Jaarverslag

Dit was 2019...

Klaar voor de uitdaging

Hoe kunnen we garanderen dat iedereen toegang heeft tot betaalbaar en kwaliteitsvol eten, nu en in de toekomst? Dit wordt één van de grote uitdagingen van deze generatie. Momenteel produceren kleinschalige boeren 70% van alle voedsel in de wereld. Maar individueel staan ze zwak op de markt, waardoor hun potentieel onbenut blijft. Verandering op globale schaal is nodig zodat iedereen die in voedingsmarkten betrokken is erbij wint, te beginnen bij zij die ons eten produceren: de landbouwers.

In 2019 plaatsen we ons werk rond Inclusive Business centraal. Van Nicaragua tot Indonesië en van België tot Oeganda, richtten we onze pijlen op het inclusiever maken van zakendoen, ten voordele van familiale boerenorganisaties. Hierbij werd het ook steeds duidelijker dat het niet voldoende is om enkel te focussen op de relatie tussen boerengroepen en opkopers.

Terwijl steden over de hele wereld aan een duizelingwekkend tempo blijven groeien, wordt de behoefte aan inclusieve voedselketens voor stedelijke consumenten des te duidelijker. Rikolto ondersteund wereldwijd steden om initiatieven te nemen die voedselsystemen duurzamer maken. We doen dit door verschillende belanghebbenden rond de tafel te brengen en hen te begeleiden om beleid om te zetten in inclusieve acties. Zo streven we naar voedselsystemen die een degelijk inkomen bieden aan zij die ons voedsel produceren, maar die ook zorgen voor betaalbaar, gezond en duurzaam voedsel voor elke consument.

Onze partners

Vorig jaar heeft Rikolto 129 organisaties financieel ondersteund in 16 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 52% Van deze organisaties waren boerenorganisaties, tegenover 62% het jaar voordien. Deze verandering weerspiegelt onze programmastrategie: aangezien we voedselsystemen willen herstellen, werken we ook nauw samen met - en geven we soms financiële ondersteuning aan - lokale ngo’s, grondstoffenplatforms, verschillende nationale en lokale overheidsinstellingen, zakelijke dienstverleners of onderzoeksinstituten.

Bovendien betrekken we investeerders en sociale kredietverstrekkers en privébedrijven bij onze interventies. Maar ons einddoel blijft hetzelfde: onze interventies komen steeds ten goede aan landbouwgemeenschappen en de consumenten.

Voortdurend overleg en dialoog met onze uiteenlopende actoren zitten in het DNA van Rikolto. Een uitgebreid overzicht van al onze stakeholders is te vinden op www.rikolto.be/stakeholders.

Ook in België

In de zomer van 2019 lanceerde Rikolto ‘Het grootste diner ter wereld’ in België. Het doel is om zoveel mogelijk mensen rond de tafel te krijgen, op zoveel mogelijk plaatsen. Met dit initiatief doen we wat we allemaal belangrijk vinden: samenzitten rond de tafel, lekker eten - eten dat goed is voor onze planeet en de mensen die ons voedsel produceren. Samen geven we een sterk signaal aan de voedingssector en de beleidsmakers. Door het eten dat we op tafel zetten en de dagelijkse keuzes die we maken in de winkel en in onze keukens, kunnen we de wereld veranderen. De coronacrisis schoofd dit (en vele andere initiatieven) jammer genoeg op de lange baan.

In 2019 ondertekende Rikolto een charter voor gezonde,evenwichtige en duurzame schoolmaaltijden, samen met stakeholders uit de Vlaamse horeca en onderwijssector en de Vlaamse overheid. Dit charter ondersteunt het voedingsbeleid in scholen met de nadruk op gezondheid in combinatie met duurzaamheid.

Voor Rikolto is het charter een belangrijke prestatie. Cateringbedrijven worden vaak bekritiseerd omdat hun maaltijden slecht scoren op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. De cateringbedrijven leveren echter wat scholen en klanten vragen in de aanbestedingen. In dat opzicht spelen het charter en **GoodFood@school **een belangrijke rol.

Rikolto ondersteunt sinds enkele jaren de ontwikkeling van lokale voedselstrategieën, zowel in verschillende steden en gemeenten wereldwijd als in Vlaanderen. Een lokale voedselstrategie is een collectief ontwikkeld beleid met een visie, doelstellingen en een reeks strategieën gericht op het verduurzamen van het lokale - gemeentelijke of stedelijke - landbouw- en voedselsysteem. Twee recente spin-offs zijn Generation Food en Kort’om Leuven, beide gelanceerd in 2019.

Met de campagne "Ik ben meer dan mijn kassaticket" willen we een beweging creëren van burgers die van duurzaam voedsel in de supermarkt de vanzelfsprekende keuze willen maken. Bijna 6.000 mensen hebben zich geabonneerd op de nieuwsbrief van ‘Meer dan mijn kassaticket’ en de workshops in verschillende steden en gemeenten trokken veel volk. Op 23 januari 2020 heeft Rikolto de eerste ‘Ik ben meer dan mijn kassaticket’-award uitgereikt in België aan Colruyt voor diens initiatief ‘Aan tafel in 1-2-3 euro’. Dit is een samenwerking tussen de supermarkt Colruyt en verschillende welzijnsorganisaties om gezonde en duurzame voeding voor iedereen toegankelijk te maken, met de nadruk op kwetsbare gezinnen.

Fondsenwerving in België

Private fondsenwerving is een belangrijke bron van inkomsten voor Rikolto: duizenden mensen in België steunen ons en tonen zo dat wat wij doen gedragen wordt. Kortom, zij geven onze organisatie draagvlak en legitimiteit. Ons doel is om ongeveer 2 miljoen euro per jaar te werven. Onze fondsenwerving is gebaseerd op drie belangrijke bronnen: onze jaarlijkse fondsenwervingscampagne in januari, waarbij we samenwerken met duizenden vrijwilligers. Er zijn ook donaties en sponsoracties, zoals de Rikolto Classics (mountainbiketochten) waarvoor sportliefhebbers hun eigen netwerken (collega’s op het werk, vrienden, familie, enz.) inzetten om sponsoring te krijgen. En tenslotte donaties gedurende het jaar van trouwe private donoren. In 2019 zijn we begonnen met een vierde fondsenwervingsmodel: Het grootste diner (ter wereld).

In 2019... 

  • namen duizenden vrijwilligers deel aan de januaricampagne om steun te vragen voor Rikolto

  • sprongen meer dan 120 sportievelingen op de fiets en trokken 758 mensen hun loopschoenen aan

  • steunden bijna 7.000 privé-donors Rikolto.

  • waren 172 scholen betrokken bij onze activiteiten

  • kregen we de steun van 29 steden of gemeenten

  • werden er 115 etentjes gegeven in het kader van 'Het Grootste Diner'

  • schonken 7 mensen (een deel van) hun nalatenschap aan Rikolto (Vredeseilanden)

Download het volledige jaarverslag

Download hier ons volledige jaarverslag. Scroll naar beneden voor de belangrijkste cijfers.