Blijf op de hoogte van Superlijst
Restez au courant de la Super-Liste

Krijg de resultaten van Superlijst Sociaal België 2024 als eerste in je mailbox en ontvang binnenkort een uitnodiging voor de SuperDialoog op donderdag 20 juni, waar we de resultaten voorstellen en bespreken samen met experten en stakeholders.

Recevez les résultats de Super-Liste Sociale Belgium 2024 en premier et recevez bientôt une invitation au SuperDialogue du jeudi 20 juin, au cours duquel nous présenterons et discuterons les résultats avec des experts et des parties prenantes.