Uw gegevens

Uw gegevens en wat wij ermee doen

Wij zijn bij Rikolto erg blij met het vertrouwen dat u ons schenkt door in ons werk te investeren. We vinden het daarom belangrijk om te onderstrepen dat wij met respect omgaan met de gegevens van onze donateurs. Wij geven ze niet door aan derden en u blijft eigenaar van uw gegevens in onze databank. In onze privacyverklaring leest u daar alles over.

Wij registreren uw gegevens, enerzijds met het oog op communicatie, anderzijds voor een correcte verwerking van een eventueel fiscaal attest. Om een automatische verwerking van uw fiscaal attest in de toekomst mogelijk te maken werd ons door de Federale Overheidsdienst Financiën gevraagd de juistheid van persoonsgegevens te checken. Daarom vragen wij u om volgende gegevens na te kijken en te verbeteren en/of aan te vullen. Dat kan via mail of telefoon aan esther.goris [at] rikolto.org, 016/74.50.31 of door gebruik te maken van onderstaand formulier.

Voor uw fiscaal attest vraagt de overheid om ook de gegevens van uw partner door te geven, indien dat van toepassing is.
Voor uw fiscaal attest vraagt de overheid om ook de gegevens van uw partner door te geven, indien dat van toepassing is.
Uw geboortedatum doorgeven vergemakkelijkt de automatische verwerking van uw fiscaal attest.

Het belang van structurele steun

Rikolto (Vredeseilanden) is niet zomaar een NGO. We hebben ons georganiseerd als wereldwijde netwerkorganisatie. Waarom? Omdat we écht een verschil willen maken in de hele wereld. Niet wij in het Noorden en zij in het Zuiden, maar samen. Wij bouwen aan een wereld waarin iedereen toegang heeft tot gezond, eerlijk en duurzaam eten, gemaakt en verbouwd met respect voor de mens en de planeet. We hebben ambitieuze dromen waar we heel wat partners rond samenbrengen, aanmoedigen en versterken. Bij goed eten zijn immers heel wat partijen betrokken.

Onze initiatieven en projecten zijn langetermijnprocessen met een duidelijke focus. Daarom is het zo belangrijk dat we op uw structureel engagement kunnen rekenen. Zo kunnen we beter inschatten over welke financiële middelen we in de toekomst kunnen beschikken en kunnen we realistische plannen maken. Grond die lange tijd consistent en doordacht wordt gevoed en bewerkt, brengt immers langer betere gewassen voort. Dat kan elke boer u vertellen. Dezelfde filosofie gaat op voor onze projecten. Maar daarin moet dus worden geïnvesteerd. Elke maand een beetje. Door mensen die weten wat belangrijk is. Investeert u ook?

Investeert u ook?