Onze netwerken en partners

We nemen deel aan en dragen bij aan verschillende netwerken.
Overleg en dialoog met onze stakeholders is essentieel voor onze manier van werken.

A woman voicing her opinion in a cooperative meeting
 Fairtrade Belgium

Fairtrade Belgium

Fairtrade Belgium - hiervoor bekend als "Max Havelaar" - is de Belgische tak van FairTrade International. Rikolto (Vredeseilanden) ondersteunde de oprichting van FairTrade Belgium en is nog steeds lid van het Bestuur.

11.11.11

11.11.11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit en wil uitbuiting de wereld uit. Want iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld. 11.11.11 brengt mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.

AMEA

AMEA

Agribusiness Market Ecosystem Alliance

Het AMEA-platform is geïnitieerd door SCOPEinsight en opgericht samen met internationale partners IFC, ICCO, Rikolto, NCBA CLUSA, ACDI VOCA en Argidius. AMEA is een ecosysteem met een gemeenschappelijke visie, definitie en gestandaardiseerde methodologie om professionalising van boerenorganisaties vooruit te stuwen.

ANDE

ANDE

Aspen Network of Development Entrepreneurs

ANDE is een wereldwijd ledennetwerk van organisaties die ondernemerschap in opkomende markten stimuleren. Leden van ANDE variëren van capaciteitsopbouwers zoals wijzelf tot financiële instellingen, bedrijven en financiers.

AVPN

AVPN

Asian Venture Philanthropy Association

Rikolto is geassocieerd lid van de AVPN, een netwerk van geldschieters in Singapore dat zich inzet voor het opbouwen van een levendige en impactvolle gemeenschap voor sociale investeringen in heel Azië.

AfricaRice

AfricaRice

Africa Rice Center

AfricaRice is een pan-Afrikaans Center of Excellence voor onderzoek, ontwikkeling en capaciteitsopbouw op het gebied van rijst. Samen met Africa Rice hebben we een programma opgezet in West-Afrika. We werken samen aan het monitoren en documenteren van de geleerde lessen en aan het opschalen van de resultaten van onze proefprojecten.

AgriCongo

AgriCongo

Rikolto (Vredeseilanden) nam mee het initiatief voor het opzetten van AgriCongo, een alliantie van Belgische NGO's en hun partnerorganisaties in DR Congo die de ontwikkeling van een nationale boerenorganisatie willen ondersteunen. De alliantie focust ook op lobbywerk ten gunste van familiale landbouw in DR Congo.

Alterfin

Alterfin

De cooperatieve onderneming Alterfin is een sociale investeerder die sinds 1994 in België kapitaal ophaalt en dit te investeert in ontwikkelingslanden via microfinancieringsinstellingen en Fair Trade producentenassociaties. Rikolto (Vredeseilanden) is mede-oprichter van Alterfin. We zijn nog steeds een belangrijke aandeelhouder en lid van het Bestuur van Alterfin.

Beyond Chocolate

Beyond Chocolate

Beyond Chocolate is een samenwerkingsverband voor duurzame Belgische chocolade met de chocolade-industrie, grote retailers, maatschappelijke organisaties, sociale impactinvesteerders en universiteiten. Rikolto is een van de ondertekenaars en neemt actief deel aan dit netwerk.

CIAT

CIAT

International Centre for Tropical Agriculture

CIAT werkt samen met honderden partners om ontwikkelingslanden te helpen hun landbouw concurrerender, winstgevender en veerkrachtiger te maken door een slimmer en duurzamer beheer van natuurlijke hulpbronnen. Het helpt beleidsmakers, wetenschappers en boeren te reageren op enkele van de meest dringende uitdagingen, waaronder voedselonzekerheid en ondervoeding, klimaatverandering en milieuverontreiniging. Rikolto werkt nauw samen met CIAT voor de toepassing van de LINK-methodologie. CIAT is lid van de CGIAR.

CSP

CSP

Cocoa Sustainability Partnership

Dit netwerk in de cacao-sector in Indonesië is een multi-stakeholder platform in hetwelke de private sector, de overheid, onderzoeksinstellingen, boerenorganisaties, NGO's , ... samenwerken rond thema's in de cacaosector gefocust op de verbetering van de levensomstandigheden van de kleinschalige cacaoboeren in Indonesië. Rikolto speelt een actieve rol in CSP en is ook lid van het Bestuur.

Coalitie tegen de Honger

Coalitie tegen de Honger

De Coalitie tegen de Honger werd opgericht in 2002 en is een groep van NGO's die actief zijn op het gebied van voedselzekerheid. In de eerste jaren coördineerde Rikolto (Vredeseilanden) de opstart van het netwerk. Vandaag verenigt de Coalitie ongeveer 20 Belgische NGO's die samenwerken om het Belgische beleid met betrekking tot de strijd tegen honger, en meer specifiek het beleid rond landbouw en voedselzekerheid van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, te verbeteren.

