Geef om goed eten met uw testament

Laat een wereld na waarin voedsel eerlijk, duurzaam en betaalbaar is voor iedereen.

Wat betekent uw nalatenschap voor Rikolto?

Om een groeiende wereldbevolking te voeden in een veranderend klimaat, zoekt Rikolto (vroeger Vredeseilanden) al meer dan 40 jaar in 18 landen wereldwijd naar nieuwe manieren om van voedselzekerheid een recht te maken.

Rikolto gelooft sterk dat een duurzame voedselketen er één moet zijn met zorg en aandacht voor mens en planeet.

Met uw nalatenschap bouwt u verder aan oplossingen om betaalbare en gezonde voeding voor iedereen te garanderen, met respect voor mens, natuur en klimaat. Zodat huidige én toekomstige generaties zich op een gezonde en (h)eerlijke manier kunnen voeden.


Lees meer over onze projecten

Samen zaaien we iets moois

"Wij hebben het hier zo goed. Als we maar een klein stukje geven, is dat toch al heel wat"
- Maria, erflater voor Rikolto

Elke dag nemen 5 Belgen, zoals Maria, een goed doel op in hun testament. U ook?

Lees verder in onze infobrochure

Wenst u graag alle informatie eens rustig door te nemen om een weloverwogen keuze te maken. Vraag dan gerust onze gratis infobrochure over legaten aan via onderstaande knop.

Daarin kan u lezen over de mensen die u met uw nalatenschap ondersteunt, alle aandachtspunten rond het erfrecht bekijken en u laten inspireren door het verhaal van een erflater van Rikolto.

Vraag onze gratis brochure aan

Maak eenvoudig en gratis uw testament

Rikolto is partner van Legacio, een juridische dienstverlener die u stap voor stap begeleid bij de opmaak van een testament.

Voor donateurs van Rikolto is deze dienst gratis met de code RIKOLTO1.

Maak uw testament aan

Nood aan advies of een gesprek?

Wenst u graag een persoonlijk, vertrouwelijk gesprek over de mogelijkheden van uw testament. Of heeft u nood aan advies over het erfrecht?

Neem dan gerust contact op met Pierre. Hij helpt graag met al de vragen die u heeft.

Myrthe Peijnenborg Rikolto

Pierre Laigneil

Contactpersoon voor legaten en schenkingen
pierre.laigneil@rikolto.org

Tel. +32(0)16/31 65 80
Gsm. +32(0)491/ 90 55 67

Veelgestelde vragen

Hoe stel ik mijn testament op?

U kan uw testament eigenhandig opstellen of u laten begeleiden/ laten opstellen door een notaris of een dienst zoals Legacio. Wij raden aan om u steeds te laten begeleiden of het te laten nalezen door een juridisch expert.

Indien u er toch voor kiest om uw testament eigenhandig op te stellen geven we u graag de volgende minimumvoorwaarden:

- Het document dient volledig met de hand geschreven te zijn door de testator

- U vermeld de datum waarop het testament is opgesteld

- De Handtekening van de testator staat op het document

Verder is belangrijk dat het testament juist wordt geschreven, duidelijk en ondubbelzinnig vastlegt wat u aan wie nalaat, en geen juridische of feitelijke nonsens bevat.

Waar bewaar ik mijn testament?

Een groot probleem bij een eigenhandig testament is de bewaring ervan. wanneer testators het thuis bewaren, kan het verloren gaan of kunnen ontevreden nabestaanden het doen verdwijnen na uw overlijden. Zo bestaat het risico dat uw laatste wensen niet gerespecteerd worden.

Om dit te vermijden zijn er twee opties

- U kiest ervoor om uw testament te laten opstellen en registreren door de notaris

- U laat uw eigenhandig testament registreren via een notaris in het Centraal Register Der Testamenten (CRT). Eens geregistreerd in het CRT kan het steeds worden teruggevonden door de notaris of adviseur gelast met uw nalatenschap.

Ben ik vrij om te beslissen waarheen mijn nalatenschap gaat?

Ja. U bent vrij om te beslissen wie u waarmee begunstigt in uw testament, maar u dient wel de reserve voor uw naasten te respecteren.

Indien u afstammelingen (kinderen, kleinkinderen) of een echtgenoot heeft, dan bepaalt de wet dat deze bevoorrechte erfgenamen steeds recht hebben op een minimaal erfdeel van uw nalatenschap. Indien u hun reserve in jouw testament niet respecteert, kunnen zij na het overlijden uw testament betwisten om alsnog dat minimumdeel op te eisen.

Indien u geen afstammelingen en geen echtgenoot hebt, dan bent u helemaal vrij om te beslissen waarmee u wie begunstigd met uw nalatenschap. Wanneer u tevens geen nabestaanden hebt en geen testament opstelt, dan gaat uw nalatenschap volledig naar de Belgische staat.

