Geef om goed eten

Uw steun zorgt dat goed eten een wereldwijd recht wordt voor iedereen.

Ontdek hoe jij kan steunen

Doe een gift

Doe een overschrijving op rekeningnummer BE64 0000 0000 5252 of klik voor een online gift.

Ik doe een gift

Steun structureel

Dankzij een maandelijkse gift help jij Rikolto en haar projecten op lange termijn.

Ik wil structureel steunen

Rikolto in jouw testament

Met jouw nalatenschap bouwen wij verder aan een wereld met een eerlijker voedselsysteem.

Meer informatie

Investeren in Rikolto

Denk je erover om een groot bedrag te investeren in Rikolto? Wil je Rikolto steunen met je stichting of bedrijf? Neem dan contact op met ons. Wij lichten graag onze werking en de specifieke mogelijkheden persoonlijk aan je toe.

Contacteer ons

Veelgestelde vragen over geven

Is een online gift veilig?

Ja. Voor online giften maken we gebruik van het platform Koalect, dat ervaren is in digitale fondsenwerving voor non-profit organisaties.

Steun je liever via overschrijving? Dan kan je nog steeds jouw gift overschrijven op het rekeningnummer BE64 0000 0000 5252.

Krijg ik een fiscaal attest wanneer ik aan Rikolto geef?

Wie in één kalenderjaar € 40 of meer  schenkt aan Rikolto, ontvangt een fiscaal attest.

Dit bedrag mag op één moment in het kalenderjaar gestort zijn of gespreid over meerdere momenten. Met het attest heb je recht op een belastingvermindering van 45%*. Zo kost een gift van bijvoorbeeld €100 jou in feite maar € 55 na belastingaftrek.

Er zijn wel enkele aandachtspunten:

  • Je kan enkel gebruik maken van de belastingvermindering als je belastingplichtig bent in België.
  • Je gift mag niet meer dan 10% van het totale netto-inkomen bedragen
  • Wanneer je iets in ruil ontvangt, zoals een gadget of de toegang tot een event, geeft die bijdrage géén recht op een fiscaal attest.
  • Wanneer je de opbrengst stort van een actie of evenement, geeft die bijdrage géén recht op een fiscaal attest.

*(volgens de voorwaarden in artikel 145/33 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).

Hoe stort ik de opbrengst van mijn actie t.v.v. Rikolto?

Wanneer je een actie of evenement organiseert voor Rikolto kan je op twee manier de opbrengst overmaken.

  • Je stort de opbrengst via overschrijving. Dat kan op het rekeningnummer BE64 0000 0000 5252. In de vrije mededeling geef je kort aan om welke actie het gaat.
  • Je maakt de opbrengt online over via onze website. Via het giftenformulier kan je het bedrag overmaken. In de vrije mededeling geef je kort aan om welke actie het gaat.

Opgelet: Wanneer je de opbrengst stort van een actie of evenement, geeft die bijdrage géén recht op een fiscaal attest.

Ben je nog op zoek bent naar een makkelijke manier om tijdens jouw actie of evenement fondsen te werven. Neem dan zeker contact met ons op. Wij helpen graag.

Wanneer en hoe ontvang ik mijn fiscaal attest?

Wie in één kalenderjaar € 40 of meer  schenkt aan Rikolto, ontvangt een fiscaal attest. Dat wil zeggen dat de totale som ten laatste op 31 december op de rekening van Rikolto staat.

We sturen het fiscale attest per post naar jouw adres (indien we de juiste gegevens hebben). Dat ontvang je begin maart na het kalenderjaar waarin je Rikolto hebt gesteund.

Tegelijkertijd worden de fiscale attesten ook doorgegeven aan de overheid. De gegevens worden daardoor automatisch ingeladen in je tax-on-web aangifte.

Ontving je geen attest of kloppen je gegevens niet (meer)?Neem dan zeker contact met ons op.

Wat gebeurt er wanneer een donateur overlijdt?

Wanneer een donateur overlijdt, stuurt Rikolto het attest steeds naar het gekende adres van de donateur, indien die meer dan €40 heeft geschonken afgelopen kalenderjaar.

