Een jaar Toraja-koffie: meer opbrengst, meer inkomen voor de boeren

Een jaar Toraja-koffie: meer opbrengst, meer inkomen voor de boeren

20/04/2020

Koffie is belangrijk voor de Toraja-regio in Zuid-Sulawesi, Indonesië. Met een lange geschiedenis van koffieteelt is de regio een voorbeeld van de manier waarop boeren, meer bepaald vrouwen en jongeren, door de koffieteelt mondiger worden. We zijn als Rikolto fier om bij te dragen aan deze verandering van de koffiesector.

Met de steun van Toraja Rural Development Society (TRDS) helpt Rikolto de Toraja Coffee Farmers' Cooperative (PPKT) om de koffieboeren in twee districten, Noord-Toraja en Tana Toraja, bij te staan. De steun moet kleine boeren in staat stellen om niet alleen de productiviteit te verhogen maar ook de kwaliteit van de koffie te verbeteren. En zo de PPKT-coöperatie om te vormen tot een professioneel bedrijf. Hier zijn enkele tastbare resultaten voor dit jaar.

Meer koffiebonen, meer winst voor de boeren

De koffieproductie steeg van ongeveer 350 kg/ha in 2018 tot 370 kg/ha in 2019. Dankzij de activiteiten van de Farmers Field School is de PPKT-coöperatie erin geslaagd om een duurzame manier van koffie telen te introduceren. Zo telt de coöperatie nu 1.731 leden die op deze manier koffie verbouwen en produceren.

De PPKT-coöperatie onderhoudt ook een goede relatie met haar leden. In het eerste semester van 2019 heeft de coöperatie ongeveer 10 ton natte perkament-koffie opgekocht bij haar leden voor een waarde van ongeveer 570.000.000.000 Indonesische roepia, zo’n 34.000 euro. Daarvan is ongeveer 2,5 ton verkocht voor ongeveer 300.000.000 Indonesische roepia, zo’n 18.000 euro.

"Als lid van de coöperatie krijgen de boeren een aantal voordelen. Zo verkopen de boeren hun koffie collectief aan de coöperatie in plaats van aan de lokale handelaars. De coöperatie geeft de boeren hogere prijzen. En de leden worden betrokken bij de prijsbepaling, zodat ze zelf goed op de hoogte zijn van de prijzen.

Thomas Upping Hoofd van de PPKT-coöperatie

Een nieuw merk "Saleco"

De PPKT-coöperatie heeft als doel het imago van de Toraja-koffie te versterken en dit te laten renderen voor de Toraja-boeren die de koffie verbouwen en verwerken. Zo ontstond het merk "Saleco”. Onder het merk Saleco , de lokale taal voor de gevlekte Toraja-buffels, worden 9 single-origin koffie’s aangeboden, geproduceerd in negen verschillende sub-districten. Deze zijn beschikbaar in de vorm van groene koffie, gebrande koffie of gemalen koffie.

De PPKT-coöperatie heeft Saleco bij verschillende gelegenheden gepromoot, onder andere via de Trade Expo Indonesia 2019 waar de koffie uit Toraja een van de meest gegeerde producten is. Het merk heeft ook stilaan de aandacht getrokken van koffiebranders en coffeeshops in Indonesië, vooral door de actieve promotie van PPKT via sociale media.

Kansen voor vrouwen en jongeren

"Ik leerde hoe ik koffiebonen moet sorteren en werk nu als sorteerder. Ik geniet van wat ik doe en ik ben blij om een inkomen te verdienen met mijn werk."
Ratna Koffiesorteerder

De omkadering door de PPKT-coöpertaie biedt kansen voor vrouwen en jongeren om mee te werken aan de koffieproductie. De coöperatie wil zo de toegang van vrouwen tot kennis, nieuwe capaciteiten én betaald werk vergroten. Tot nu toe hebben 449 vrouwen deelgenomen aan activiteiten op en buiten de koffie-coöperatie. Er zijn ook vijf vrouwelijke koffietrainers die verantwoordelijk zijn voor het aanleren van duurzame teelttechnieken aan de boeren.

Dit semester heeft PPKT 20 vrouwen in dienst genomen als koffiesorteerders, ze werken van maandag tot en zaterdag. Ratna is een van de sorteerders, ze krijgt voor haar werk 50.000 roepia per dag, dat is ongeveer 3 euro. Ook voor jongeren ontstaan er arbeidskansen. PPKT heeft een aantal jongeren opgeleid tot koffietrainer. Zo werken er nu 3 jonge trainers bij de coöperatie. De coöperatie heeft ook een barista-training georganiseerd, als eerste stap om jongeren warm te maken voor de koffieteelt- en productie.

Uiteraard blijven er uitdagingen voor PPKT om uit te groeien tot een solied bedrijf. Er zijn de beperkte middelen qua mensen en kapitaal, er zijn de klimaat- en omgevingsfactoren die van invloed zijn op koffiebomen, en er zijn ook culturele beperkingen. Maar de reeds behaalde resultaten laten zien dat we op de goede weg zijn.

Lees het volledige rapport (Engels)

Werkten mee:

Dit artikel werd voorbereid en geschreven door Kiki Purbosari (Coffee Coordinator) en Maria Serenade Sinurat (Communication Coordinator)..