Jaarverslag

Dit was 2017...

Rikolto ondersteunde 87 organisaties in 15 landen

Hoe kunnen we garanderen dat iedereen toegang heeft tot betaalbaar en kwaliteitsvol eten, nu en in de toekomst? Dit wordt één van de grote uitdagingen van deze generatie. Momenteel produceren kleinschalige boeren 70% van alle voedsel in de wereld. Maar individueel staan ze zwak op de markt, waardoor hun potentieel onbenut blijft. Verandering op globale schaal is nodig zodat voedselmarkten waarde creëren voor iedereen, te beginnen voor boeren.

Rikolto is klaar om deze uitdaging aan te gaan en ondertekent voluit de globale VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Hier zetten we op in:

  • We stellen boerengroepen in staat om solide zakenpartners te worden en klimaatvriendelijke landbouwtechnieken te gebruiken.

  • We verbinden boeren met koplopers in de voedingsindustrie en zoeken naar nieuwe manieren van zakendoen op lange termijn.

  • We zoeken nieuwe oplossingen die ons voedingssysteem transparanter maken, zodat duurzaam ook voor consumenten de makkelijkste keuze wordt.

In elk aspect van ons werk besteden we speciaal aandacht aan het versterken van vrouwen en jongeren.

Vorig jaar heeft Rikolto 87 organisaties ondersteund in 15 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 62% daarvan waren boerenorganisaties, terwijl de overige 38% lokale ngo’s en overlegplatformen zijn (bv. nationaal koffieplatform). De meeste van onze interventies zijn rechtstreeks gericht op leden van boerenorganisaties: meer dan 70.000 mannen en 36.000 vrouwen hebben in 2017 steun ontvangen van Rikolto. Vaak zijn er nog veel meer boerenfamilies betrokken, vooral als boeren hun productie samenbrengen om samen te verkopen. Dan doen vaak ook niet-leden van boerenorganisaties mee. Het is onze strategie om het (aankoop)beleid van bedrijven te veranderen of de nationale wetgeving, en om andere organisaties en overheden aan te moedigen om succesvolle ervaringen op veel grotere schaal te herhalen. Ook op die manier bereiken we veel meer boerenfamilies.
Aangezien we actief zijn in voedselsystemen, werken we ook nauw samen met verschillende nationale en lokale overheidsinstellingen, onderzoeksinstellingen, investeerders en sociale kredietverstrekkers, en we betrekken privéondernemingen in onze interventies. Geen van deze ondernemingen ontvangt fondsen.

Voortdurend overleg en dialoog met onze partners vormt een essentieel deel van Rikolto’s DNA. Een uitgebreid overzicht van al onze stakeholders kan u vinden op onze website.

Ook in België

Mountainbikers voor Rikolto in verschillende landen, lopers voor Rikolto in de '20 km door Brussel', vrijwilligers tijdens ons campagneweekend en trouwe donateurs... Samen zorgen ze voor een stevige financiële basis voor onze organisatie. Een basis waarmee we kunnen aankloppen bij overheden om mee te investeren in ons werk, maar die ons ook toelaat om nieuwe experimenten op te starten die nog geen aanspraak maken op andere financiering.

In 2017... 

  • namen meer dan 8,000 vrijwilligers deel aan de januari campagne om steun te vragen; ook 91 scholen namen deel;

  • zetten 762 mensen een Rikolto-actie op en werden gesponsord door 3.492 geregistreerde vrienden en familie;

  • steunden 8.191 donateurs Rikolto.

In België hebben we vier programma's. We werken rond het verduurzamen van inkoopbeleid in de voedings- en retailsector, we promoten duurzaamheid binnen schoolcatering (GoodFood@School), en we voeren campagnes over duurzame voeding. Deze projecten worden hoofdzakelijk medegefinancierd door particuliere fondsenwerving in België. Het vierde onderdeel, Voedsel voor de Toekomst, wordt gefinancierd door de Belgische provincie Vlaams-Brabant en geïmplementeerd in samenwerking met de universiteit van Leuven (KU Leuven) en de retailer Colruyt Group.

GoodFood@School werkt met 4 pilootscholen waar we aan de slag gaan rond duurzame en gezonde voeding. In Brugge deden we een afvalmeting, organiseerden we vegetarische kookworkshops voor de chef-kok van de school, maar ook voor leerlingen en leerkrachten. Want zij nemen het mee naar hun klas.

Myrthe Peijnenborg Program Advisor Duurzame Catering Rikolto

Werkt onze aanpak?

Ga naar onze impact-pagina en lees hoe we het verschil maken.

Vredeseilanden heeft een uitgebreid systeem om programma’s te plannen, te evalueren, eruit te leren en verantwoording af te leggen. Dit Planning, Learning and Accountability systeem is erop gericht om te leren uit successen en mislukkingen. Het biedt een kader voor het systematisch verzamelen van data om zo programma's gaandeweg bij te kunnen sturen. Maar het PLA-systeem stimuleert ook kritische reflectie het delen van inzichten met collega’s die in soort gelijke situaties werken en met externe stakeholders.

Om kennisuitwisseling tussen de verschillende regio’s te stimuleren waar Rikolto actief is en om het internationaal Management Team de nodige informatie te kunnen bezorgen om beslissingen te nemen, ontwikkelden we een database om de essentiële informatie toegankelijk te maken voor de hele organisatie. Dashboards tonen de belangrijkste data zoals partnerorganisaties, evolutie van leden van boerenorganisaties, uitgaven, etc. Je leest er hier meer over.

Wie werkt voor Rikolto?

In 2017 had Rikolto 155 personeelsleden over de hele wereld. Door de jaren heen is de man/vrouw-verhouding meer in evenwicht geraakt, wat een positieve tendens is. Naast onze personeelsleden kunnen we, vooral in België, op een grote groep vrijwilligers rekenen.

Rikolto, een internationale netwerkorganisatie

Sinds 1 januari 2017 heeft onze organisatiestructuur een volledige make-over ondergaan en zijn we een internationale netwerkorganisatie geworden. Bijna een jaar later hebben we ook onze merknaam veranderd van Vredeseilanden/VECO naar Rikolto. Deze veranderingen hebben we gedaan om beter te kunnen antwoorden op de globale uitdagingen in de voedsel- en landbouwsector, nu en in de toekomst. Je leest er hier meer over.