Jaarverslag

Dit was 2018...

Klaar voor de uitdaging

Hoe kunnen we garanderen dat iedereen toegang heeft tot betaalbaar en kwaliteitsvol eten, nu en in de toekomst? Dit wordt één van de grote uitdagingen van deze generatie. Momenteel produceren kleinschalige boeren 70% van alle voedsel in de wereld. Maar individueel staan ze zwak op de markt, waardoor hun potentieel onbenut blijft. Verandering op globale schaal is nodig zodat iedereen die in voedingsmarkten betrokken is erbij wint, te beginnen bij zij die ons eten produceren: de landbouwers.

Rikolto is klaar om deze uitdaging aan te gaan, en onderschrijft voluit de globale VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Onze partners

Vorig jaar heeft Rikolto 88 organisaties financieel ondersteund in 15 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 62% van deze organisaties waren boerenorganisaties; de overige 38% bestond uit lokale ngo’s of netwerken waarin alle partijen die betrokken zijn in één sector (bv. cacao of groenten) zich verenigen.

Aangezien we actief zijn in voedselsystemen werken we ook nauw samen met verschillende nationale en lokale overheidsinstellingen, onderzoeksinstellingen, investeerders en sociale kredietverstrekkers. We betrekken privébedrijven bij onze programma-interventies. Geen van deze bedrijven ontvangt financiering.

In totaal werken we met 102 boerenorganisaties, coöperaties of boerengroepen. Ze worden allemaal ondersteund in hun bedrijfsontwikkeling, maar ze krijgen niet allemaal financiering. Soms geven we enkel specifiek advies of opleidingen.
De meeste interventies zijn rechtstreeks gericht op leden van boerenorganisaties. Meer dan 67.000 mannen en 34.000 vrouwen hebben in 2018 steun ontvangen van Rikolto.

Voortdurend overleg en dialoog met onze partners vormt een essentieel deel van Rikolto’s DNA. Een uitgebreid overzicht van al onze stakeholders kan u vinden op onze website.

Ook in België

In België kwamen twee nieuwe producten in de schappen van de Colruyt-supermarkten terecht: quinoa uit Peru en chocolade van onze partnerorganisatie La Campesina in Nicaragua. De tweede partij koffie van onze partners in Oost-Congo is ook aangekomen in België. In 2019 onderzoeken we 3 nieuwe landbouwketens in samenwerking met de Colruyt Group. Ook zijn we in gesprek gegaan met Lidl, wat mogelijkheden biedt om onze expertise in te zetten bij andere retailers en zo de lessen die we in de loop der jaren hebben geleerd, op te schalen. 

We hebben ook vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van lokale ketens met supermarkten. We zien dat stedelijke voedselstrategieën hiervoor mogelijkheden bieden. Zowel in Gent als in Leuven hebben we voorbereidend werk verricht voor de opstart van een lokaal distributiemechanisme dat efficiënt producten van lokale producenten verdeelt naar klanten in de stad (supermarkten, horeca en grootkeukens). In Leuven werd een project goedgekeurd om een dergelijk distributieplatform op te starten. Veel boeren uit de streek verwachten dat dit distributie-initiatief een meerwaarde zal zijn, zowel op vlak van kwaliteit als duurzaamheid.

2018 was een goed jaar voor ons GoodFood@School-programma in België: een programma dat een duurzaam en gezond voedselbeleid wil doorvoeren in alle scholen in Vlaanderen. We hebben 8 scholen begeleid. In West-Vlaanderen hebben we een innovatief leertraject opgezet, waarbij we zoeken naar oplossingen voor obstakels waar scholen tegenaan lopen. Traditionele Belgische gerechten kregen een duurzame make-over door de bekende kok Seppe Nobels. In Leuven hebben we jongerenambassadeurs opgeleid, die hun medestudenten overtuigden van het belang van duurzaam eten via diverse acties zoals het 'no waste, great taste'-festival. Het Instituut Maris Stella in Antwerpen begon met een vernieuwend concept: supermarkten in de buurt schenken hun voedseloverschotten aan de school. Deze overschotten worden door de studenten verwerkt en in de refter aangeboden. Een win-winsituatie in de strijd tegen voedselverspilling en lege brooddozen. Al deze initiatieven worden besproken op stadsniveau, om ook andere scholen te inspireren.

Fondsenwerving in België

Private fondsenwerving is een belangrijke bron van inkomsten voor Rikolto: duizenden mensen in België steunen ons en tonen zo dat wat wij doen gedragen wordt. Kortom, zij geven onze organisatie draagvlak en legitimiteit. Ons doel is om ongeveer 2 miljoen euro per jaar te werven via drie hoofdbronnen: onze jaarlijkse fondsenwervingscampagne in januari, schenkingen en evenementen zoals de Rikolto Classics (fondsenwervende mountainbike reizen) en de Rikolto Run ofwel de 20 km van Brussel.

In 2018... 

  • namen duizenden vrijwilligers deel aan de januaricampagne om steun te vragen voor Rikolto

  • kwamen 510 individuen en organisaties lokaal in actie

  • steunden 7.450 privé-donors Rikolto.

  • waren 96 scholen betrokken bij onze activiteiten

  • kregen we de steun van 25 steden of gemeenten

Wie werkt voor Rikolto?

In 2018 had Rikolto 158 personeelsleden over de hele wereld. Voor het eerst in de geschiedenis van Rikolto werken er wereldwijd meer vrouwen dan mannen voor ons: 52% vrouwen en 48% mannen. Naast onze personeelsleden kunnen we, vooral in België, op een grote groep vrijwilligers rekenen.

Download het volledige jaarverslag

Download hier ons volledige jaarverslag. Scroll naar beneden voor de belangrijkste cijfers.