Goed eten voor steden

Podcast: Maak kennis met Mary Shetto, de nieuwe voorzitter van Rikolto International

March 25, 2024
No items found.

We zijn trots om Mary Shetto voor te stellen als de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Rikolto International. Ze neemt de fakkel over van Stephanie Daniels, die voorzitter werd in 2017, toen Rikolto een netwerkorganisatie werd. We danken Stephanie voor haar betrokkenheid en zijn blij dat ze lid blijft van het bestuur.

Mary Shetto, een specialist in landbouw en plattelandsontwikkeling met meer dan 30 jaar ervaring in Oost-Afrika, wijdde een groot stuk van haar carrière aan Kilimo Trust in Oost-Afrika, waar ze CEO was van 2017 tot 2020. In samenwerking met kleinschalige boeren, meer specifiek vrouwen en jongeren, en kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) in de voedingsmarkt, promoot ze samenwerkingen in de privésector om innovatie te stimuleren en markttoegang te verbeteren voor kleine boeren. De groei van KMO’s in de landbouwsector is namelijk essentieel voor economische ontwikkeling.

Mary Shetto |

De nieuwe voorzitter van het bestuur van Rikolto International

Beluister de podcast

In deze aflevering van onze podcast Het recept van Rikolto spreekt collega Jelle Goossens met Marry Shetto en Stephanie Daniels. Je leert Stephanie en Mary beter kennen en hoe ze vorm geven aan hun engagement in hun dagelijks werk en in hun engagement voor Rikolto.

In 2017 werd de organisatie- en bestuursstructuur van Rikolto omgevormd tot een internationale netwerkorganisatie. De combinatie van een sterke focus op 3 globale programma’s en gedecentraliseerd leiderschap richting de regionale kantoren, leidde tot een sterke groei van budget en bracht nieuwe perspectieven naar strategische discussies en beslissingen.

Dat bracht een verschuiving mee van een smalle focus op inclusieve toeleveringsketens, boereninkomens en duurzame productie tot een bredere visie op duurzame voedselsystemen: duurzaam, voedzaam en veilig voedsel toegankelijk maken voor stedelijke consumenten en tegelijkertijd bijdragen aan betere bestaansmogelijkheden voor boeren en bloeiende productielandschappen.

Onder Stephanie Daniel’s leiderschap van de voorbije zes jaar, hebben we deze complexe overgang gemaakt door systeemdenken te integreren in zowel in onze strategieontwikkeling als bij het ontwerp van onze programma’s en projecten.

Nieuwe bestuurders

Voedselsystemen wereldwijd evolueren snel, aangedreven door regionale en wereldwijde crisissen  (Covid, de oorlog in Oekraïne…) en klimaatverandering. Ook onze aanpak moeten we daarom op gezette tijdstippen evalueren.  

De strategievergaderingen in Indonesië in november vormden de basis voor een opfrissing van de strategie van Rikolto na 2026. Mary Shetto zal, als nieuw gekozen voorzitter van het internationale bestuur, het proces leiden. Daarbij kan ze steunen op de expertise van de negen andere bestuursleden. We zijn ook trots om drie nieuwe leden aan te kondigen, die elk frisse perspectieven en een schat aan ervaring en expertise meebrengen: Jennifer Azuka Abuah, Andrés Montenegro en Fitrian Ardiansyah.

Jennifer Azuka Abuah, een duurzaamheidsexpert en ondernemer uit Ghana, heeft meer dan 12 jaar leidinggegeven aan het cacao-programma van Olam en is de oprichter van Emmy's Daughter Organics.

Andrés Montenegro werkt sinds 2016 in de Latijns-Amerikaanse koffiesector, waardoor hij een expert is op het gebied van de uitdagingen en kansen in deze sector, en is momenteel directeur duurzaamheid bij de Specialty Coffee Association.

Fitrian Ardiansyah heeft zijn carrière gewijd aan het faciliteren van de dialoog in multistakeholderplatforms over klimaat en duurzaamheid, op gebieden van klimaatfinanciering tot behoud van ecosystemen. Hij werkt nu aan impactinvesteringen en sociaal ondernemerschap in Zuidoost-Azië als impactdirecteur voor de ADM Capital Group.

Rikolto legde al een hele weg af en bouwde daarbij een waardevol netwerk doorheen het voedselsysteem. Daarop moeten we verder bouwen met nieuwe partnerschappen die een complementaire expertise hebben en onze doelstelling delen.

Mary Shetto | Nieuwe voorzitter van bestuur van Rikolto International

Rikolto’s expertise in het bevorderen van duurzame productie, het opbouwen van inclusieve zakelijke relaties in voedselketens en het bijdragen aan een stimulerende omgevingen door het faciliteren van samenwerkingen tussen belanghebbenden, legt de basis om impact te hebben op het hele voedselsysteem.  

We zijn blij om Mary Shetto aan boord te hebben en dankbaar voor de belangeloze inzet van al onze bestuurders. Ze zijn onmisbaar om Rikolto elke dag verder te laten groeien.  

Maak kennis met de leden van ons Internationale raad van bestuur...

No items found.
No items found.

Volg onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een gratis recept voor goed eten.

Schrijf je in

Onze laatste artikels

Meer nieuws