Gezocht: Voedsel voor de Toekomst

Gezocht: Voedsel voor de Toekomst

De provincie Vlaams-Brabant, Rikolto, Colruyt Group, UCLL en KU Leuven gaan samen met jongeren, experten, boeren,… op zoek naar manieren om de groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te voeden.

We willen het debat aanvuren door wetenschappers, mensen uit het bedrijfsleven, overheden, burger-consumenten en maatschappelijke organisaties samen aan tafel te zetten. Tegelijk willen de partners het debat letterlijk ‘voeden’ vanuit de praktijk door zelf 3 duurzame voedselketens op te zetten.

Ze gaan op zoek naar lekkere en voedzame producten uit het Zuiden met een kleine milieu-impact die tegelijk nieuwe kansen bieden aan de boeren die ze produceren. De obstakels, opportuniteiten en vragen die we tijdens dit proces op onze weg vinden, zullen het debat vorm geven.

Tegen 2050 zijn we met meer dan 9 miljard mensen op de aarde, waarvan 70% in de steden zal leven. Deze demografische evolutie voltrekt zich tegen de achtergrond van klimaatopwarming, schaarste van land, grondstoffen en water, tanende biodiversiteit en een wereldwijde sociale en economische uitstoot van boeren. Wetenschappers verwachten dat er tot 50% meer voedsel zal moeten geproduceerd worden om die groeiende wereldbevolking te kunnen voeden in het huidige voedselsysteem.

Meer produceren is één zaak. Nog belangrijker is wat we produceren en hoe. Het voedselsysteem moet producten afleveren die de bevolking op een zo efficiënt en gezond mogelijke manier voeden, met een zo klein mogelijke milieu-impact.

Gemeenschappelijk doel, verschillende invalshoek

Voedsel voor de Toekomst is uniek in aanpak. Dit co-creatieve project bundelt de expertise van vier partners van verschillende pluimage die samen op zoek gaan naar het ‘wat en hoe’. Zo kan het project de wieg zijn van een veel grotere beweging van samenwerkingen. Colruyt Group en Rikolto (Vredeseilanden) gooien hun expertise op het vlak van ketenontwikkeling, verduurzamen van productketens en vermarkting van de eindproducten in de strijd. KU Leuven zorgt voor de wetenschappelijke onderbouwing van het project, werpt kritische vragen op en documenteert het co-creatieve proces. De provincie Vlaams-Brabant betrekt via haar uitgebreid netwerk in Vlaams-Brabant jongeren, organisaties, onderwijsinstellingen,…

De 4 partners hebben een gemeenschappelijk doel, maar delen niet altijd dezelfde invalshoek. Dit zet hen aan om constructief maar zonder reserves of taboes het debat te voeren. Dit doen ze door de verschillende invalshoeken met mekaar te confronteren en de meest prangende vragen op tafel te leggen, en dit vanuit de praktijk. De 4 partners stellen zich daarbij kwetsbaar op. Want enkel op die manier kan het debat ten gronde gevoerd worden.

Innovatie vanuit de praktijk

In het gehele project is de betrokkenheid van burgers/consumenten cruciaal. De consumenten van de toekomst zijn de jongeren van vandaag. Zij gaan de uitdaging in beeld brengen, deel uitmaken van smaakpanels, input geven voor het wetenschappelijk onderzoek en de productontwikkeling, en hun kritische blik werpen op het project. Door samen te werken met cateraars in schoolkantines brengen we het product op het bord van jongeren. Leerkrachten gaan aan de slag met een lessenpakket rond duurzame voeding, met een originele module ‘Voedsel voor de Toekomst’.

Om het debat te voeden vanuit de praktijk willen we 3 nieuwe duurzame ketens opzetten die uiteindelijk zullen resulteren in een aantal duurzame producten in het winkelrek. We hanteren hiervoor volgende criteria: voedzaam en gezond, ecologisch duurzaam en klimaatbestendig, economisch rendabel, relevant voor de ontwikkeling van de lokale markt in het Zuiden, sociaal, economisch en/of ecologische toegevoegde waarde voor de lokale producent, toegevoegde waarde voor de Belgische consument, complementair met producten uit het Noorden, ecologische, economische en/of sociale innovatie,…

Op basis van deze criteria werd gekozen voor peulvruchten, Andesgewassen (zoals quinoa) en zeewieren. De drie ketens hebben een eigen specificiteit. Ze laten ons toe om telkens nieuwe klemtonen te leggen en ons verhaal zo volledig mogelijk te brengen.

Globaal verhaal

Voedsel voor de Toekomst overstijgt de traditionele Noord-Zuidopdeling. Niet alleen is de problematiek globaal, ook de ketens zelf zijn dat. Het spreekt dan ook voor zich dat we oplossingen zoeken die voor ons allen goed zijn. Want een voedzaam en lekker eindproduct begint bij een gezonde en eerlijk verbouwde grondstof.

