Goed eten voor steden

Duurzaam waterbeheer met druppelirrigatie op zonne-energie in Tanzania

August 28, 2023
No items found.

Rikolto, Simusolar en de Vlaamse overheid werken via het G-STIC Climate Action Programme in Tanzania aan een duurzaam waterbeheer. Ondermeer door de promotie van waterefficiënte druppelirrigatie. Het model optimaliseert niet alleen het watergebruik, maar ook de milieudruk van groente- en fruitteelt vermindert door geen broeikasgassen uit te stoten.

Ondanks het ideale klimaat en de vruchtbare bodem hebben boeren in de districten Meru en Rungwe in Tanzania moeite om hun potentieel te realiseren. De effecten van klimaatverandering, waterschaarste en sociaaleconomische factoren werken tegen.

Meer dan 75% van de huishoudens is voor hun levensonderhoud afhankelijk van de landbouw. De hoge bevolkingsdichtheid en de kleine perceelsgrootte beperken echter het landbouwpotentieel.

Hoewel het klimaat en de bodem ideaal zijn voor landbouw, hebben grillige weerpatronen met meer regenpieken en langere droge periodes, in combinatie met een temperatuurstijging van 1-1,5°C in de afgelopen vier decennia, geleid tot waterschaarste en lagere opbrengsten.

Gelukkig is er hoop. Kleine percelen kunnen met de juiste aanpak nog steeds winstgevend zijn. De hoge prijzen van groenten en fruit maken deze teelten tot een levensvatbare optie voor kleine boeren, maar consequent water geven is noodzakelijk om gewassen van goede kwaliteit te produceren.

Waterschaarste leidt tot mislukte oogsten en producten van lage kwaliteit, waardoor boeren gedwongen worden om over te schakelen op meer droogtebestendige maar minder winstgevende gewassen zoals cassave. Deze verschuiving vermindert niet alleen de beschikbaarheid van verse producten op de lokale markten, maar verlaagt ook het inkomen dat uit de landbouw wordt gegenereerd, wat de inspanningen voor armoedebestrijding nog versterkt.

Hoewel er strategieën voor klimaatadaptatie bestaan, hebben kleine boeren vaak geen toegang tot financiering, kennis en technologieën om ze toe te passen. Gangbare irrigatietechnieken, zoals irrigatie via open kanalen en waterpompen die op diesel werken, hebben een hoge verdampingssnelheid en milieubelasting. De toepassing van andere irrigatietechnieken, zoals druppelirrigatie, zou het waterverbruik en het verdampingsverlies aanzienlijk kunnen verminderen.

3 acties die het verschil maken

1. We tonen de voordelen van geïntegreerde druppelirrigatiesystemen op zonne-energie
Via 40 demonstratievelden krijgen 9.000 boeren toegang tot druppelirrigigatie in samenwerking met Simusolar. We documenteren een business case voor boeren om te kiezen voor druppelirrigatie op zonne-energie en faciliteren nieuwe contracten met aantrekkelijke verkoopprijzen  voor groenten en fruit van hoge kwaliteit.

2. We implementeren duurzame praktijken voor waterbeheer
We integreren verschillende technieken om de duurzaamheid van water op 40 demonstratiepercelen verder te ondersteunen, zoals irrigatieschema's, het planten van bedekte gewassen en mulchen om verdamping te verminderen. Daarnaast werken we aan opvang van regenwater zodat uiteindelijk het verbruik uit natuurlijke waterbronnnen met 70% vermindert.

3. We schalen geïntegreerde druppelirrigatiesystemen op zonne-energie op
Met een communicatiecampagne dragen wede business case van druppelirrigatie op zonne-energie uit. Daarrond bouwen we een systeem van dienstverlening op de boerderij door onze partner Simusolar.

Minstens 700 boeren in Arusha, Kilimanjaro, Mbeya en Songwe krijgen financiële ondersteuning voor 35% tot 50% van de investeringskost. We ontwikkelen samen met Simusolar en twee financiële instellingen een financieringsmodel ontwikkelen dat geschikt is voor kleine boeren om toegang te krijgen tot geïntegreerde irrigatiesystemen. 9000 boeren krijgen training in strategieën voor klimaatadaptatie om veerkracht op te bouwen tegen onregelmatige beschikbaarheid van water:  efficiënt gebruik van druppelirrigatiesystemen op zonne-energie, duurzaam waterbeheer en goede landbouwpraktijken.

Steun het werk van Rikolto

No items found.
No items found.

Volg onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een gratis recept voor goed eten.

Schrijf je in

Onze laatste artikels

Meer nieuws