Rikolto in België

Goed eten is een recht

Toegang tot voldoende gezond eten is een recht ... geen voorrecht. Genoeg eten om goed te leven, voor iedereen, overal. Daar gaat het om tijdens de Week voor Goed Eten.

Goed eten wordt geproduceerd met respect voor milieu en biodiversiteit, en verhandeld aan faire prijzen. Alleen zo garanderen we het recht op goed eten, ook voor toekomstige generaties. Samen met boeren, bedrijven, wetenschappers en overheden oogst Rikolto nieuwe ideeën om een groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te voeden.

Om dat recht op goed eten waar te maken organiseert Rikolto van 10 tot 16 januari 2022 De Week Voor Goed Eten.

Meedoen aan De Week Voor Goed Eten?

Jongeren maken werk van goed eten

Zowat iedereen is het er stilaan over eens, zelfs de grootste twijfelaars. Willen we deze wereld blijven voeden dan zal het anders moeten in de toekomst. En wie toekomst zegt, zegt jongeren. Daarom trekt Rikolto de kaart van de jongeren. Zij zijn het die deze verandering zullen moeten waarmaken. Zij kunnen ons voedselsysteem redden en de toekomst van ons eten veilig stellen, als ze er de kans toe krijgen. En onze steun, over de generaties heen.

Die kans wil Rikolto hen bieden, met uw steun. Want goed eten is een recht.