Goed eten voor steden

Toegang tot kapitaal: de laatste trede tot de markt

April 8, 2021
Ine Tollenaers
Donor Communication Manager

Kleinschalige boeren ondervinden veel hindernissen om competitief te zijn op de markt en hun productie op te schalen op een duurzame manier. Wanneer ze hun krachten bundelen in een boerenorganisatie, hebben ze een grotere kans om toegang tot kapitaal te krijgen... en te slagen als betrouwbare zakenpartners in de voedingssector.

MUVIKIHO-boeren mondiger maken

In de loop der jaren heeft Rikolto de boerenorganisatie MUVIKIHO (Muungano Wa Vikundi Vya Kilimo Cha Horticulture) gesteund om hun zakelijke vaardigheden te versterken en een kwaliteitsproductie te garanderen. MUVIKIHO is een overkoepelende organisatie die de tuinbouwproductie promoot als een commercieel bedrijf. Het bedrijf is volledig in handen van kleine boeren en steunt haar leden bij het verbeteren van de kwaliteit van de producten, het verkrijgen van toegang tot de binnenlandse markt en de exportmarkt en het verkrijgen van toegang tot financiering en andere inputs. Bovendien voert MUVIKIHO marktonderzoek uit. Door de productie van de leden op elkaar af te stemmen, kan de organisatie een grote verscheidenheid aan verse groeten en fruit produceren in Arusha en Manyara.

MUVIKIHO landbouwers oogsten sperziebonen. Foto door Philippe Leyssens

Momenteel verenigt MUVIKIHO 11 groepen van landbouwers, die - in totaal - uit ongeveer 500 individuele landbouwers bestaan. De landbouwers telen groenten en fruit op meer dan 200 hectare geïrrigeerd land. De leden van MUVIKIHO focussen zich op de productie van drie producten voor de exportmarkt: sperziebonen, peultjes en chili. In de toekomst zijn er plannen om uit te breiden naar babymaïs.

Daarnaast produceren de boeren ook veel andere groenten en fruit voor de lokale markten. Om ervoor te zorgen dat de tuinbouwproductie aan de voedselveiligheids- en kwaliteitsnormen voldoet, heeft de organisatie de boeren gecoacht om hun landbouwpraktijken duurzamer te maken. Dankzij ondersteuning van Rikolto, TAHA en de landbouwexperten van de overheid, kon MUVIKIHO de Global Good Agricultural Practices-certificatie behalen. Hierdoor kunnen de leden hun producten exporteren voor een betere prijs verkopen aan geïnteresseerde exportbedrijven.

Kwaliteitsproducten in trek

MUVIKIHO is erin geslaagd kwaliteitsgroenten te produceren die aan de internationale normen voldoen. Een tekort aan bedrijfskapitaal vormt echter nog steeds een hinderpaal om tot massaproductie te komen en aan de marktbehoeften te voldoen. Nadat de vraag van exportbedrijven naar tuinbonen, erwten en chili was gestegen, konden de landbouwers van MUVIKIHO niet voldoen aan de vraag, omdat ze niet over voldoende bedrijfskapitaal beschikten om hun productie uit te breiden. Exportbedrijven zoals Serengeti Fresh Ltd, Home Veg Tanzania Ltd, Mara Farming, en Beth Equisolutions Company Ltd hebben koopcontracten die door MUVIKIHO niet werden nagekomen.

Zo konden bijvoorbeeld 4 ton chili per week voor Beth Equisolutions Company Ltd en 10 hectare sperziebonen per week voor Serengeti Fresh niet door MUVIKIHO geleverd worden, wegens gebrek aan bedrijfskapitaal om de productie uit te breiden. Het bedrijfskapitaal wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de huur van land, de voorbereiding van de landbouwbedrijven, de aankoop van landbouwinputs en de betaling van tijdelijke arbeidskrachten voor het plukken en sorteren van de producten.

Sperziebonen klaarmaken voor uitvoer. Foto door Philippe Leyssens

Vers kapitaal doet groeien

Om aan de financiële problemen en de contractbreuken te verhelpen, tekende Rikolto in Oost-Afrika een memorandum (MoU) met de Private Agriculture Sector Support Trust (PASS). Als organisatie die de toegang tot kapitaal in de agro-industrie in Tanzania vergemakkelijkt, heeft PASS ermee ingestemd MUVIKIHO te helpen bij de zoektocht naar werkkapitaal.

PASS heeft MUVIKIHO nu gekoppeld aan de NMB Bank om werkkapitaal te lenen aan de boeren. Ook heeft PASS MUVIKIHO in het hele proces van het verkrijgen van werkkapitaal bijgestaan door bijvoorbeeld businessplannenvoor de boeren op te stellen. In de eerste fase van het programma hebben 72 boeren een lening aangevraagd, voor een totaal van meer dan 300 miljoen Tanzaniaanse Shilling. Dit bedrag zal worden gebruikt voor de teelt van exportgewassen, zoals chili, sperziebonen en peultjes, waarvoor MUVIKIHO leveringscontracten heeft met exporterende bedrijven.

Als lid van MUVIKIHO verbouw ik sperziebonen. Ik heb één hectare per jaar geplant, maar door deze lening kan ik uitbreiden tot drie oogsten per jaar. De productiekosten bedragen ongeveer 2.500.000 chilling per hectare. De totale opbrengst is 3.000.000. Door deze lening kunnen we met de leden van MUVIKIHO samenwerken om een grotere productie te verzekeren en aan de vraag te voldoen.

Noel Katayi Mbise

Landbouwer en lid van MUVIKIHO

Deze lening stelt de boeren in staat hun productie te verhogen. Daardoor kan MUVIKIHO voldoen aan de marktvraag naar verse groenten. Het hele proces werd mee ondersteund door stagiaires van de universiteit van Moshi die samenwerken met de boerenorganisatie en zorgen voor de opvolging met de banken, PASS en Rikolto. Zo krijgen boeren tijdig zicht op de brutowinstmarges voor hun gewassen en de raming van het bedrag dat ze moeten lenen om hun zaken rond te krijgen.

Dit artikel is geschreven door Hosana Edwin en Ine Tollenaers

No items found.
No items found.

Volg onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een een gratis recept voor goed eten.

Schrijf je in

Onze laatste artikels

Meer nieuws