EIT Food

EIT Food

EIT Food is het toonaangevende Europese initiatief voor voedselinnovatie. EIT Food streeft ernaar het voedselsysteem duurzamer en gezonder te maken en het vertrouwen van de consument te vergroten.

Kampani

Kampani

Kampani is een nieuwe investeringsfonds voor sociale impact dat het potentieel van ondernemende kleinschalige landbouwers in het Zuiden wil ontsluiten. Het fonds investeert groeikapitaal in organisaties van arme, ondernemende familiale landbouwers. Rikolto (Vredeseilanden) staat aan de wieg van Kampani en zetelt in het Bestuur.

MO*

MO*

MO* is een nieuwswebsite en een trimestrieel magazine dat focust op onderwerpen die te maken hebben met internationale relaties, ontwikkeling en globalisatie (“MOndialisering”, vandaar de titel van het magazine). In Januari 2007 werd het magazine gelanceerd, in nauwe samenwerking met Inter Press Service - Vlaanderen, een nieuwssite. Rikolto (Vredeseilanden) is mede-oprichter en lid van MO*.

Offensive riz de l’Afrique de l’ouest

Offensive riz de l’Afrique de l’ouest

We zijn lid van de Task Force en nemen deel aan de ontwikkeling en afronding van het "Offensief riz de l'Afrique de l'ouest". Rikolto voert ook een deel van het programma uit. We zien erop toe dat in het ECOWAS-programma rekening wordt gehouden met de belangen van kleinschalige rijstboeren.

One Planet Network

One Planet Network

Rikolto is partner van dit 10-jarenkader voor programma's over duurzame consumptie- en productiepatronen (10YFP), een multistakeholderinitiatief om de verschuiving naar duurzamere voedselsystemen te versnellen.

RUAF

RUAF

Het RUAF Global Partnership on Sustainable Urban Agriculture and Food Systems is een consortium van deskundige instellingen en individuen, waaronder steden, onderzoeksinstituten en NGO's, met een erkende staat van dienst op het gebied van stedelijke en randstedelijke landbouw en oplossingen voor stedelijke voedselsystemen. Het partnerschap is een platform voor leren en kennisuitwisseling tussen wetenschap, beleid en praktijk.

SRP

SRP

Sustainable Rice Platform

Het SRP is een wereldwijde multistakeholder-alliantie die in 2011 is opgericht. Het werd mede opgericht door het International Rice Research Institute (IRRI), het United Nations Environment Programme (UNEP) en Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ). Nu is het SRP een onafhankelijke ledenorganisatie. Het SRP zet transformatie-initiatieven op die bijdragen aan een groter wereldwijd aanbod van betaalbare rijst, betere inkomens voor rijstproducenten en een kleinere impact van de rijstproductie op het milieu. Rikolto is lid van het bestuur en heeft SRP-initiatieven opgezet met boerenorganisaties in 9 landen.

Sustainable Food Lab

Sustainable Food Lab

Het Sustainable Food Lab is in 2004 opgericht om een duurzaam voedselsysteem te creëren door organisaties te helpen ideeën om te zetten in actie. Rikolto is lid van het Sustainable Food Lab. We nemen deel aan uitwisselingsbijeenkomsten of workshops, de jaarlijkse leadership summit en hun projectgroep voor impactmeting.

The Shift

The Shift

The Shift is een Belgische ontmoetingsruimte voor mensen en organisaties die pleiten voor een transitie naar een meer duurzame samenleving en economie. The Shift is een fusie de voormalige duurzaamheidsnetwerken Business & Society België en KAURI. Rikolto (Vredeseilanden) is een stichtend lid van Kauri en is nu actief in de Algemene Vergadering van The Shift.

Urban Food Systems coalition

Urban Food Systems coalition

De UFS-coalitie ondersteunt duurzame en inclusieve transformatie van stedelijke voedselsystemen om gelijke toegang tot veilig, voedzaam voedsel voor iedereen te bevorderen.

Voice Network

Voice Network

Voice Network is een wereldwijd netwerk van NGO's en vakbonden die werken aan duurzaamheid in de cacaosector, waarbij problemen zoals armoede, ontbossing en kinderarbeid worden aangepakt. Rikolto is lid van het netwerk.

Onze partners

We werken nauw samen met boerencoöperaties, lokale NGO's, commodity platformen, bedrijven, nationale en lokale overheidsinstellingen, zakelijke dienstverleners en onderzoeksinstituten. We betrekken ook investeerders en sociale kredietverstrekkers bij onze interventies.

partnershipA woman voicing her opinion in a cooperative meeting

Bekijk de volledige lijst

Ga naar rikolto.org