Groenten in Matalgapa, Nicaragua [Voltooid]

Groenten in Matalgapa, Nicaragua [Voltooid]

Supermarkten in Nicaragua bieden lokaal gekweekte groenten aan.

De voedingsretailsector in Centraal-Amerika wordt gedomineerd door een klein aantal supermarkten. Hun betrokkenheid is dus cruciaal om de groentemarkt inclusiever en duurzamer te maken. Een eerlijkere relatie tussen boeren en bedrijven en betere prijzen zouden het voortbestaan van de boeren garanderen, en zo de voedselketen veilig stellen en producenten genoeg extra inkomsten geven om in milieuvriendelijke technologieën te investeren. Deze stappen zijn volgens ons noodzakelijk om de klimaatverandering tegen te gaan en om de groeiende bevolking van voedsel te voorzien.

De Nicaraguaanse groentemarkt is nog steeds grotendeels informeel. De laatste jaren is de formele markt echter gegroeid en heeft die aan belang gewonnen. Nu vertegenwoordigt ze 20% van het totaal. In de toekomst zullen supermarkten zoals La Colonia en Walmart hun invloed in de regio blijven versterken. Een stabiele commerciële keten zou een win-win situatie voor beide partijen zijn, aangezien de boeren op stabiele prijzen kunnen rekenen en de supermarkten geen groenten uit andere landen zouden moeten importeren.

COPRAHOR is een coöperatieve van groenteproducenten met meer dan 10 jaar ervaring. Ze vertegenwoordigen 42 boeren in twee regio’s van Matalgapa: Carreta Quebrada en Las Delicias. Ze hebben commerciële relaties met Walmart en La Colonia, maar die laatste is hun grootste klant. Hoewel ze al meer dan 8 jaar met La Colonia werken, moet de coöperatieve nog steeds een formeel contract tekenen. De grootste hindernis is de angst van de coöperatieve dat ze er niet in slagen aan de volumevereisten te voldoen en dus een boete moeten betalen. Ze vertrouwen hun productie niet omdat de gewassen regelmatig aangetast worden door ziektes.

De coöperatieve biedt haar leden grondstoffen en enige technische hulp aan. Ze hebben ook twee opslagplaatsen waar de producten verzameld en gesorteerd worden voor verzending naar de supermarkten. De goederen worden getransporteerd in een gekoelde vrachtwagen, die gekocht werd met krediet van La Colonia. De relatie wordt als voordelig beschouwd voor beide partners, en de voortdurende uitbreiding van La Colonia, met gemiddeld 3 nieuwe winkels per jaar, is een garantie dat de vraag zal stijgen. VECO is er om ervoor te zorgen dat hun relatie vruchten afwerpt.

Boeren worden in de regio gezien als werkgevers, aangezien elke boerderij twee of drie arbeiders inhuurt, en de coöperatieve ook 20 werknemers heeft. De boeren zijn volledig afhankelijk van de groentehandel voor hun inkomen. Ze hebben relatief kleine percelen, gemiddeld 1 hectare, maar er bestaan mogelijkheden om deze gebieden te vergroten. De meeste boerderijen hebben irrigatiesystemen en het gebruik van beschermende tunnels is gestegen, maar doordat ze geen toegang hebben tot grondstof worden ze beperkt tot 2 of 3 jaarlijkse teeltcycli terwijl ze, in perfecte omstandigheden, er gemakkelijk 4 zouden kunnen hebben.

Uitdagingen

 • Boerderijen worden regelmatig geteisterd door ziektes die de helft van hun opbrengst kunnen vernielen.
 • De productiviteit is laag door een gebrek aan technologie, wat ook het jaarlijkse aantal productieve cycli beïnvloedt.
 • De boeren hebben het moeilijk om krediet te krijgen om te investeren in nieuwe technologieën en grondstoffen.
 • Van de 45 boeren zijn er maar 4 vrouwen.
 • De twee coöperatieve opslagplaatsen zijn oud, slecht uitgerust en onderbemand.
 • De coöperatie ondervindt organisatorische problemen en het ontbreekt hen aan management vaardigheden en duidelijke informatie over productie en prijzen om een ondernemingsplan te creëren.
 • Ondanks de geschiedenis met La Colonia gedurende de voorbije 8 jaren, is hun commerciële relatie nog steeds volledig informeel.
 • Slechts vijf boeren hebben certificaten van Goede Landbouwpraktijken. Die certificaten zijn nodig om in de toekomst met Walmart en La Colonia te werken.
 • De huidige productieniveaus zijn te laag. Ze kunnen, in het beste geval, aan de helft van La Colonia’s vraag naar tomaten, groene paprika’s en komkommers voldoen.

Onze strategieën

 • We gebruiken de Farmer Field Schools om het gebruik van beschermende technieken en goede landbouwpraktijken te promoten, om zo de productie te verzekeren in de winter, de productiviteit te verhogen en ziektes te voorkomen.
 • Een goed wisselend productieplan organiseren volgens de vraag van La Colonia en Walmart.
 • We werken aan de versterking van de relatie tussen COPRAHOR en La Colonia om een inclusief commercieel contract op te stellen waar beide partners voordeel uit halen.
 • We brengen verschillende stakeholders (overheden, bedrijven en banken) samen om een oplossing te vinden voor het kredietprobleem.
 • We moedigen boeren aan om om de GAP-certificaten te behalen, door hen uit te leggen dat ze die in de toekomst nodig zullen hebben om handel te drijven met supermarkten.
 • We geven voorrang aan de intrede van vrouwen en jongeren in de keten.
 • We ondersteunen de renovatie van de twee opslagplaatsen, waarbij we elk een Good Practices in Management Manual geven.
 • We leiden de technici van de coöperatieve op zodat ze het beheer van de opslagplaatsen en velden kunnen controleren. We helpen ook met de selectieprocedures voor nieuw personeel.
 • We moedigen de boeren aan om hun percelen uit te breiden met de hulp van Caritas.
 • Om de organisatie van de coöperatie te versterken, promoten we leiderschaps- en management opleidingen.

Bereikte resultaten

 • De totale verkoop is met 19% gestegen.
 • Eén van de twee opslagplaatsen werd gerenoveerd en beide opslagplaatsen hebben een Good Practices in Management Manual.
 • De totale bebouwde oppervlakte is met 15 hectare uitgebreid.
 • Het Departement van Landbouw van Nicaragua heeft COPRAHOR een toelage gegeven, en drie leveranciers bieden hen korte-termijn kredieten aan om hen toegang te verschaffen tot grondstoffen.
 • Het aantal vrouwelijke producenten in de keten is met 6% gestegen.

Wat verwachten we tegen 2017?

 • ** 70%** van de 6 geselecteerde gewassen die door La Colonia gekocht worden komt van COPRAHOR.
 • Renovatie en uitbreiding van de twee opslagplaatsen.
 • Vrouwen zullen minstens 14% van de boeren vertegenwoordigen in de keten.
 • 70% van de boeren is op weg het GAP-certificaat te behalen.
 • Een nieuw inclusief contract met La Colonia wordt ondertekend.
 • 3 of 4 productiecycli per jaar voor alle producenten.

Resultaten op lange termijn

 • De Nicaraguaanse groentemarkt wordt duurzamer al naargelang andere bedrijven La Colonia’s voorbeeld volgen.
 • Vrouwen vervullen een prominente rol in de groentehandel.
 • De nieuwe technieken zorgen ervoor dat de boeren beter bestand zijn tegen klimaatverandering.