Cacao & koffie

Karina maakt werk van goed eten

November 18, 2021
No items found.

Zowat iedereen is het er stilaan over eens, Willen we deze wereld blijven voeden dan zal het anders moeten in de toekomst. En wie toekomst zegt, zegt jongeren. Daarom trekt Rikolto de kaart van de jongeren. Zij zijn het die deze verandering zullen moeten waarmaken. Zij kunnen ons voedselsysteem redden en de toekomst van ons eten veilig stellen, als ze er de kans toe krijgen. En onze steun, over de generaties heen.Karina Lopez uit Ecuador is een van die jongeren.

Rikolto ondersteunt duizenden jongeren verspreid over 4 continenten om deze toekomstsprong te verwezenlijken. Een toekomstsprong die onze landbouw- en voedselsystemen meer dan ooit nodig hebben. Karina Lopez gelooft in een duurzame toekomst voor de koffieteelt.

Karina Lopez, koffieproefster: "De keuze voor kwaliteit en duurzaamheid maakt van koffieteelt een gamechanger voor de landbouwsector."

Karina Lopez groeide op als dochter van koffieboeren in Ibarra, Ecuador. Zoals vele jonge mensen in haar regio zag ze niet veel toekomst in de landbouw of het product dat haar familie teelt. Hoe maak je van de wereld een betere plek met koffie? Ze kreeg, met de steun van haar ouders, de coöperatieve waar zij aan verbonden zijn én Rikolto de kans om deel te nemen aan een cupping-opleiding in Nariño – Colombia. Tijdens deze vier maanden durende opleiding ontpopte ze zich tot een getalenteerde koffieproever.

Andere koffie

Inzetten op kwaliteit loont. De Ecuadoraanse koffie haalt historische scores in smaaktests.

Inzetten op kwaliteit loont. De Ecuadoriaanse koffie haalt historische scores in smaaktests.

Voor veel boerenfamilies in Ecuador is het een uitdaging om van koffie te leven. De teelt heeft een van de hoogste productiekosten in Latijns-Amerika. Het vergt bovendien heel wat geduld en energie om een koffieplant – zeker in de huidige klimatologische omstandigheden – tot wasdom te brengen.

Veelal wordt daarom gekozen voor een monocultuur van gewassen met een hogere opbrengst of geeft men het landbouwbedrijf in zijn geheel op. Biologische landbouw, wat nog meer zorg vraagt, is een optie die vaak niet eens wordt overwogen. Koffieteelt draagt op deze manier weinig bij aan een fair voedselsysteem. Maar het kan anders. Goed eten kan ook dankzij goede koffie.

"De producenten in onze coöperatie vertrouwen me. Wat ik doe en deel is voor hen belangrijk en dat motiveert me enorm. Koffie is misschien geen levensnoodzakelijk voedsel, maar wel het brood op onze plank. De keuze voor kwaliteit en duurzaamheid maakt van koffieteelt wél een gamechanger voor de landbouwsector."

KARINA LOPEZ

Barista | RAPCIC coöperatie in Ecuador

Steun Karina

Rikolto trekt de kaart van jongeren als Karina. Zij kunnen ons voedselsysteem redden en de toekomst van ons eten veilig stellen, als ze er de kans toe krijgen. En onze steun, over de generaties heen.

Die kans wil Rikolto hen bieden, met uw steun. Want goed eten is een recht.

Steun met een gift

In een streek en sector waarin de kansen voor vrouwen niet voor het oprapen liggen, staat Karina nu sterk in haar schoenen. Ze kon meteen aan de bij de coöperatie RAPCIC en zorgt er vandaag mee voor dat de boeren (waaronder haar ouders), verbonden aan de coöperatie, een betere kwaliteit koffiebonen kunnen afleveren. Dat heeft een positieve invloed op hun inkomen en stelt hen bovendien in staat te investeren in duurzame landbouw. Dat alles maakt een gigantisch verschil voor de levenskwaliteit, biodiversiteit en veerkracht van deze regio.

Karina geeft nu zelf opleidingen en is vastbesloten om verder te groeien als specialiste in kwaliteitskoffie. Ze besloot verder Duits en Engels te studeren aan de universiteit en haar licentie als Q grader te behalen. Met de steun van Rikolto zet ze zo haar coöperatie en al wat deze vertegenwoordigd, op de kaart.

No items found.
No items found.

Duurzame koffie

Via haar internationale koffieprogramma's streeft Rikolto naar een economisch rendabele, sociaal verantwoorde en milieu- en klimaatvriendelijke koffiesector, een sector waarin alle koffieboeren - jong en oud, vrouwen en mannen - een leefbaar inkomen verdienen en toegang hebben tot goed en betaalbaar eten.

We doen dat onder andere door productie- en na-oogstmethodes van de koffieboeren en hun organisaties te helpen verbeteren. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan kwaliteitsverbetering, weerbaarheid tegen risico's en klimaatvriendelijke landbouw. Daarnaast maken we ook werk van diversificatie van gewassen én agro-bosbouw op de koffieboerderijen. Een win-win voor de koffieboer én de natuur.

Zo kan ook uw kopje koffie helpen om de CO² uitstoot te reduceren. Lees hoe Rikolto daarin het voortouw neemt.

Volg onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een gratis recept voor goed eten.

Schrijf je in

Onze laatste artikels

Meer nieuws