"Innovamos": Kennis oogsten in Centraal-Amerika

"Innovamos": Kennis oogsten in Centraal-Amerika

21 landbouworganisaties, 3 universiteiten en onderzoekscentra uit Centraal-Amerika en België werken samen aan innovatieve oplossingen voor grote uitdagingen in de groentesectoren van Guatemala, Nicaragua en Honduras.

In 2021 zorgde een economische crisis, ontstaan door Covid-19 en meerdere opeenvolgende jaren van extreme weersomstandigheden, voor een verviervoudiging van ernstige voedselonzekerheid in Guatemala, Honduras en Nicaragua.

In januari gaf 15% van de Centraal-Amerikaanse bevolking ondervraagd door het Wereldvoedselprogramma (WFP) concrete plannen aan om te migreren. Doordat hun huizen en teelten werden vernietigd, hadden ze bijna geen voedsel meer en daalde ook de werkgelegenheid.

Volgens de voorspellingen stijgt de bevolking in deze regio met 20% tegen 2030. Maar nu al lijden veel landbouwfamilies onder de plattelandsarmoede, klimaatverandering, een lage productie en een laag concurrentievermogen. De oplossingen voor deze uitdagingen die onderzoekscentra ontwikkelen, bereiken hen niet.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de Centraal-Amerikaanse bevolking, dat bijna 60 miljoen mensen telt, toegang heeft tot goede en gezonde voeding en tegelijkertijd op duurzame en klimaatweerbare landbouw inzet?

Het project "Innovamos": Het oogsten van kennis in Centraal-Amerika pakt deze uitdagingen aan door een samenwerking op te zetten tussen 21 landbouworganisaties en universiteiten, privébedrijven, dienstverleners en NGO's in de groentesector. Door samen innovatieve oplossingen uit te werken, wil het project bijdragen aan de competitieve en duurzame productie van veilige en hoogwaardige groenten voor Centraal-Amerika.

Alle stakeholders in de groentesector zullen oplossingen voor specifieke problemen in de groenteproductie ontwikkelen en implementeren in elk land, rekening houdend met het welzijn van zowel consumenten als landbouwers.

Inagro, een onderzoekscentrum gespecialiseerd in land- en tuinbouw, is kennispartner van het initiatief. De provincie West-Vlaanderen zorgt voor de nodige middelen. Gedurende een uitvoeringsfase van twee jaar, startend in 2020, streeft het project ernaar het levensonderhoud van 1.200 kleinschalige landbouwers te verbeteren in Nicaragua, Honduras en Guatemala.

Groenteproductie in Centraal Amerika: Feiten en cijfers

 • In 2020 de exportwaarde van Centraal-Amerikaanse groenten 318 miljoen dollar.
 • De belangrijkste aankopers van groenten in 2020 waren de Verenigde Staten, goed voor 77% van de totale exportwaarde van Centraal-Amerika, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met 8%, Nederland met 4%, Canada met 2%, Frankrijk met 2% en Spanje met 1%.
 • Groenteconsumptie in Centraal-Amerika heeft een grote verandering doorgemaakt in de periode van 2005 tot 2015, volgens data van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en het Geïntegreerd Landbouw Marketing Programma van Costa Rica. In 2005 telde de jaarlijkse per capita consumptie 80 kg in Costa Rica, 42 kg in El Salvador en Guatemala, 28 kg in Honduras en 18 kg in Nicaragua.
 • In 2015 ging het om 112 kg in Costa Rica, 58 kg in El Salvador en Guatemala, 38 kg in Honduras en 22 kg in Nicaragua.
 • De belangrijkste groenten die geconsumeerd worden in Centraal-Amerika zijn tomaat, peper, ajuin, kool en komkommer.

