Goed eten voor steden

Trividend en Rikolto geven extra zuurstof aan voedselondernemers

August 29, 2023
Jelle Goossens
Communicatiemedewerker | Woordvoerder

Rikolto investeert 200.000 euro in het kapitaal van Trividend, een investeringsfonds dat al 22 jaar risicokapitaal verschaft aan sociale en circulaire ondernemers. Waarom deze samenwerking? En welke impact beogen beide organisaties te bereiken? Jen Willems (zakelijk coördinator van Rikolto) en Frederik Matthijs (directeur van Trividend) vertellen meer.

Wat brengt Rikolto en Trividend samen?

Jen Willems: Rikolto heeft in België een brede groep van donateurs die ons steunen om te werken aan innovaties die ons voedselsysteem eerlijker, transparanter en milieuvriendelijker maken, o.a. door ons op te nemen in hun testament. Dat zorgt ervoor dat we een gezonde organisatie zijn met een financiële buffer. In tijden van lage spaarrentes en inflatie, is het niet wijs om dit geld te laten ontwaarden, terwijl er zoveel zinvolle initiatieven zijn die bijdragen aan onze missie. Een uitgebreide analyse in samenwerking met onze financiële commissie, leidde tot een investeringsplan met impact en rendement. Trividend kwam daaruit als een ideale partner.  

Frederik Matthijs: Het viel me meteen op hoe sterk onze doelstellingen en inspanningen rond het thema ‘voeding’ gelijklopen: gezonde en betaalbare voeding, op een duurzame manier geproduceerd, met een eerlijk inkomen voor iedereen. Rikolto brengt deze missie in de realiteit via programma’s die het voedselsysteem verduurzamen. Trividend investeert in zo’n initiatieven wanneer ze klaar zijn voor de markt. Door de deelname van Rikolto in het kapitaal van Trividend, kunnen wij meer investeringen doen in innovatieve oplossingen,  zoals circulaire businessmodellen. Ook de bijzondere aandacht voor tewerkstelling van kwetsbare groepen matcht met de waarden van onze beide organisaties.  

Door middel van ons partnerschap kunnen we de innovatie in het verduurzamen van het voedselsysteem echt een boost geven.

Frederik Matthijs | directeur Trividend

Hoe ziet de samenwerking er concreet uit?  

Frederik Matthijs: Vandaag zien we in de portefeuille van Trividend een eerder bescheiden aandeel van investeringen in innovatieve voeding en/of landbouwinitiatieven. Dat is te wijten aan een beperkt netwerk en expertise in deze sector. Met Rikolto vindt Trividend een ideale partner om hier verandering in te brengen. Zo kan Rikolto het aanbod van Trividend actief bekend maken in haar netwerk en bij innovatieve start-ups. Trividend kan ook beroep doen op de expertise van Rikolto gedurende het screeningsproces.  

Jen Willems: Rikolto komt in haar dagelijkse werking in contact met een gamma aan spelers in het veld. Als bruggenbouwer kunnen wij een samenwerking met Trividend aanraden in ons netwerk. Omgekeerd zal Rikolto waardevolle partners leren kennen in het netwerk van Trividend om onze gezamenlijke missie voor een duurzame transitie naar een hoger niveau te tillen.

Wat hopen jullie op gang te brengen?

Jen Willems: Heel eenvoudig: nieuwe kansen creëren voor startende ondernemers die bouwstenen voor een duurzaam en eerlijk voedselsysteem in de markt willen zetten. Het zijn die ondernemers die we nodig hebben om de oplossingen die Rikolto in kleine proefprojecten uitprobeert, op te schalen.  

No items found.
No items found.

Als bruggenbouwer kunnen wij een samenwerking met Trividend aanraden in ons netwerk. Omgekeerd zal Rikolto waardevolle partners leren kennen in het netwerk van Trividend voor onze gezamenlijke missie.

Jen Willems | zakelijk coördinator Rikolto in België

Frederik Matthijs: Ik hoop dat dit een start is om het aandeel aan voedings- en landbouwinitiatieven bij Trividend te laten groeien. Zo brengen we een sneeuwbal aan het rollen. Door middel van ons partnerschap kunnen we de innovatie in het verduurzamen van het voedselsysteem echt een boost geven. Ik ben er ook van overtuigd dat we Rikolto via ons netwerk in contact kunnen brengen met boeiende organisaties die samen streven naar een duurzame transitie.

Wist je dat Rikolto ook medeoprichter en aandeelhouder is van Alterfin en Kampani

Volg onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een een gratis recept voor goed eten.

Schrijf je in

Onze laatste artikels

Meer nieuws