Thee in Vietnam [Voltooid]

Thee in Vietnam [Voltooid]

Theeboeren en verwerkende bedrijven zoeken samen naar een nieuwe dynamiek

Thee, de tweede meest populaire drank in de wereld, is een belangrijk landbouwgewas in de noordelijke provincies van Vietnam. De voorbije drie decennia zagen theeboeren hun prijzen echter stelselmatig dalen. De handel en distributie van thee is in handen van enkele bedrijven die zelf stabielere prijzen kunnen onderhandelen met de retailsector. De lage prijzen die de boeren krijgen, zijn een direct gevaar voor het voortbestaan van de ganse sector. Boeren schakelen over op andere teelten of ruilen het platteland voor de stad.

In de provincie Phu Tho zoekt Vredeseilanden met de theeboeren, de overheid en verwerkende bedrijven naar een nieuwe dynamiek. De theefabrieken en de theeboeren hebben elkaar immers nodig. Zonder boeren die constante hoeveelheden thee aanleveren van een goede kwaliteit, zijn theefabrieken een verloren investering. De nauwere samenwerking binnen de toeleveringsketen levert een beter eindproduct af en vertaalt zich in een gedeelde winst voor alle partijen.

Wij ondersteunen er de theeboeren van LUSOTEC, de Luong Son Thee Coöperatie. Meer dan 80% van de inwoners van de gemeente Luong Son behoren tot de Muong, een etnische minderheidsgroep in Vietnam. 90% van de totale gezinsinkomsten komt er uit de landbouw, en 60% hiervan komt uit de productie van thee. Als het jaarlijks gemiddeld inkomen uit thee stijgt, dan zullen de levensomstandigheden van de theeboeren en hun gezinnen ook verbeteren.

Uitdagingen

 • De productie ligt aan de lage kant, landbouwtechnische ondersteuning op vlak van productiecapaciteiten is slechts beperkt toegankelijk en maar een beperkt aantal boeren past de juiste standaarden toe om UTZ-certificatie te behalen.
 • Toegang tot werkkapitaal en krediet is beperkt.
 • Op vlak van marketing vormt het afsluiten van inclusieve contracten op lange basis een belangrijke uitdaging: LUSOTEC verkoopt 70% van de thee aan de Phu Ha fabriek onder eerlijke voorwaarden en aan eerlijke prijzen. De rest van de thee wordt aan onstabiele, vaak lage prijzen verkocht aan tussenpersonen.
 • Businesscapaciteiten ontbreken nog, vooral op vlak van marketing, communicatie, netwerking en bedrijfsbeheer.

Onze strategieën

 • Landbouwtechnische ondersteuning voor het toepassen van Goede Landbouwpraktijken en het behalen van het UTZ certificaat.
 • Introduceren van controlemechanismes om duurzaamheid en kwaliteit van de thee na te gaan.
 • Versterken van business capaciteiten: ondersteuning bij de ontwikkeling van het businessplan, trainingen over boekhouden, management, onderhandelingstechnieken en marketing …
 • We brengen LUSOTEC in contact met verwerkende theebedrijven en begeleiden LUSOTEC bij het aanknopen van relaties en het onderhandelen met deze bedrijven.
 • Doelgroep: 166 (55 mannen/ 111 vrouwen)
 • Budget: €102.216 (over 3 jaar)

Bereikte resultaten

 • Dankzij trainingen over UTZ-standaarden, zijn er reeds 30 boeren die het UTZ-certificaat behaalden. Goede Landbouwpraktijken worden toegepast.
 • Een Intern Controlesysteem, om het na-oogstproces in kaart te brengen en te verbeteren, is geïntroduceerd, met het oog op de certificatie van de thee.
 • Naast het verkopen van verse thee aan de Phu Ha fabriek, verwerkt en verkoopt LUSOTEC nu ook zelf groene thee.
 • LUSOTEC verwierf capaciteiten rond boekhouding, bedrijfsbeheer en bedrijfsontwikkeling.

Wat verwachten we tegen 2017?

 • Toename van de productie en van de kwaliteit van de verse thee die LUSOTEC collectief vermarkt aan theefabrieken én van de hoeveelheid groene thee die door de coöperatie zelf verwerkt en verkocht wordt.
 • Het aantal leden dat UTZ-richtlijnen volgt bij de theeproductie stijgt; alle leden van LUSOTEC gebruiken Goede Landbouwpraktijken: het gebruik van agrochemische producten daalt en bodemerosie vermindert.
 • De Phu Ha fabriek blijft een belangrijke opkoper, maar ook met 1 fabriek voor verse thee worden er inclusieve contracten onderhandeld en getekend en er worden 6 extra opkopers voor de verwerkte groene thee gevonden.
 • LUSOTEC kan genoeg inkomen genereren om de eigen operationele kosten te dekken en om deels te herinvesteren in de coöperatie.
 • Het jaarlijks gemiddeld inkomen van de boeren zal stijgen en hun levensomstandigheden verbeteren.

Wat verwachten we op lange termijn?

We wenden deze case aan om op een hoger niveau verwerkingsbedrijven te beïnvloeden om op een inclusieve manier met boeren handel te drijven.