Strategieën

Innovatieve oplossingen worden op drie niveaus ontwikkeld: technologisch, institutioneel en kennisuitwisseling. Zowel publieke als private stakeholders zijn betrokken bij deze processen, die plaats vinden in Guatemala, Nicaragua en Honduras. Het is in deze landen dat de voorgenoemde 21 landbouworganisaties en universiteiten de volgende 5 componenten hebben ontwikkeld.

1. Co-creatie van institutionele innovatie

 • In elk land een multi-stakeholder-platform oprichten, waar een co-creatief innovatieprogramma wordt gedefinieerd en geïmplementeerd.
 • Uitwisseling op het nationale niveau en tussen de platforms in elk land stimuleren.

2. Technologische innovatie

 • De universiteiten voeren onderzoek naar uitdagingen die door de landbouworganisaties in elk land bepaald worden. De resultaten worden gedeeld via de opgezette platforms. Deze component wordt ontwikkeld in partnerschap met Inagro.

3. Technologische uitwisseling

 • De 21 landbouworganisaties zijn verantwoordelijk voor het uittesten van oplossingen en technologieën. Ze zetten Farmer Field Schools op en nemen deel aan nationale en regionale evenementen (fysiek en online).
 • Ook wordt er onderzoek gedaan naar verdienmodellen en kredietproducten voor landbouworganisaties.

4. Documentatie

 • Er worden 21 technische handleidingen voor het valideren van innovatieve oplossingen ontwikkeld.
 • De resultaten worden voorgesteld op nationale en Centraal-Amerikaanse evenementen.
 • Er worden opleidingsvideo's en -podcasts gemaakt.

5. Communicatie

 • Er is bijzondere aandacht voor het verbeteren van de samenwerking, dialoog en kennisuitwisseling tussen de verschillende actoren.
De oogst van de eerste fase vond plaats van 2017 tot 2019

De oogst van de eerste fase vond plaats van 2017 tot 2019

Tijdens de eerste fase van het project, konden we rekenen op de financiële en technische steun van bedrijven en onderzoeksinstituten zoals Tomabel, REO-Veiling, ARDO, De Lochting en INAGRO, alsook de Provincie West-Vlaanderen.

Dankzij hun steun, organiseerde Rikolto in de eerste fase al een succesvolle uitwisseling tussen groentecoöperatieven in Nicaragua en landbouwers in België.

Lees meer

Periode van uitvoering: 2020 - 2022

Begunstigden: 1,200 groenteboeren, leden van 21 landbouworganisaties in Honduras, Nicaragua en Guatemala. Ongeveer 18% is vrouw.

 • Honduras: 6 landbouworganisaties (CONAGROH), met 771 producenten (546 mannen, 225 vrouwen).
 • Nicaragua: 6 landbouworganisaties, met 519 producten (454 mannen, 65 vrouwen).
 • Guatemala: 9 landbouworganisaties, met 466 producenten (466 mannen, 29 vrouwen).

Budget: US$ 132,000 dollars

Guatemala partners

Guatemala partners

Universiteit van de Vallei van Guatemala (UVG), de Associatie voor de Integrale en Duurzame Ontwikkeling van Landbouw in Guatemala (ADISAGUA) en Economic Cooperation of Social Interest (CEIS).

Honduras partners

Honduras partners

De Panamerikaanse Landbouwschool El Zamorano (Zamorano) en Consorcio Agrocomercial de Honduras (CONAGROH).

Nicaragua partners

Nicaragua partners

Unión de Cooperativas Hortícolas del Norte (UCHON), dat 6 landbouworganisaties vertegenwoordigt en Universidad Centroamericano (UCA).

Inagro

Inagro

Inagro vzw is praktijkcentrum voor onderzoek en voorlichting in land- en tuinbouw. Inagro is gelegen in het innovatie-gedreven hart van de provincie West-Vlaanderen.

Meer weten? Je kan bij onze collega Guillermo terecht.

Guillermo Gutierrez
Guillermo Gutierrez
Coordinador del programa Sistemas Alimentarios Sostenibles y Resilientes | Nicaragua