Koffie in Intag, Ecuador

Koffie in Intag, Ecuador

Koffie om een van de kwetsbaarste regio’s in Ecuador te beschermen

Wereldwijd stijgt de vraag naar kwaliteitskoffie, maar de koffieproductie loopt gevaar. Een warmer klimaat, extreme weersomstandigheden en ziektes bedreigen de koele bergflanken die deze koffieplant zo broodnodig heeft om optimaal te bloeien. Vandaar dat de koffieboeren moeten knokken om te overleven.

Intag Valley ligt in de Ecuadoriaanse provincie Imbadura provincie. De vallei ligt in een bufferzone van het Cayambe-Coca Natuurreservaat, een regio die strategisch aangewezen werd om de biodiversiteit van het land te behouden, inclusief de vele bedreigde soorten. De grootste bedreiging wordt gevormd door de activiteiten van mijnbedrijven die zeer schadelijk zijn voor het milieu, vooral voor waterbronnen. Om hun leefgebied te beschermen hebben een aantal lokale groepen protesten georganiseerd, met uiteenlopend succes. De economische alternatieven zijn echter ook schadelijk: het houden van ongecontroleerde, uitgestrekte boerderijen leidt tot ontbossing en de uitbreiding van boerderijen met eenzijdige gewassen, zoals suikerrietplantages, reduceert de biodiversiteit en vernietigt de grond. Erger nog, geen van deze alternatieven zorgt voor een stabiel inkomen voor de boeren.

Om een commercieel gezien uitvoerbaar alternatief te bieden voor de bovengenoemde opties, stelt boerenorganisatie AACRI voor gebruik te maken van koffievelden via agroforestry. Dit systeem biedt een milieuvriendelijk productiemodel met stabiele prijzen, en extra inkomsten zoals fruit, extensieve veeteelt en houtproductie worden voorzien in de boerderijen. Het draagt ook bij tot de voedselsoevereiniteit van de boeren.

AACRI, dat opgestart werd in 1998, heeft 300 leden, waarvan slechts de helft actief is. De vereniging biedt haar hulp aan in twee verschillende fasen: tijdens de productie verstrekken ze krediet in de vorm van grondstoffen en bieden ze technische steun op de velden. Na de oogst zijn ze verantwoordelijk voor de verzameling, verwerking en de vercommercialisering van het product. Ze verkopen zowel op de internationale als de nationale markten.

De leden van AACRI komen uit traditionele boerenfamilies en bezitten hun eigen percelen. Gemiddeld hebben ze 10 hectare land, maar ze gebruiken slechts 0,5 hectare voor koffie. Al hun inkomsten komen uit landbouwactiviteiten, maar dit is niet voldoende om in hun basisbehoeften te kunnen voorzien, waardoor ze onder de armoedegrens blijven. Samen met een gebrek aan scholingsmogelijkheden en werkgelegenheid, zorgt dit voor een plattelandsuittocht.

Uitdagingen

 • De productiviteit ligt laag, met een gemiddelde van 322 kg per hectare, te wijten aan ongeschikte bemesting en onderhoud.
 • Door de lage productiviteit kan AACRI de vraag niet inwilligen, wat ervoor zorgt dat sommige klanten op zoek gaan naar nieuwe leveranciers.
 • Sommige boeren hebben het moeilijk toegang te krijgen tot het krediet dat nodig is om te investeren.
 • De invoering van nieuwe koffievariëteiten zoals Caturra heeft de productiviteit verhoogd maar de planten kwetsbaarder gemaakt voor ziektes.
 • De regio heeft het hoogste ontbossingscijfer in heel Ecuador door illegale houthandel en mijnbouwactiviteiten.
 • De waterbronnen worden bedreigd door de mijnbouw, wat de kwaliteit van de aarde beïnvloedt en de productiviteit verlaagt.
 • De regio is zeer kwetsbaar voor de dreiging van klimaatverandering.
 • AACRI als vereniging is niet sterk genoeg om de loyaliteit van de boeren te verkrijgen, en is afhankelijk van externe hulp. Ze moeten hun structuur veranderen om hun levensvatbaarheid op lange termijn veilig te stellen.
 • Er bestaat geen cultuur van kwaliteitskoffie in Ecuador, zodat de inspanningen voor de productie van zo’n product niet beloond worden op de nationale markt.
 • Er is een plattelandsuittocht aan de gang, vooral onder de jeugd.

Onze strategieën

 • We onderhandelen met** publieke- en privébanken om financiële kredietlijnen te openen**, die aangepast zijn aan de noden en kenmerken van de sector.
 • Om de productie en productiviteit te verhogen, lanceren we opleidingen en een communicatiecampagne voor het vestigen van goede landbouwpraktijken in de koffieteelt in agroforestry.
 • Ontbossing, waterverontreiniging en klimaatverandering zijn problemen die te groot zijn om alleen te trotseren, dus AACRI bevordert verbondenheid tussen spelers om gezamenlijke strategieën te versterken op de Regional Coffee Table en andere fora.
 • We stimuleren de creatie van demonstratiepercelen om goede landbouwpraktijken onder de aandacht te brengen.
 • Om een winstgevende en duurzame business te verzekeren, die niet afhangt van donoren, heeft AACRI beslist uit te groeien van een vereniging tot een coöperatieve. Dit proces zal 3 jaar in beslag nemen.
 • Om voor de deelname van jongeren te zorgen, stimuleren we hun integratie in de keten door ervoor te zorgen dat ze toegang hebben tot krediet en land kunnen kopen of erven.
 • We bevorderen de introductie van specialiteitskoffie op de nationale markt door AACRI’s deelname op verschillende Ecuadoriaanse beurzen. Op die manier kan een cultuur van kwaliteitskoffie in het land gecreëerd worden.

Bereikte resultaten.

 • 1000 pakketten koffie werden verkocht, 200 meer dan wat nodig is om de coöperatieve leefbaar te maken.
 • Het ondernemingsplan van AACRI is opgesteld en wordt momenteel ten uitvoer gebracht.

Wat verwachten we tegen 2017?

 • Het opleidings- en communicatieprogramma moedigt de boeren aan om goede landbouwprakijken te volgen en hun plantages uit te breiden, waardoor AACRI genoeg opbrengst heeft om de vraag in te vullen.
 • Dankzij de stijging in productiviteit en productie ontvangen de boeren 40% meer inkomsten voor hun koffieplanten.
 • De regio heeft een gemeenschappelijke strategie om te vechten tegen ontbossing, waterverontreiniging en klimaatverandering.
 • 20 boerderijen gebruiken goede landbouwprakijken om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Zij geven het goede voorbeeld voor de rest.
 • 3 ondernemingsplannen voor specialiteitskoffie worden in praktijk gebracht op de lokale markt.
 • Via Alterfin en andere kredietcoöperatieven kan AACRI haar leden financieel ondersteunen zodat ze kunnen investeren.
 • AACRI wordt een bedrijf waarin de boeren als investeerders optreden.

Wat verwachten we op lange termijn?

 • Regionale ontbossing en waterverontreiniging worden voorkomen dankzij een gezamenlijke inspanning door alle betrokkenen.
 • AACRI wordt een echt bedrijf dat kan meedingen op de internationale markten en de boeren eerlijke prijzen en diensten kan aanbieden.
 • Ecuador ontwikkelt een koffiecultuur van hoge kwaliteit.
 • Globale koffieproductie wordt veiliggesteld.