Je kan als nabestaande vragen om het attest naar jouw eigen adres te versturen. Neem gerust contact hiervoor op met ons, dan doen wij het nodige.

Waar haalt Rikolto haar inkomsten uit?

Onze Financiële middelen komen enerzijds uit institutionele fondsen zoals subsidies en toelagen van overheden en organisaties. Deze fondsen komen uit België, maar ook uit de andere regio's waar we actief zijn.

Anderzijds rekenen we op private middelen. Hieronder vallen giften, legaten en opbrengsten uit acties. De steun van duizenden Vlamingen is cruciaal voor de activiteiten van Rikolto wereldwijd. Niet alleen financieel – ongeveer 1/5 van onze middelen komt uit deze private fondsenwerving, maar ook moreel is dit de motor van onze werking. Dit draagvlak geeft onze organisatie de legitimiteit om aanspraak te maken op publieke middelen en subsidies wereldwijd.

Hoe wordt het geld besteed?

Elk jaar wordt het totale budget opgemaakt en verdeeld over onze verschillende landen, diensten en activiteiten. Dit budget wordt besproken en goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering, die hiervoor een speciale financiële commissie heeft aangesteld. De uitgebreide toelichting bij deze cijfers zijn te vinden in ons jaarverslag.

Rikolto (Vredeseilanden) is geen noodhulporganisatie, maar een NGO die structurele veranderingen wil bereiken op lange termijn. Die veranderingen waarnaar gestreefd wordt, situeren zich op economisch en politiek vlak, en op het vlak van het veranderen van aankoopgedrag bij consumenten. Daar hoort dus ook een budgettaire planning op lange termijn bij. Onze doelstellingen worden uitgeschreven in een strategisch meerjarenplan. Op basis daarvan wordt elk jaar een concreet actieplan ontwikkeld.

Gaat mijn gift naar een specifiek project?

Neen, meestal niet. Jouw steun is een essentieel onderdeel van het totale budget dat het geheel van onze werking bekostigt.

Rikolto volgt een meerjarenprogramma en wij maken elk jaar een begroting op. Daarin wordt bepaald hoeveel geld naar welke activiteit gaat.

Indien we omgekeerd te werk zouden gaan, en mensen hier laten kiezen welke activiteit ze precies willen steunen, dan lopen we het risico dat bepaalde essentiële activiteiten uit de boot vallen. Op die manier zou de continuïteit over de jaren niet gegarandeerd zijn.

Rikolto is immers geen noodhulporganisatie, maar een NGO die structurele veranderingen in ontwikkelingslanden wil bereiken op lange termijn. Die veranderingen waarnaar gestreefd wordt, situeren zich op economisch en politiek vlak, en het sensibiliseren van mensen in Vlaanderen.

Wordt de fondsenwerving van Rikolto gecontroleerd?

Voor Rikolto is transparantie een evidentie. Zeker voor onze donateurs. Er zijn externe organisaties die ons financieel beheer volgen en bekrachtigen.

Zo worden we jaarlijks geauditeerd door KPMG. Verschillende initiatieven beoordelen ons bovendien op transparantie en ethiek. De resultaten publiceren ze op hun website. Je vindt ons onder meer op goededoelen.be, donorinfo.be en ngo-openboek.be. Als internationale netwerkorganisatie zijn we een pionier. Dat betekent dat onze organisatiestructuur een extra woordje uitleg vraagt en dat die structuur niet altijd heel eenvoudig naast die van andere NGO's kan worden gelegd op deze websites. We zijn ook lid van de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving.

Informatierecht?

Rikolto onderschrijft de Ethische code van de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving. Als donateur beschikt u over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan wordt. Wij sturen u daarom jaarlijks in augustus ons activiteitenverslag per post of digitaal. (naar gelang uw persoonlijke communicatievoorkeuren) Het volledige jaarverslag, inclusief volledige financiële rapportage, wordt ook elk jaar in augustus gepubliceerd en vindt u op onze website.

Dummy image
Dummy image
Dummy image