Koffie en Cacao in Junin, Peru [Voltooid]

Koffie en Cacao in Junin, Peru [Voltooid]

Een nieuwe generatie ziet weer toekomst in de koffie- en cacaohandel.

De gemiddelde leeftijd van boeren wereldwijd evolueert naar 60 jaar. De jongere generatie trekt weg van het platteland en vlucht naar de steden op zoek naar een degelijke opleiding en professionele mogelijkheden – dikwijls tevergeefs.

Om de voedselproductie voor de toekomst veilig te stellen moeten we de tewerkstelling en integratie van jonge professionals (onder 35) in de landbouwsector bevorderen. Jonge boeren staan dikwijls meer open voor nieuwe technologieën en milieuvriendelijke technieken die nodig zijn om de klimaatverandering aan te pakken.

Koffie is Peru’s belangrijkste basisproduct voor de export. Maar het gewas wordt getroffen door de klimaatverandering, met een inkrimping van de landbouwgronden en een verspreiding van ziektes tot gevolg. Met deze uitdagingen in gedachten zijn er twee mogelijke parallelle strategieën: de boeren kunnen hun productie diversifiëren door toevoeging van nieuwe gewassen zoals cacao of groenten, en ze kunnen investeren in biologische landbouw, wat zorgt voor een bescherming van het milieu en het verkrijgen van betere prijzen. Door toepassing van deze laatste strategie werd Peru de nummer een producent van biologische koffie op wereldniveau.

Twee coöperatieven die deze twee strategieën volgen zijn CAC Satipo en CAC Pangoa. Satipo, opgericht in 1965, telt 504 actieve leden, en Pangoa, opgericht in 1977, telt 650 leden. Ze bevinden zich beide in verschillende delen van de provincie Junin, de grootste koffie-producerende regio in Peru.

Vredeseilanden wil hun kwaliteitskoffie en -cacao versterken door zich te richten tot jonge professionals uit de regio. Het pilootproject heeft 160 deelnemers, jonger dan 35 jaar, onderverdeeld in drie categorieën: producenten, kwaliteitstechnici en ondernemers.

Met de ondersteuning van de jonge generatie verbetert Vredeseilanden de levenssstandaard van hele families, want de landbouw in Junin bestaat uit familiebedrijven. Op elke boerderij werken gemiddeld 5 familieleden. Het inkomen van de meeste families komt uitsluitend van de landbouw. Het belangrijkste gewas is koffie, met op de tweede plaats cacao en honing. Soms wordt er wat vee gehouden, hoewel dit niet veel opbrengt.

Uitdagingen

 • De jongere generatie heeft geen opleiding en mist professionele mogelijkheden op de boerderij en vertrekt naar de steden.
 • De productiviteit neemt af door te oude planten (60% is meer dan 20 jaar oud) en een gemis aan goede landbouwpraktijken.
 • De koffiekwaliteit wordt aangetast door slechte voorzieningen voor de verwerking na de oogst (pellen en drogen).
 • De winst die Pangoa maakt met de verkoop van kwaliteitskoffie gaat naar een gemeenschappelijk spaarfonds zonder dat de boeren hier een deel van krijgen. Ze hebben dus geen stimulans om dat ietsje meer te doen.
 • De kwaliteitscontroles van de twee coöperatieven zijn te traag om koffiebonen te identificeren van speciale en extra hoge kwaliteit. Deze koffiebonen zouden reeds aan het begin van de groeicyclus moeten geïdentificeerd worden om apart in kleine partijen aan een veel hogere prijs te verkopen.
 • Beide organisaties strekken zich uit over een groot gebied, maar hun regionale afdelingen zijn inactief, wat het management bemoeilijkt.
 • Satipo werkt met een zwak verkoopsteam, zonder doeltreffende controlecommissie.
 • Pangoa heeft geen gestandardiseerd informatiesysteem om de verschillende betrokkenen op de hoogte te houden; dit leidt tot problemen van transparantie. Satipo heeft wel zo’n systeem maar het wordt zelden gebruikt omdat de meesten niet weten dat het bestaat of niet weten hoe het te gebruiken.

