Week voor goed eten

Van 10 tot 19 januari 2025 zetten we het recht op goed eten in de kijker, samen met de mensen die er elke dag werk van maken.

Goed eten is de goedkoopste gezondheidszorg. Goed eten is inkomen voor miljoenen boerenfamilies. Goed eten is het krachtigste wapen in de strijd tegen klimaatverandering. Goed eten verbindt mensen, van stad tot platteland.

Maar goed eten is nog lang geen recht voor iedereen.

Ontdek de feiten

  • Bijna de helft van de wereldbevolking (42%) kan zich geen gezond en gevarieerd dieet veroorloven. (bron: FAO)
  • In Vlaanderen halen meer dan 80% van de 11 tot 18-jarigen de aanbevolen hoeveelheid groenten van 300 gram/dag niet. (bron: HBSC)
  • Steeds meer kinderen en jongeren lopen risico kampen met overgewicht. In ons land is dat maar liefst 1/4de van de kinderen en jongeren. (bron: WHO)
  • Er is grote voedsel- en gezondheidsongelijkheid. Voor gezinnen in armoede is kiezen voor gezonde voeding om verschillende redenen nog moeilijker. Kinderen en jongeren in deze gezinnen hebben dubbel zo vaak overgewicht dan leeftijdsgenoten die niet in kansarmoede opgroeien. (bron: HBSC)
Binnenkort ontdek je hier meer over de Week Voor Goed Eten van 10 tot 19 januari en hoe jij mee kan doen, bijvoorbeeld door zakken met goed eten te vullen