Jaarverslag

Download het volledige jaarverslag

Download hier ons volledige jaarverslag. Scroll naar beneden voor de belangrijkste cijfers.

Rikolto (Vredeseilanden) werkt in 14 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika

We gaven financiële ondersteuning aan 83 organisaties.

Dat zijn vooral boerenorganisaties. Zo werken we rechtstreeks samen met 55.000 mannen en 27.000 vrouwen. We zien een grote kloof tussen het aantal mannen en vrouwen dat we bereiken. Bijna driekwart van de boeren waarmee we werken, zijn man. Daar is een inhaalbeweging nodig.

De voorbije jaren, steeg het aantal boeren en boerinnen dat we bereiken. In sommige regio's werkten we met grotere boerenorganisaties en/of coöperaties. De meeste van de organisaties waarmee we werken, zag zijn ledenaantal stijgen door de nieuwe commerciële opportuniteiten die ze kunnen bieden aan de boeren.

 • We maken van boerenorganisaties sterke zakenpartners en zorgen ervoor dat hun leden op een klimaatvriendelijke manier aan landbouw doen.
 • We verbinden organisaties van kleine boeren met koplopers uit de voedingssector om nieuwe manieren van samenwerking en zakendoen in de praktijk te zetten.
 • We zoeken naar nieuwe manieren om vertrouwen en transparantie in de voedselketen te brengen, zodat consumenten duurzame keuzes kunnen maken.

Dit is echter maar de helft van het verhaal. Een inherent onderdeel van onze strategie is om ook andere organisaties, bedrijven en overheden ertoe aan te zetten onze succesvolle ervaringen op veel grotere schaal te repliceren en structurele veranderingen in het beleid te bekomen. Op die manier krijgt een veelvoud aan boerenfamilies een kans op een beter leven.

Ook in België

9.990 vrijwilligers, 95 scholen en 125 verenigingen versterkten de stem van boerenfamilies door een actie te doen ten voordele van Rikolto (Vredeseilanden) tijdens of na het campagneweekend in januari.

Van de bananenboer in Senegal tot de melkveehouder in België: wereldwijd worstelen boeren om te overleven en zijn hun problemen gelijklopend. Daarom werken we ook hier in België samen met de Belgische retail- en voedingsindustrie. Einddoel is om de ketens achter onze voeding drastisch te verduurzamen.

Gert Engelen

Steeds meer mensen eten buitenshuis: op het werk, op school, onderweg, in het ziekenhuis,... Deze out of home-markt vertegenwoordigt 39% van de voedingsmarkt. Geen betere hefboom dus om onze ecologische voetafdruk terug te dringen én elk bord lekker en duurzaam te maken.

De afgelopen jaren begeleidden we o.a. de restaurants van de Universiteit Antwerpen, UCLL, Hogeschool Gent, de Federale Overheid, IKEA België, UZ Leuven, kinderdagverblijven, OCMW Herent en OCMW Harelbeke.

De lessen delen we onder meer met de grote contractcateraars. www.duurzamecatering.be

Werkt onze aanpak?

Ga naar onze impact-pagina en lees hoe we het verschil maken.

Vredeseilanden heeft een uitgebreid systeem om programma’s te plannen, te evalueren, eruit te leren en verantwoording af te leggen. Dit Planning, Learning and Accountability systeem is erop gericht om te leren uit successen en mislukkingen. Het biedt een kader voor het systematisch verzamelen van data om zo programma's gaandeweg bij te kunnen sturen. Maar het PLA-systeem stimuleert ook kritische reflectie het delen van inzichten met collega’s die in soort gelijke situaties werken en met externe stakeholders.

De opvolging gebeurt via een database die de essentiële informatie toegankelijk maakt voor de hele organisatie. Dashboards tonen de belangrijkste data zoals partnerorganisaties, evolutie van leden van boerenorganisaties, uitgaven, etc.

Waar komt het geld vandaan?

Omzet in 2016: 13.355.821 euro.

Particuliere giften zijn essentieel voor Rikolto (Vredeseilanden). Enerzijds om onze onafhankelijkheid te bewaren, anderzijds omdat zonder die giften de ontwikkelingsprogramma’s ook niet in aanmerking zouden komen voor overheidssubsidies. Zonder onze duizenden donateurs, geen Vredeseilanden.

An Bosmans Coördinator Fondsenwerving

Waar gaat het geld naartoe?

Vredeseilanden is lid van verschillende initiatieven en platformen die de transparantie in de besteding van giften willen verhogen: de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving, Donorinfo, NGO Openboek en Goede Doelen van de KBS.

Wie werkt voor Rikolto?

In Afrika, Azië en Latjins Amerika:

In België

 • 48 deeltijdse en voltijdse medewerkers die instaan voor de opvolging en controle van de programma’s wereldwijd, én onze activiteiten in België uitvoeren (44.4 Full Time Equivalenten)

Naar een nieuw Vredeseilanden = Rikolto

In 2016 hertimmerden we onze organisatie. Sinds 1 januari 2017 maakten we de omschakeling van Belgische ngo naar een internationale netwerkorganisatie geworden. De beslissingsmacht over de globale koers van onze organisatie geven we zo aan de teams in alle regio’s waar we werken. Deze verandering hebben we gedaan om beter te kunnen antwoorden op de globale uitdagingen in de voedsel- en landbouwsector, nu en in de toekomst. In september 2017 maakten we bekend dat onze vernieuwde organisatie voortaan de naam Rikolto zal dragen, wat 'oogst' betekent in het Esperanto.

In een notendop
 • Een echte globale organisatie met internationale aansturing en uitstraling.
 • Acht regiokantoren die meer autonoom werken, maar wel lid blijven van onze nieuwe netwerkorganisatie en dus globale
 • waarden en strategieën delen. (We blijven één organisatie).
 • Een meer horizontale organisatie die bestuurd wordt vanuit de verschillende regio’s.
 • Meer internationale projecten die gecoördineerd en uitgevoerd worden in verschillende landen.
 • Meer actieve samenwerking en uitwisseling van kennis tussen collega’s en organisaties die wereldwijd met dezelfde thema’s
 • bezig zijn.
 • Een organisatie die minder afhankelijk is van middelen van de Belgische overheid.

Hoe kijken onze medewerkers zelf naar deze verandering waarbij ze meer verantwoordelijkheid krijgen?
Dat vertellen ze in deze video. Je leest er meer over in dit artikel...