Geef om goed eten

Uw steun zorgt dat goed eten een wereldwijd recht wordt voor iedereen.

Ontdek hoe jij kan steunen

Doe een gift

Doe een overschrijving op rekeningnummer BE64 0000 0000 5252 of klik voor een online gift.

Ik doe een gift

Steun structureel

Dankzij een maandelijkse gift help jij Rikolto en haar projecten op lange termijn.

Ik wil structureel steunen

Rikolto in jouw testament

Met jouw nalatenschap bouwen wij verder aan een wereld met een eerlijker voedselsysteem.

Meer informatie

Investeren in Rikolto

Denk je erover om een groot bedrag te investeren in Rikolto? Wil je Rikolto steunen met je stichting of bedrijf? Neem dan contact op met ons. Wij lichten graag onze werking en de specifieke mogelijkheden persoonlijk aan je toe.

Contacteer ons

Veelgestelde vragen over geven

Is een online gift veilig?

Ja. Voor online giften maken we gebruik van het platform Koalect, dat ervaren is in digitale fondsenwerving voor non-profit organisaties.

Steun je liever via overschrijving? Dan kan je nog steeds jouw gift overschrijven op het rekeningnummer BE64 0000 0000 5252.

Krijg ik een fiscaal attest wanneer ik aan Rikolto geef?

Wie in één kalenderjaar € 40 of meer  schenkt aan Rikolto, ontvangt een fiscaal attest.

Dit bedrag mag op één moment in het kalenderjaar gestort zijn of gespreid over meerdere momenten. Met het attest heb je recht op een belastingvermindering tot 45%*. Zo kost een gift van bijvoorbeeld €100 jou in feite maar € 55 na belastingaftrek.

Er zijn wel enkele aandachtspunten:

  • Je kan enkel gebruik maken van de belastingvermindering als je belastingplichtig bent in België.
  • Je gift mag niet meer dan 10% van het totale netto-inkomen bedragen
  • Wanneer je iets in ruil ontvangt, zoals een gadget of de toegang tot een event, geeft die bijdrage géén recht op een fiscaal attest.
  • Wanneer je de opbrengst stort van een actie of evenement, geeft die bijdrage géén recht op een fiscaal attest.

*volgens de voorwaarden in artikel 145/33 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Welke gegevens heeft Rikolto nodig voor mijn fiscaal attest?

Een fiscaal attest wordt altijd uitgereikt op basis van de gegevens gekoppeld aan de bankrekening waarmee de gift werd overgemaakt. Let er goed op dat je de correcte gegevens doorgeeft: je officiële naam en officieel adres. Anders ontvang je mogelijks geen geldig attest.

Opgelet! Sinds 1 januari 2024 verplicht de FOD Financiën ons om ons jouw rijksregisternummer op te nemen op het fiscale attest (cf. artikel 323/3 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992). Voor particulieren staat dit nummer op de achterkant van je Belgische identiteitskaart. Voor bedrijven is het het nummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Kloppen je gegevens niet (meer) of ontbreekt uw rijksregisternummer nog?Neem dan zeker contact met ons op.

Wanneer en hoe ontvang ik mijn fiscaal attest?

Wie in één kalenderjaar € 40 of meer  schenkt aan Rikolto, ontvangt een fiscaal attest. Dat wil zeggen dat de totale som ten laatste op 31 december op de rekening van Rikolto staat.

We sturen het fiscale attest per post naar jouw adres (indien we de juiste gegevens hebben). Dat ontvang je begin maart na het kalenderjaar waarin je Rikolto hebt gesteund.

Tegelijkertijd worden de fiscale attesten ook doorgegeven aan de overheid. De gegevens worden daardoor automatisch ingeladen in je tax-on-web aangifte.

Ontving je geen attest of kloppen je gegevens niet (meer)?Neem dan zeker contact met ons op.

Wat gebeurt er wanneer een donateur overlijdt?

Wanneer een donateur overlijdt, stuurt Rikolto het attest steeds naar het gekende adres van de donateur, indien die meer dan €40 heeft geschonken afgelopen kalenderjaar.

Je kan als nabestaande vragen om het attest naar jouw eigen adres te versturen. Neem gerust contact hiervoor op met ons, dan doen wij het nodige.

Hoe stort ik de opbrengst van mijn actie t.v.v. Rikolto?

Wanneer je een actie of evenement organiseert voor Rikolto kan je op twee manier de opbrengst overmaken.

  • Je stort de opbrengst via overschrijving. Dat kan op het rekeningnummer BE64 0000 0000 5252. In de vrije mededeling geef je kort aan om welke actie het gaat.
  • Je maakt de opbrengt online over via onze website. Via het giftenformulier kan je het bedrag overmaken. In de vrije mededeling geef je kort aan om welke actie het gaat.

Opgelet: Wanneer je de opbrengst stort van een actie of evenement, geeft die bijdrage géén recht op een fiscaal attest.

Ben je nog op zoek bent naar een makkelijke manier om tijdens jouw actie of evenement fondsen te werven. Neem dan zeker contact met ons op. Wij helpen graag.

Gaat mijn gift naar een specifiek project?

Neen, meestal niet. Jouw steun is een essentieel onderdeel van het totale budget dat het geheel van onze werking bekostigt.

Rikolto volgt een meerjarenprogramma en wij maken elk jaar een begroting op. Daarin wordt bepaald hoeveel geld naar welke activiteit gaat.

Indien we omgekeerd te werk zouden gaan, en mensen hier laten kiezen welke activiteit ze precies willen steunen, dan lopen we het risico dat bepaalde essentiële activiteiten uit de boot vallen. Op die manier zou de continuïteit over de jaren niet gegarandeerd zijn.

Rikolto is immers geen noodhulporganisatie, maar een NGO die structurele veranderingen in ontwikkelingslanden wil bereiken op lange termijn. Die veranderingen waarnaar gestreefd wordt, situeren zich op economisch en politiek vlak, en het sensibiliseren van mensen in Vlaanderen.

Wordt de fondsenwerving van Rikolto gecontroleerd?

Rikolto kiest voor transparantie. Externe, onafhankelijke organisaties volgen ons financieel beheer en bekrachtigen onze ethiek. De resultaten kan je raadplegen op hun website.

  • Rikolto wordt erkend door de federale overheid als instelling voor hulpvereniging aan ontwikkelingslanden. Dat houdt in dat de giften die je aan ons doet u recht geven op een belastingsvoordeel vanaf €40.
  • KPMG voert ieder jaar een onafhankelijke, kwaliteitsvolle audit van onze jaarrekening om donateurs een onafhankelijk oordeel te geven over onze financiële overzichten.
  • Rikolto staat geregistreerd bij Donorinfo. Deze instantie controleert en analyseert de rekeningen en werking van Rikolto.
  • Rikolto is lid van de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving (VEF). We onderschrijven hun ethische code en kiezen voor een morele kwaliteit en transparantie in betrekking met fondsenwerving.

In augustus publiceren wij ieder jaar een jaarverslag, inclusief volledige financiële rapportage. Dat verslag wordt naar alle schenkers en vrijwilligers digitaal of per post opgestuurd (naar gelang uw persoonlijke voorkeuren).

.

Privacybeleid

Rikolto hecht veel belang aan de privacy van donateurs. We behandelen persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Rikolto is daarnaast lid van de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving (VEF). Als lid onderschrijven we een ethische code voor fondsenwerving en hechten we belang aan de morele kwaliteit van ons werk.

Dummy image
Dummy image
Dummy image