Groenten in Jinotega, Nicaragua [Voltooid]

Groenten in Jinotega, Nicaragua [Voltooid]

Lokaal gekweekte groenten op het bovenste schap van de Nicaraguaanse supermarkten.

De voedingsretailsector in Centraal-Amerika wordt gedomineerd door een klein aantal supermarkten. Hun betrokkenheid is dus cruciaal om de groentemarkt inclusiever en duurzamer te maken. Een eerlijkere relatie tussen boeren en bedrijven en betere prijzen zouden het voortbestaan van de boeren garanderen, en zo de voedselketen veilig stellen en producenten genoeg extra inkomsten geven om in milieuvriendelijke technologieën te investeren. Cruciale stappen om de klimaatverandering tegen te gaan en om de groeiende bevolking van voedsel te voorzien.

De Nicaraguaanse groentemarkt is nog steeds grotendeels informeel. De laatste jaren is de formele markt echter gegroeid en heeft die aan belang gewonnen. Nu vertegenwoordigt ze 20% van het totaal. In de toekomst zullen supermarkten zoals La Colonia en Walmart hun invloed in de regio blijven versterken. Een stabiele commerciële keten zou een win-win situatie voor beide partijen zijn. De boeren zouden dan kunnen rekenen op stabiele prijzen en de supermarkten moeten geen groenten uit andere landen meer importeren. Walmart koopt groenten via een bedrijf dat ICI-Hortifruit heet. Momenteel koopt deze tussenpersoon direct van individuele boeren. Daardoor hebben boeren geen invloed in de onderhandelingen en worden ze makkelijk tegen elkaar uitgespeeld.

COOSMPROJIN is een boerenorganisatie uit de Jinotega regio in het Noordoosten van Nicaragua, met 78 actieve leden. Zij zijn echter nog niet begonnen met zelf handel te drijven. De organisatie wil nu een stap vooruit zetten en collectief beginnen te verkopen. Ze hebben de vier producenten die reeds individueel aan ICI-Hortifruit verkochten, aangemoedigd om zich te verenigen en via hen te verkopen, waardoor ze hun macht in onderhandelingen verhogen. Op deze manier verandert competitie in samenwerking. De boeren plannen nu samen om zo het hele jaar door een stabiele productie te garanderen. Al de leden van de organisatie kunnen deelnemen aan het programma. Walmart toont interesse in het project omdat het een regelmatige instroom van groenten zou betekenen. Het pilootprogramma zal met 6 verschillende gewassen experimenteren, waarbij de meeste boeren 2 of 3 soorten kweken.

Over het algemeen gebruiken de boeren verouderde teelmethodes, met grote hoeveelheden chemische bestrijdingsmiddelen. Ze zijn terughoudend om hun methodes te veranderen omdat de nieuwe strategieën als duur en inefficiënt beschouwd worden. Ze zijn wel zeer geïnteresseerd om een stabiele koper te vinden omdat de zwarte markt erg veranderlijk is. Daar schuilt de motivatie om nieuwe praktijken te introduceren en een contract met Walmart in de wacht te slepen.

Uitdagingen

 • Om de hoeveelheid en kwaliteit te produceren die de supermarkt vereist, is het nodig om zwaar te investeren in machines. Boeren moeten toegang krijgen tot krediet om dit mogelijk te maken.
 • Het percentage door Walmart afgekeurde groenten ligt hoog; in sommige gevallen voldoet meer dan de helft van de producten niet aan de kwaliteitsnormen.
 • De organisatie heeft geen opslagplaats. Er zijn plannen om er een te bouwen.
 • COOSMPROJIN heeft geen commerciële ervaring.
 • Walmart en COOSMPROJIN hebben enkel een informele afspraak, hetgeen onzekerheid creëert in de keten.
 • Er zijn geen strategieën ontwikkeld om de productie veilig te stellen tijdens droogteperiodes, die waarschijnlijk vaker zullen voorkomen door de klimaatverandering.
 • Er zijn maar 5 boeren die regelmatig goede landbouwpraktijken gebruiken. De rest verkiest traditionele methoden omdat ze de nieuwe praktijken niet vertrouwen. Dit resulteert in lage productiviteit en hoge productiekosten.
 • In de meeste boerderijen is er geen afvalbeheersysteem, wat gevaarlijk is, vooral vanwege de chemische restanten die de reeds schaarse waterbronnen kunnen aantasten.
 • Gebrek aan kansen voor vrouwen en jonge producenten.

