Koffie uit Java, Indonesië

Koffie uit Java, Indonesië

Kleinschalige koffieboeren produceren kwaliteitsvolle koffie en beschermen de biodiversiteit van hun land

Terwijl de vraag naar kwaliteitskoffie wereldwijd groeit, loopt de koffieproductie gevaar. Koffie is een gewas waarvan de bonen groeien op een hoge hoogte. Stijgende hitte, extreme weersomstandigheden en ongedierte zorgen er echter voor dat er geen koele bergkammen meer overblijven waar deze plant kan bloeien. Bijgevolg krijgen koffieboeren het steeds moeilijker om te overleven.

Indonesië is de derde grootste koffieproducent ter wereld, maar de opbrengst is relatief laag. De provincie Oost-Java op het eiland Java produceert zowel Arabica als Robusta koffie. In de regio zijn er ongeveer 100,000 hectare koffieplantages. De helft hiervan zijn in handen van de overheid en de andere 50,000 hectare zijn verdeeld onder 100,000 kleinschalige boeren. In vergelijking met de nationale standaard ligt hun productiviteit echter erg laag.

De meerderheid van de boeren leven op de hellingen van Mount Semeru, gelegen in de Malang en Lumajang districten. Er zijn enkele kleine coöperatieve projecten, maar geen sterke boerenorganisaties. Deze boeren telen koffie in een systeem waarin meerdere gewassen geproduceerd worden zoals bananen, kokosnoten, gember, dierenvoeder en hout. De werktuigen die ze gebruiken voor de landbouw zijn verouderd maar door hun lage inkomen kunnen ze geen nieuw gereedschap aankopen.

Uitdagingen

 • Er is een trend om koffievelden te vervangen door suikerriet- of bomenplantages omdat die op korte termijn meer opbrengen. Maar wanneer deze beslissing genomen is, kan men niet langer meerdere gewassen verbouwen. Boeren worden dan afhankelijk van slechts een gewas en zijn zo kwetsbaarder.
 • Er is een lage productiviteit door verouderde productie- en na-oogst technieken.
 • Boeren missen de technische steun die de kwaliteit van hun gewassen zou verzekeren en hen zou helpen om betaald te worden volgens kwaliteit.
 • Er is geen infrastructuur voor de eerste verwerking na de oogst, dwingt boeren hun producten onbewerkt te verkopen aan een veel lagere prijs.
 • Er is een kleine koffieverwerkingseenheid die geleid wordt door de boerenorganisatie, maar die moet uitgebreid worden.
 • De boeren verkopen hun producten niet samen omdat ze niet verenigd zijn in een boerenorganisatie.
 • Boeren hebben het moeilijk om het nodige krediet te verkrijgen om investeringen te kunnen doen.

Onze strategieën

 • Om de productiviteit te verhogen starten we “koffie-clinics” op om boeren nieuwe landbouwmethodes en –strategieën aan te leren.
 • Om de kwaliteit te verbeteren ondersteunen we de invoering van een Intern Controlesysteem. Daarmee wordt de productie opgetrokken tot de hoogste kwaliteit die gevraagd wordt door de kopers.
 • We moedigen organisaties aan om hun eigen verwerkingseenheden voor de na-oogst op te starten. Op die manier kunnen ze hun eigen koffiebonen drogen en ze gezamenlijk verkopen aan privébedrijven.
 • We dringen aan op de oprichting van een officiële boerenorganisatie.
 • Om de nieuwe boerenorganisatie te versterken, organiseren we cursussen in bedrijfskunde, marketing, ondernemerschap en koffie proeven.
 • We verenigen de verschillende spelers uit de sector (producenten, koffiebranders, traders, overheid) om gezamenlijk problemen op te lossen.
 • We helpen de boerenorganisatie om vertrouwen op te bouwen met de banken en toegang te verkrijgen tot kredieten.

Bereikte resultaten

 • De boerencoöperatie Semeru Jaya is officieel opgericht maar heeft nog geen wettelijk statuut gekregen.
 • Semeru Jaya is een partnerovereenkomst aan het uitwerken met het privébedrijf PT Indokom

.

Wat verwachten we tegen 2017?

 • De nieuwe productietechnieken zullen de productiviteit verhogen van 600 kg/ha (2013) naar 900 kg/ha.
 • De kwaliteit zal voldoen aan de Indonesische Nationale Standaard (SNI).
 • Er zal een waardevermeerdering zijn van 200% in de totale productie bestemd voor verkoop.
 • De boerenorganisatie zal gezamenlijke verkopen kunnen doen en sterke vennootschappen kunnen oprichten met privébedrijven.
 • Er zal minstens een degelijk langetermijncontract met een privébedrijf zijn.
 • hDe boerenorganisatie zal een sleutelfiguur zijn in de koffiemarkt van Java.
 • De boerenorganisatie zal een stabiele toegang hebben tot kredieten.

Wat verwachten we op lange termijn?

 • De stijgende productie en kwaliteit van de gewassen zal samen met de oprichting van een nieuwe boerenorganisatie de koffieteelt aantrekkelijk maken voor andere boeren. Zo wordt de verleiding weggenomen om koffievelden te vervangen door suikerrietplantages.
 • De resultaten van dit project zouden koffieverwerkingsbedrijven moeten inspireren om hun aankoopbeleid toegankelijker te maken voor kleinschalige boeren.
 • De wereldwijde koffiehandel zal verzekerd worden dankzij een meer duurzame productiemethode. Die zal de uitdagingen die gepaard gaan met de klimaatverandering kunnen overwinnen en een eerlijke prijs kunnen verzekeren voor familieboeren.