Radio voor goed eten

Radio voor goed eten

03/02/2021

In 2021 januari werd in de Tanzaniaanse stad Arusha het startschot gegeven van een opmerkelijke campagne.

Met name een interactieve radiocampagne om de inwoners van Arusha en omgeving bewust te maken van het belang van veilig en gezond voedsel voor iedereen. Niet toevallig vond deze lancering plaats op de bekende Kilembero-markt, dé plek bij uitstek waar voedingsproducten hun weg naar de consumenten van Arusha vinden.

In een reeks van 12 radio-uitzendingen kwamen verschillende onderwerpen in verband met lokaal, veilig en gezond voedsel aan bod. Technische experts, boeren en consumenten namen achter de microfoon plaats om vanuit hun praktijk aan de luisteraars uit te leggen waarom veilig en gezond voedsel zo belangrijk is. Maar ook hoe het lokale voedselsysteem kan worden verbeterd om gezond voedsel beter betaalbaar én toegankelijk te maken voor iedereen.

De uitzendingen in het Swahili zijn te beluisteren op Sunrise RadioTz en Redio Habari Njema, en wie een uitzending heeft gemist kan dat eventueel later nog on-line doen.

Rikolto Tanzania werkt voor deze campagne samen met ‘oude bekende’ Iles de Paix, Farm Radio International en het stadsbestuur van Arusha.

Waarom een radiocampagne voor goed eten?

Arusha ligt in het noordoosten van Tanzania, aan de voet van Mount Meru. Het is het basiskamp voor beklimmingen van de Kilimanjaro en safari's naar de Serengeti of een van de andere talrijke natuurreservaten in de omgeving. In de afgelopen decennia is de stad uitgegroeid tot een middelgrote stad met meer dan 400.000 inwoners, een aantal dat elk jaar blijft toenemen.

Vanuit de dagelijkse praktijk weten de medewerkers van Rikolto dat er in de land- en tuinbouw in de omgeving van Arusha nog werk aan de winkel is op het vlak van duurzaamheid en volksgezondheid. Zo is er duidelijk een gebrek aan doeltreffende ruimtelijke ordening, zijn er weinig stimulansen voor boeren om duurzamer en gezonder te werken en te weinig middelen voor het uitwerken én toepassen van adequate regelgeving.

De uitdagingen

Volgens de rapporten van het Wereldvoedselprogramma scoort Tanzania goed op vlak van voedselzekerheid. Ook de stad Arusha heeft een relatief goede voedselzekerheid vergeleken met andere delen van Tanzania. Maar dat zou wel eens snel kunnen veranderen. De redenen hiervoor?

  • De snelle verstedelijking - Volgens het Arusha City Masterplan zal de bevolking groeien van 416.000 in 2012 tot 1,5 miljoen in 2035 en 2 miljoen in 2050.
  • De waterschaarste - Het stroomgebied van Arusha maakt deel uit van het Pangani-waterbekken, dat een hernieuwbare watervoorraad heeft van 1.200 m3 per hoofd van de bevolking, waar 1.700 m3 wereldwijd als de ondergrens wordt beschouwd. Bovendien wordt verwacht dat de waterschaarste ernstiger zal worden als gevolg van de groeiende commerciële vraag naar water, de groei van de vraag in stedelijke gebieden, de uitbreiding van irrigatie en de klimaatverandering.
  • De gevolgen van klimaatverandering – Het snel veranderende klimaat zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een vermindering van de opbrengst en noodzakelijke aanpassingen in de gewaskeuzes (bijv. maïs, koffie).
  • De regionale politieke situatie - Het politieke kader is kwetsbaar en boeren moeten vaak het hoofd bieden aan marktschokken als gevolg van snelle, onverwachte veranderingen in de regelgeving (bijv. verbod op export of import).
  • De slechte voedselveiligheid - Ongeveer 80 procent van de Tanzaniaanse bevolking is actief in de landbouw. De landbouwbedrijven zijn klein - gemiddeld een paar hectare - en de opbrengsten laag. Veel boeren beschikken niet over machines, irrigatie, kwalitatief zaaigoed, meststoffen of aangepaste pesticiden. Bestrijdingsmiddelen worden bovendien te vaak buitensporig gebruikt, met ernstige gevolgen voor de voedselveiligheid.

Wij willen er voor zorgen dat alle in Arusha geproduceerde levensmiddelen, vooral groenten en fruit, écht veilig zijn.

Hilda Okoth Projectcoördinator voor Food Smart Cities, Rikolto in Tanzania