Onze strategieën

 • We werken aan de versterking van de relatie tussen COOSMPROJIN en Walmart om een commercieel contract op te stellen waar beide partners baat bij hebben.
 • We verbeteren de kredietverleningen van de boerenorganisatie zodat de producenten in nieuwe machines kunnen investeren.
 • Om de coöperatieve te versterken bieden we leiderschaps-, marketing- en managementcursussen aan.
 • Er zijn twee strategieën om het probleem van de waterschaarste op te lossen: in sommige boerderijen bouwen we irrigatiesystemen en in andere creëren we mini-waterreservoirs.
 • We bouwen opslagplaatsen voor chemische residuen, met al de nodige veiligheidsmaatregelen.
 • Om de overgang naar nieuwe technieken te vergemakkelijken, promoten we een combinatie van traditionele en goede landbouwtechnieken zodat ze gemakkelijk opgenomen kunnen worden.
 • Om de deelname van vrouwen en jonge producenten in de nieuwe keten te bevorderen, geven we voorrang aan hun inclusie als partners in de uitbreiding ervan.
 • De creatie van een naoogst-centrum zorgt ervoor dat de groenten aan de normen voldoen die Walmart vereist.
 • We bevorderen een uitwisseling met andere coöperaties die met een gelijkaardige keten werken, om van hun ervaring te leren.

Bereikte resultaten

 • De boeren verkopen als collectief.
 • Het percentage door Walmart afgekeurde groenten werd teruggebracht van 57% tot 35% voor sla.
 • De organisatie heeft een opslagplaats om de groenten te verzamelen en te verwerken voor bezorging aan Walmart.
 • Er werden 10 opslagplaatsen voor chemisch afval gecreëerd.
 • De nieuwe overeenkomst met Walmart heeft geleid tot de verkoop van 5000 “estándares” per maand aan sla. (“Estándar” is de meeteenheid die door de supermarkt gebruikt wordt om groenten te kopen).
 • Er werd een inclusief contract voor 2 jaar getekend met Walmart.
 • 29 producenten werden in de overeenkomst met Walmart opgenomen, waaronder 5 vrouwen en 8 jonge producenten.

Wat verwachten we tegen 2017

 • Er wordt een verwerkingseenheid opgericht met al de nodige apparatuur om producten van hoge kwaliteit te leveren.
 • De boerenorganisatie heeft genoeg invloed om over betere prijzen te onderhandelen met Walmart.
 • 30 boeren nemen deel aan de overeenkomst, hetgeen de hoeveelheid en kwaliteit van de productie verzekert.
 • De partners ontvangen een kredietlijn van de organisatie om hun velden aan te passen.
 • 50 boeren hebben nieuwe irrigatiesystemen en nog 30 andere bezitten kleine reservoirs als voorbereiding op de droogteperiodes.
 • Verschillende goede landbouwpraktijken en veiligere grondstoffen worden met succes geïntroduceerd.
 • Meer jonge producenten en vrouwen maken deel uit van de leveringsketen van Walmart.
 • De betere praktijken en de nieuwe verwerkingseenheid resulteren in een belangrijke vermindering van het aantal afgekeurde groenten.

Resultaten op lange termijn

 • De Nicaraguaanse groentemarkt wordt duurzamer naarmate andere bedrijven Walmarts voorbeeld volgen.
 • Het toenemende aantal jonge producenten stelt de toekomst van de organisatie veilig.
 • De boeren zijn beter voorbereid om met de gevolgen van klimaatverandering om te gaan.
 • Bijna alle groenten van Walmart worden geleverd door nationale, kleinschalige boeren.