Tot slot vermelden wij nog graag dat u ten allen tijde uw testament kan aanpassen of herroepen, zo vaak u maar wil. Belangrijk hierbij is dat u volgens de wet op het moment van (her)schrijven nog voldoende 'helder van geest' dient te zijn om misbruik te voorkomen.

Wat kan ik schenken aan Rikolto?

U kan Rikolto aanstellen als algemeen legataris of ons een bijzonder legaat toekennen.

Wanneer u Rikolto aanstelt als algemeen legataris kan u een bepaald deel van uw vermogen schenken. Bijvoorbeeld: alle roerende of onroerende goederen.

in een bijzonder legaat kan u heel specifiek een bepaalde geldsom, onroerend goed of een speciale collectie toekennen aan Rikolto.

Tot slot vermelden wij nog graag dat u ten allen tijde uw testament kan aanpassen of herroepen, zo vaak u maar wil. Belangrijk hierbij is dat u volgens de wet op het moment van (her)schrijven nog voldoende 'helder van geest' dient te zijn om misbruik te voorkomen.

Welke gegevens moet ik vermelden wanneer ik Rikolto wil opnemen in mijn testament?

Het is belangrijk dat uw testament zeer helder is geformuleerd, als u wil dat het bij de juiste erfgenaam terecht komt. Wanneer u besluit om Rikolto (Vredeseilanden) op te nemen in uw testament, vind u hier de wettelijke gegevens terug die u dient te vermelden:

Rikolto België V.Z.W.

ondernemingsnummer: BE420.65.63.36

Maatschappelijke zetel: Blijde Inkomststraat 50, 3000 Leuven

Wij raden u aan om dit te bespreken met een notaris om dit veilig en sluitend te regelen. Daarnaast kan u ook steeds vrijblijvend advies vragen bij onze collega Pierre, contactpersoon voor legaten en grote schenkingen.

Is Rikolto België hetzelfde als Rikolto international?

Ja. Rikolto België is een onafhankelijke Belgische NGO, die deel uitmaakt van het (gelijknamig) internationaal netwerk. Rikolto België staat in voor de private fondsenwerving van het hele netwerk.

Wanneer u besluit om Rikolto (Vredeseilanden) op te nemen in uw testament, dan steunt u niet alleen onze programma's in België, maar ook die van het hele netwerk. Hieronder vindt u de wettelijke gegevens terug die u dient te vermelden:

Rikolto België V.Z.W.

ondernemingsnummer: BE420.65.63.36

Maatschappelijke zetel: Blijde Inkomststraat 50, 3000 Leuven

Bestaat het fiscale voordeel van het duolegaat nog?

Neen. Sinds 1 juli 2021 bestaat het fiscaal voordeel van het duolegaat niet meer in Vlaanderen.

De fiscale behandeling van deze testamentvorm werd gewijzigd voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021, met als gevolg dat wij voor Vlaamse inwoners het duolegaat afraden.

Belangrijk om te weten is dat, wanneer u reeds voor 1 juli 2021 een duo legaat hebt opgesteld en u na 1 juli 2021 komt te overlijden, de nieuwe regels toch toepassing vinden en uw duo legaat niet meer de gewenste uitvoering zal krijgen. Wij raden dan ook aan om elk testament geschreven voor deze datum te herbekijken en te herschrijven indien nodig.

Inwoners van Brussel en het Waals gewest kunnen wel nog steeds een duolegaat opstellen. Hiervoor neemt u best contact op met uw notaris of kan u advies vragen aan ons.

Betaal ik nog erfbelasting op mijn testament?

Neen. Sinds 1 juli 2021 betaalt u geen erfbelasting meer op wat u nalaat aan een goed doel.

Dit nultarief geldt trouwens ook voor schenkingen bij leven. De Vlaamse gemeenschap benadrukt hiermee de meerwaarde van uw nalatenschap. De volledige som die u schenkt gaat hierdoor naar onze projecten.

Opgelet: Ook sinds 2021 geldt er in Vlaanderen geen fiscaal voordeel meer voor testamenten met een duolegaat. In Brussel en Wallonië is de wetgeving rond het duolegaat wel nog geldig. Het is belangrijk wanneer u reeds een duolegaat in uw testament liet opnemen de nodige aanpassingen te doen. Hiervoor neemt u best contact op met uw notaris of kan u advies vragen aan ons.


Rikolto België is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) en Donorinfo.be. Deze organisaties bieden een onafhankelijke waarborg voor de morele kwaliteit en financiële transparantie van onze organisatie. Rikolto verbindt zich ertoe om op een eerlijke en goede manier gebruik te maken van de ingezamelde middelen met respect voor de menselijke waardigheid en respect voor de wensen van de schenkers.