Aandacht voor de lokale arbeidsomstandigheden, participatie, afzetmarkten en ontwikkelingskansen zijn net even belangrijk als de economische rendabiliteit, de ecologische voetafdruk en het voedingsgehalte. Want – en dat is precies de visie die we willen uitdragen – om gewapend te zijn voor de toekomst kan het één niet zonder het ander.

Bezoek de projectwebsite

Bezoek de projectwebsite

Op www.voedselvoordetoekomst.be vind je meer informatie over de verschillende onderdelen van het project.

Klik hier

Voedsel voor de Toekomst op de wei van Pukkelpop

21/08/2018 16:25

Tijdens Pukkelpop werd de stand van UCLL opgetoverd tot een Voedsel voor de Toekomst Foodlab. Een wedstrijdje zeewiervangen of de zeerwierhapjes proeven van onze chef Loïc? De UCLL-reporter bracht het in beeld!

MO* interviewt Thibault

11/12/2017 16:53

MO* sprak met collega Thibault Geerardyn over zijn werk met jonge ondernemers in het project Gezocht: Voedsel voor de toekomst.

Lees het volledige interview hier...

Ons doel is inspireren en sociaal ondernemerschap aan te wakkeren. Die oplossingen kunnen heel breed gaan, van verpakkings- en transportverbeteringen tot innovaties in productie- en verwerkingsmethoden. Zolang het maar de duurzaamheid bevordert, ecologisch, sociaal en economisch.

Z in de Wereld

20/05/2017 16:25

Op 17 mei kwam het project Voedsel voor de Toekomst aan bod op Kanaal Z in de reeks "Z in de Wereld”.

Chiro-jongeren doen met Colruyt Group aan productontwikkeling

16/05/2017 16:22

Tijdens het project Voedsel voor de Toekomst denken jongeren na hoe we in de toekomst om zullen gaan met voedsel. De jongeren van Chiro Sabbath en Chiromeisjes Oika Buizingen werkten tijdens een workshop nieuwe producten uit. En de beste ideeën? Die vinden we binnenkort misschien terug in de winkelrekken…

Colruyt Group

Al sinds 2002 investeert Colruyt Group via Collibri Foundation in kleinschalige vormings- en scholingsprogramma’s voor jongeren in die regio’s in ontwikkeling waar we producten aankopen. De vormingsprojecten gaan altijd gepaard met de uitbouw van een duurzame productieketen. Zo geeft vorming aanleiding tot ketenprojecten en ontwikkeling van nieuwe Boni Selection-producten, en omgekeerd: aan een nieuwe keten wordt ook een nieuw vormingsproject gekoppeld. Het resultaat: zowel op sociaal als op economisch vlak versterkt de lokale gemeenschap zichzelf. En de vorming van jongeren is direct gelinkt aan onze kernactiviteit als retailer.

Colruyt Group

Ruim 80 jaar geleden was er voor het eerst sprake van Colruyt, een familiebedrijf uit het Vlaams-Brabantse Lembeek. Vandaag is het kleine bedrijf uitgegroeid tot een familie van bedrijven: Colruyt Group. Een bloeiende speler met tal van retailformules, actief in 4 landen. Colruyt engageert zich op het vlak van duurzaam ondernemen, ondermeer via verduurzamen van het assortiment. Daarbij werken Vredeseilanden en Colruyt al enkele jaren samen.

Provincie Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant is één van de belangrijkste kenniseconomische regio’s in Europa. Op vlak van voeding behoort de regio tot de wereldtop. Het unieke samenspel van toponderzoek, toegepast onderzoek en industriële toepassingen leidt tot constante innovatie in productie, verwerking en logistiek van voeding. Door verschillende actoren te verenigen in co-creatieve samenwerkingsverbanden en daardoor de traditionele denkkaders te overstijgen, wil de provincie Vlaams-Brabant een antwoord bieden op de globale uitdaging om een groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te voeden.

Provincie Vlaams-Brabant

KU Leuven

Met onze Sustainable Food Economies Research Group (SFERE) wil de KU Leuven inzicht krijgen in Europese en Globale voedselvraagstukken. Ze gaan op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking tussen publieke en private actoren om op deze manier een bijdrage te leveren aan het publieke debat en om samen te werken aan een duurzamere wereld. Dit project is een unieke kans om een marketing proces van bij het begin te documenteren, een manier van samenwerken te onderzoeken en actief mee te werken als een ‘actor of change’.

KU Leuven

De KU Leuven bestaat al 600 jaar als universiteit. Daarmee behoort zij tot de oudste universiteiten van Europa. Vandaag telt de KU Leuven meer dan 50.000 studenten, die op de verschillende campussen in en buiten Leuven verspreid zijn. De universiteit en de universitaire ziekenhuizen hebben elk bijna 10.000 medewerkers in dienst. De KU Leuven hoort bij de Europese onderzoekstop, en kan zich op een aantal vlakken zonder meer als wereldspeler beschouwen.

Provincie Vlaams-Brabant

€ 300000.00

De provincie Vlaams-Brabant investeert 300.000 euro over drie jaar in Voedsel voor de Toekomst.

Caroline Huyghe
Caroline Huyghe
Program Coordinator Food Smart Cities