Kaneel uit Kerinci, Sumatra in Indonesië

Kaneel uit Kerinci, Sumatra in Indonesië

Boeren en boerinnen verzekeren de toekomst van de kaneelteelt dankzij de combinatie met biologische groenten.

80 tot 85% van kaneel wereldwijd komt van de regio Kerinci op het Indonesische eiland van Sumatra. Kerinci-kaneel staat bekend om zijn onovertroffen kwaliteit - ondermeer omwille van het hoge oliepercentage. Toch wordt de kaneelsector in Kerinci geconfronteerd met een aantal problemen op vlak van duurzaamheid. De aanvoer van het product wordt bedreigd omdat 99% van de boeren ruw, onbewerkt materiaal verkoopt. Het drogen wordt uitgevoerd door groothandelaars omdat de boeren niet genoeg geld hebben voor het droogproces.

Ook al is er op dit moment voldoende kaneel, men verwacht dat kaneel in de toekomst zeldzamer zal worden en mogelijk zelfs zal verdwijnen. Kaneel wordt pas om de 15 à 20 jaar geoogst en vormt zo slechts een klein deel van het inkomen van de boeren. De kaneelboeren zijn niet georganiseerd en halen dus niet veel winst uit hun kaneelteelt. Ook de verkoop ervan en het aanplanten van nieuwe kaneelbomen brengt niet veel op. Vaak dient kaneel als een reserve-optie voor wanneer er onverwachte kosten zijn. Vele boeren werken in opdracht van andere boeren of de overheid.

Uitdagingen

 • De boeren zijn afhankelijk van het inkomen van de kaneel en van werk buitenshuis
 • Boeren zijn niet voldoende georganiseerd om kaneel of organische groenten gezamenlijk te verkopen
 • Boeren hebben slechts beperkte toegang tot financiële middelen
 • De ondernemerscapaciteiten van de boeren zijn erg laag

Onze strategieën

 • We stellen een plan op om organische groenten (tomaten, chilipepers en aubergines) te telen met een goede marktwaarde. Deze groenten kunnen geteeld worden tussen de kaneelbomen.
 • Vredeseilanden werkt samen met Mitra Aksi om boeren te helpen zich te organiseren in een boerenorganisatie, een zakenmodel te ontwikkelen en hun zakelijke vaardigheden aan te scherpen. Zo kunnen ze komen tot een gezamenlijke kaneelverkoop. We steunen boeren door een intern controlesysteem op te stellen om aan de marktvereisten van een organisch keurmerk te kunnen voldoen.
 • We vragen de lokale overheid om meer steun en helpen netwerken opzetten met financiële organisaties om boeren makkelijker toegang te geven tot kapitaal.

In de running voor een bio-certificaat

01/07/2016 10:31

TAKTIK - de boerenorganisatie van de kaneelproducenten - onderging een audit proces door Control Union tussen 14 en 18 juni 2016. De auditeurs gingen na of de kaneelproducenten voldoen aan alle normen van de EU en de VS om hun kaneel als "biologisch" te laten erkennen.

 • Aantal rechtstreeks betrokken boeren: 1020 (815 mannen / 205 vrouwen)
 • Budget over 3 jaar: €181,101

Bereikte resultaten

 • 4 extra inkomstenbronnen bovenop kaneel: organische groenten (65%), arbeid (20%), rijstveld (8%), koffie (7%).
 • Vredeseilanden heeft met succes Taktik gekoppeld aan een nieuwe koper, Agripro Tridaya Nusantara.
 • Er is een verkoopsovereenkomst getekend tussen Taktik en Agripro voor 22 ton kaneelstokken van 8cm.
 • Agripro voorzag een aanzienlijke hoeveelheid werkkapitaal (43466.81 euro)
 • Succesvolle prijsonderhandelingen hebben geleid tot een betere prijs voor de boeren
 • Taktik werd door het Ministerie van Landbouw gefinancierd om een keurmerk en verwerkingsmateriaal voor na-oogst aan te kopen.
 • 2/3 van de boeren produceert organische mest en pesticiden; voor chilipeper zijn de productiekosten hierdoor gedaald met 50%
 • 502 leden zijn gekwalificeerd om deel te nemen aan de Interne Controlesysteem-groep voor het Rainforest Keurmerk
 • Vrouwen kunnen aan de slag als operatoren, sorteerders en inpakkers bij Taktik en 6 jonge mensen sloten zich aan bij het Taktikbestuur.
 • Kaneel Leercentrum met opleidingsmodules en field school methodes.

Wat verwachten we tegen 2017?

 • De combinatie van groenten en kaneelbomen zal boeren van voldoende voedsel voorzien gedurende het hele jaar. Het geïntegreerde model van kaneel en biologische groenten zal winstgevend zijn en boeren zo van een extra inkomen voorzien.
 • Er zal een rendabele zakenrelatie worden opgericht voor beide partijen (de boeren en de privébedrijven). Ook zal er een transparant systeem worden ontwikkeld om prijsinformatie te geven.
 • De verhoogde capaciteit van boeren en hun organisaties om aan de kwaliteitsstandaarden te voldoen, alsook voldoende kaneel te voorzien om de marktvraag te beantwoorden.
 • Vrouwen houden zich eerder bezig met de kweek en verkoop van groenten, terwijl mannen veelal focussen op kaneel. We verwachten dat vrouwen een grotere rol zullen gaan spelen in de boeren- en handelsorganisatie.
 • Boeren verdienen gemiddeld zo'n 60-70 miljoen IDR per boerderij over een periode van 20 jaar.
 • Boeren halen extra inkomsten uit de verkoop van organische mest aan andere boeren die niet tot Taktik behoren
 • De overheid en dienstverleners van het district Kerinci hebben beleidsplannen om duurzame praktijken te stimuleren en boeren een betere onderhandelingspositie te geven.
 • Er wordt tot 353 ton groenten geproduceerd.

Wat verwachten we op lange termijn?

 • Agripro zou andere bedrijven moeten inspireren tot een aankoopbeleid waar ook kleinschalige boeren een stem in hebben.
 • De wereldwijde kaneelhandel zal verzekerd worden dankzij een duurzamere productiemethode. Die zal de uitdagingen die gepaard gaan met de klimaatverandering kunnen overwinnen en een eerlijke prijs kunnen verzekeren voor familieboeren.