Onze strategieën

 • Er bestaan drie programma’s om jonge boeren in de keten te integreren:
  • Jonge producenten en grondbezitters krijgen administratieve en financiële steun om hun land te verbeteren en Goede Landbouwpraktijken te gebruiken.
  • Jongeren die interesse tonen om technieker te worden kunnen een opleiding volgen om hun betrokkenheid in de verschillende hoofdverwerkingsprocessen in de keten te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn opleidingen in “cupping” (het ontleden van smaken en aroma’s), productie-ondersteuning of verkoop.
  • Ondernemers die dienstverlenende bedrijven opgezet hebben (meststoffen, kwekerijen, waste management, etc.) worden ondersteund en krijgen een voorrangspositie als leverancier van de organisatie.
 • Er komen pel- en droogunits of ze worden verbeterd zodat de organisatie een goed verwerkt product van hoge kwaliteit kan verkopen.
 • We promoten opleidingen in “cupping” zodat de boer zelf koffie van hoge kwaliteit kan identificeren.
 • We moedigen een beleid aan waarin de productie van hoge kwaliteitskoffie beloond wordt en we analyseren boerderijen om de potentiële producenten te identificeren die in aanmerking komen om uitzonderlijke oogsten binnen te halen.
 • We zorgen voor een beter contact tussen de twee coöperatieven zodat ze hun ervaringen en resultaten kunnen uitwisselen.
 • Het informatiesysteem van Satipo kan naar Pangoa uitgebreid worden. Beide coöperatieven hebben werknemers nodig die hierin opgeleid zijn zodat belangrijke informatie op regelmatige basis aangepast wordt.
 • Om de organisatie van de coöperatieven te optimaliseren brengen we hun regionale commissies weer tot leven als deelnemende controle-entiteiten.
 • We organiseren een marketingcampagne met deelname aan evenementen om de coöperatieven nationaal en inernationaal te promoten.

Bereikte resultaten

 • Informatiesoftware werd geïnstalleerd en 30 leden kregen een opleiding. 20 onder hen zijn jonger dan 35 jaar.
 • 140 jongeren en 266 volwassenen kregen een opleiding als kwaliteitstechnicus in cacao of koffie.
 • 90 boerderijen zijn voorgeselecteerd als potentiële producenten van extra hoge kwaliteitskoffie en een business plan is uitgewerkt om hun succes te verzekeren.
 • Een nieuw intern beleid houdt in dat er in de coöperatieven minstens een manager jonger dan 35 jaar tewerkgesteld wordt.
 • CAC Satipo heeft een analyse van hun business model uitgevoerd om hun zwakke punten te identificeren.
 • CAC Satipo heeft een nieuwe afnemer van koffie, Freeman Trading Limited, en zij zijn bereid om een hogere prijs te betalen voor koffie van uitzonderlijk hoge kwaliteit.
 • Door hun deelname aan nationale beurzen en internationale evenementen heeft CAC Pangoa contracten met 2 nieuwe afnemers voor cacao in de wacht gesleept: East Van Roasters en Guittard Chocolate.

Wat willen we bereiken?

 • 2 nieuwe afnemers voor koffie en 3 nieuwe afnemers voor cacao die bereid zijn om een hogere prijs te betalen voor producten van uitzonderlijk goede kwaliteit.
 • De coöperatieven zullen 1400 koffie- en 300 cacaoproeverijen per jaar uitvoeren waaraan 70 jongeren en 430 volwassenen deelnemen. Dit als onderdeel van een Intern Controle Systeem om de bonen van topkwaliteit te identificeren.
 • 40 jonge boeren zullen hun land verbeteren door Goede Landbouwpraktijken toe te passen.
 • De coöperatieven zullen samenwerken met andere stakeholders en de privésector met als doel een nationale norm voor Peruviaanse koffie in te voeren.
 • CAC Satipo zal jaarlijks 4 containers met hoge kwaliteitskoffie verkopen, waarvan er 1 van jonge producenten komt.
 • CAC Pangoa zal per jaar 2 containers met top kwaliteitskoffie en 8 met kwaliteitscacao verkopen, waarvan er 1 van jonge producenten komt.

Wat verwachten we op lange termijn?

 • De globale koffie- en cacaohandel wordt veilig gesteld door duurzame productiemethodes die de uitdagingen van klimaatverandering kan trotseren én door een eerlijke prijs voor de boeren.
 • Er zal een nieuwe generatie boeren klaar staan om de uitdaging aan te gaan om voedsel te produceren op een duurzame manier om 9 miljard mensen te kunnen voeden.