Jaarverslag

Dit was 2020...

Nieuwe manieren van werken en communiceren, vaak van thuis uit, geïsoleerd zijn van collega’s en met veel flexibiliteit.

Chris Claes Executive Director of Rikolto

Covid response

Bij het begin van de pandemie hebben we met collega’s uit de verschillende kantoren een Covid response team gevormd. Hierbij richtten we ons op twee dimensies. In eerste instantie lag de focus op partners met dringende noden op korte termijn. In tweede instantie steunden we onze partners met het vinden van innovatieve initiatieven die hun veerkracht verhogen, zowel tegen deze crisis als mogelijke crisissen in de toekomst. 4.9 miljoen mensen werden bereikt met onze Covid response acties.

Onze partners

Vorig jaar ondersteunde Rikolto 136 organisaties in 16 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika financieel, vergeleken met 129 het jaar ervoor. 55% van hen zijn boerenorganisaties, vergeleken met 52% het jaar ervoor. Wereldwijd hebben 109.156 boeren steun ontvangen van Rikolto: 69.537 mannen en 39.619 vrouwen.

Boerenorganisaties

In totaal hebben we met 207 boerenorganisaties, coöperaties of groeperingen van landbouwers gewerkt. 191 van hen worden ondersteund in hun bedrijfsontwikkeling. De anderen zijn landbouwvakbonden of federaties op nationaal niveau, met hen werken we aan belangenbehartiging. Ze krijgen niet allemaal financiering. Soms geven we enkel specifiek advies of opleidingen. 22 van de boerenorganisaties waarmee we samenwerken zijn gecertificeerd als ‘bio’, 16 organisaties zijn gecertificeerd als ‘Fair Trade’, 4 zijn gecertificeerd als ‘UTZ’ en 6 als ‘Global Gap’.

Ook in België

COVID-19 zorgde voor een ongekend fondsenwervingsjaar. Wij hebben waardevolle lessen geleerd en werden gedwongen innovatiever en veerkrachtiger te zijn dan ooit tevoren. Onze particuliere fondsenwerving werd op alle fronten op de proef gesteld.

Plannen, Leren en Accountability

Rikolto heeft een uitgebreid systeem om programma’s te plannen, te evalueren, eruit te leren en verantwoording af te leggen. Dit Plannen, Leren en Accountability systeem (PLA) is erop gericht om te leren uit successen en mislukkingen. Het biedt een kader voor het systematisch verzamelen van data om zo programma's gaandeweg bij te kunnen sturen. Maar het PLA-systeem wil meer zijn dan dat. Het wil kritische reflectie stimuleren en inzichten delen met collega’s die in soortgelijke situaties werken, maar ook met externe stakeholders.

Bekijk onze impact

Tot 2019 stelde Rikolto haar jaarverslag op in overeenstemming met het Global Reporting Initiative (GRI). Als onderdeel van onze nieuwe strategie voor 2022-2026 hebben we in januari 2021 een externe stakeholderconsultatie gehouden. 37 belanghebbende financiers, particuliere bedrijven, boerencoöperaties, sectorplatforms, stadsbesturen, investeerders enz. uit alle regio's waarin we actief zijn, gaven hun feedback over onze nieuwe strategie, ons data- en rapportagesysteem en specifiek het jaarverslag. Het doel hiervan was een nieuwe lijst van ‘materiële’ aspecten waarover Rikolto zou rapporteren, in lijn met de GRI-standaard.

Uit deze externe stakeholderconsultatie blijkt echter dat de grote meerderheid van onze stakeholders de GRI-standaard niet als een toegevoegde waarde ziet voor organisaties als Rikolto. Om deze reden hebben wij besloten om de GRI-standaard in onze jaarverslaggeving los te laten. We blijven ons inzetten voor transparantie en integriteit en zien dit als een kans om onze rapportagepraktijken te verbeteren en te innoveren, met name nu we onze nieuwe strategie gaan implementeren. Voor de inhoud van het Jaarverslag 2020 hebben we rekening gehouden met de feedback van belanghebbenden over de belangrijkste onderwerpen die zij cruciaal achten.

Rikolto's mensen

In 2020 had Rikolto wereldwijd 196 werknemers, ongeveer evenveel als vorig jaar. Enkele jaren geleden waren mannen duidelijk in de meerderheid binnen de organisatie. In 2020 vertegenwoordigen vrouwen 45% van ons personeelsbestand. Toch is er een interessant verschil tussen onze kantoren in België, Azië en Latijns-Amerika enerzijds en West-Afrika, Oost-Afrika en DR Congo anderzijds. In de laatste groep zijn verhoudingsgewijs veel meer mannen werkzaam, terwijl er in de eerste groep meer vrouwen werken.

Lees hier het volledige Jaarverslag 2020

Klik op eender welke pagina om het jaarverslag op volledige schermgrootte te kunnen doorbladeren.

Download de vorige edities van ons jaarverslag