Noord-Oeganda wordt een regionale voedselhub

Noord-Oeganda wordt een regionale voedselhub

We versterken kleine rijst-, maniok- en sojaboeren om van Noord-Oeganda een voedselhub te maken voor Oeganda en de buurlanden.

Noord-Uganda heeft een enorm potentieel om de "graanschuur" van Oeganda en de buurlanden te worden. Het omvat meer dan de helft van Oeganda's landbouwgrond en er is in het centrale en westelijke deel voldoende regen voor twee seizoenen per jaar.

Helaas blijft de sociaal-economische ontwikkeling in de regio achter: het armoedeniveau in Noord-Uganda is aanzienlijk hoger dan in de rest van het land, en gezinnen worden vlak voor de oogst regelmatig geconfronteerd met voedseltekorten.

Als onderdeel van een groter project en samen met Kilimo Trust zal Rikolto werken aan een betere markttoegang voor kleine boeren in de rijst-, maniok- en sojabonensector.

Uitdagingen

De sector van rijst, maniok en soja kent verschillende uitdagingen, waaronder de hoge productie- en handelskosten en de variabele kwaliteit, waardoor het concurrentievermogen op de internationale markt beperkt is.

 • Op niveau van de landbouwbedrijvenworden landbouwers die extra inspanningen leveren om hun velden en gewassen te beheren, daarvoor niet beloond: investeren in kwaliteit loont niet. Er is ook een gebrek aan kennis over hoe je kwaliteit verbetert en hoe je duurzaam produceert. Wanneer boeren willen investeren, worden ze ook geconfronteerd met problemen om toegang te krijgen tot verbeterd zaaigoed en echte meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Boerenorganisaties verlenen geen diensten aan de boeren omdat ze onvoldoende uitgebouwd zijn en geen goede aansluiting op de markt hebben.

 • Op niveau van de verwerking zijn de diensten voor het malen, de opslag, de opslag en de mechanisatie gebrekkig. Een belangrijke reden hiervoor is het gebrek aan economische analyse en planning in de sector.

Strategieën

Rikolto zal de banden tussen boeren, bedrijven die de oogst verwerken en kopers bevorderen, marktkansen evalueren en marktuitwisselingen vergemakkelijken door middel van de volgende activiteiten:

 • Steun aan coöperaties en organisaties van landbouwers om hun interne beheerssystemen, leiderschap en zakelijke vaardigheden te versterken. Afhankelijk van de behoeften van elke organisatie varieert de ondersteuning van de coöperaties en Farmer Business Organisations van advies over een transparante boekhouding en statutaire documenten, tot het definiëren van de verwachtingen van de leden en de rol van het management. We zullen vooral vrouwen en jongeren aanmoedigen een zaak te beginnen door hen te ondersteunen met zakelijk advies en toegang tot krediet en verzekeringen.

 • Ontwikkelen van kwaliteitsprotocollen en procedures ter ondersteuning van het beheer van de coöperaties.

 • Betaalbare kredieten toegankelijk maken** voor boerenorganisaties en bedrijven in de waardeketen door hen in contact te brengen met financiële dienstverleners die ondersteuning bieden op het gebied van financiën en bedrijfsbeheer.

 • Ontwikkelen van materiaal voor capaciteitsopbouw, waaronder handleidingen, pamfletten en folders over kwaliteit en normen van basisproducten.

 • Bevordering van de handel in (half)afgewerkte producten die voldoen aan zowel de plaatselijke graannormen als de normen van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap. Dit zal worden bereikt door verbetering van de opslagprocessen en -faciliteiten; bevordering van technologie voor behandeling na de oogst en demonstratie van het gebruik van efficiënte verwerkingsapparatuur en -technologieën, terwijl steun zal worden verleend aan aggregators en verwerkers voor de invoering van kwaliteitsbeheerssystemen.

 • Ontwikkeling en opschaling van digitale oplossingen om te zorgen voor een goed functionerend informatiesysteem voor producentenorganisaties, handelaars en verwerkers. Het koppelen van informatie over de productie bij de boeren met bedrijven in de waardeketen komt alle actoren in de keten ten goede.

Het project zal van januari 2020 tot december 2022 worden uitgevoerd in twee subregio's van Noord-Oeganda: Lango en Teso.

Bij het project zullen 51.250 kleine boerengezinnen betrokken zijn, in totaal meer dan 260.000 mensen. Naast boeren zullen ook voorlichters, verwerkers, agro-handelaren, aggregators, transporteurs, gemeenschapswerkers en 'peer educators' bij het project betrokken zijn.

Wat willen we bereiken tegen 2022?

Rikolto verwacht de volgende resultaten te bereiken in de subregio's Teso en Lango:

 • Oprichting van twee digitale informatieplatforms (één per regio) om de koppeling tussen boeren en andere actoren in de keten te vergemakkelijken.

 • Verbetering van de toegang tot financiering en verzekering voor 30% van de betrokken boerenorganisaties.

Wat willen we bereiken op lange termijn?

Door de markttoegang voor kleine boeren te verbeteren zal Rikolto bijdragen tot de volgende vier langetermijnresultaten van het hele project, dat wordt gecoördineerd door het Internationaal Instituut voor Tropische Landbouw:

 • De voedsel- inkomenszekerheid van huishoudens wordt vergroot;
 • De marktsystemen zijn duurzaam en de ketens werken efficiënt;
 • Kinderen onder de vijf jaar zijn beter gevoed;
 • Vrouwen en jongeren worden economisch weerbaarder.

Uiteindelijk wordt de stabiliteit in Noord-Oeganda hersteld doordat er een sterke basis is voor duurzame en inclusieve sociaal-economische ontwikkeling.

International Institute for Tropical Agriculture (IITA)

International Institute for Tropical Agriculture (IITA)

Kilimo Trust

Kilimo Trust

Government of Uganda