Cacao & koffie

CREA: eerlijke en duurzame producten van Ecuador voor de Europese markt

August 15, 2023

Met het CREA-project willen we de duurzaamheid, het concurrentievermogen, de innovatie en de integratie van kmo’s en Ecuadoraanse producenten in de Europese markt versterken en verbeteren. Zij verschaffen immers inkomen en werkgelegenheid aan jongeren en vrouwen. Rikolto werkt daarvoor samen met Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB), Cooperación al Desarrollo de Países Emergentes (COSPE), Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) en KU Leuven. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie.

Icon Place

Land

Regio

Ecuador - Europe

Icon Scope

Scope

6.336 boerenfamilies (45% vrouwen, 30% jongeren)

Icon Duration

Looptijd

2022-2026

Wat staat er op het spel?

In Europa geven consumenten meer en meer de voorkeur aan ecologisch en maatschappelijk verantwoord voedsel dat eerlijke prijzen garandeert. Dit project wil de Ecuadoraanse landbouwvoedingssector de kans geven om in te spelen op de vraag van 500 miljoen inwoners van de 27 EU-landen.

Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie (EU) en uitgevoerd door Rikolto, COSPE, ANFAB, KU Leuven en ESPOL. Samen willen we het Ecuadoraanse aanbod van landbouwproducten en de Europese vraag naar duurzame producten op elkaar afstemmen, het concurrentievermogen in de landbouwvoedingssector verbeteren en kansen creëren voor de meest kwetsbaren in de samenleving.

“We gaan voor een inclusieve en veerkrachtige landbouwvoedingssector die bestand is tegen allerlei crisissen. Samen met onze partners, de steun van de EU en publieke en private entiteiten maken we de toegang tot de Europese markt voor duurzame producten gemakkelijker.”

JOHANNA RENCKENS

Projectmanager CREA | Rikolto

Evenwicht tussen vraag en aanbod voor duurzame producten

Importeurs, verdelers, supermarkten, verkopers en ondernemers in de EU kunnen gratis gebruik maken van onze diensten.

Ontdek wat we voor jou kunnen doen

Onze aanpak

Binnen het CREA-project werden 8 productketens geselecteerd: avocado, cacao, koffie, banaan, bakbanaan, zuurzak, guayusa en quinoa. Bij die keuze werd er rekening gehouden met de huidige handelsovereenkomst en de Green Deal van de EU. Ontdek alle producten.

We geven onder andere ondersteuning voor sterkere organisatiestructuren van kmo’s en producentenverenigingen, sociaal-ondernemend management, duurzame productieprocessen en toegevoegde waarde, en de toepassing van groene technologieën. Vraag en aanbod op elkaar afstemmen vergt ook training, verspreiding van informatie en technische ondersteuning, zodat de trends en vereisten van de EU voor de invoering van duurzame producten overal gekend zijn. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat kleine producenten hun producten op internationale beurzen kunnen promoten, mee op handelsmissies kunnen gaan en genoeg marktkansen krijgen. Zo kunnen ze hun export verhogen en mee bijdragen aan betere economische en arbeidsomstandigheden.

Innovatie, onderzoek, duurzaamheid en inclusie zijn de vier grote pijlers binnen het CREA-project.

  • Innovatie: we vergroten het concurrentievermogen van de exportsector van landbouwvoedingsmiddelen. We werken daarvoor aan een beter commercieel en logistiek beheer van kmo’s en producentenorganisaties, met aandacht voor duurzaamheid en kwaliteit.
  • Onderzoek: we doen onderzoek naar onder andere groene technologieën, de ecologische voetafdruk en cadmiumreductie. We bouwen daarvoor bruggen tussen de academische wereld, boeren en andere ondersteunende organisaties. Dat vergroot de mogelijkheden voor integratie van duurzame producten in de groeiende Europese markt.
  • Duurzaamheid: we identificeren duurzame markten voor de prioritaire waardeketens en versterken het digitale platform Ecuador Agroalimentario als een plek om Ecuadoraanse producten op de markt te brengen. We werken bovendien samen met publieke en private stakeholders aan een stimulerende omgeving waarin de export van producentenorganisaties en kmo’s van Ecuador Agroalimentario volop kan groeien.
  • Inclusie: we creëren kansen in de landbouwvoedingssector voor de meest kwetsbaren in de samenleving door hun capaciteiten en vaardigheden te versterken. Kmo’s en producentenorganisaties van boeren vertegenwoordigen 95% van de landbouwproductie in Ecuador en zorgen voor 60% van de tewerkstelling in de landbouwvoedingssector. Bovendien hebben ze een groot herverdelingspotentieel, creëren ze veel werkgelegenheid en zijn ze flexibel. De inclusie van vrouwen, jongeren, kwetsbare groepen en migranten is hier een van de drijvende krachten. Het project voldoet zo niet alleen aan de duurzaamheidsnormen van de Europese markt, maar bevordert ook op een inclusieve en duurzame manier alternatieven voor deze bevolkingsgroepen.

No items found.

Resultaten

Sinds eind 2022 zijn de kmo’s en producenten bezig met een analyse en marktverkenning. Dat zal gebruikt worden om actieplannen te maken en ondersteuning te bieden aan de verschillende partners.

Daarnaast hebben we samenwerkingen op poten gezet met het Ministerie van Landbouw en Productie van Ecuador en zijn we volop in gesprek met supermarkten, kamers van koophandel en andere Europese organisaties. Dat laat ons toe om wat meer ademruimte te creëren voor de duurzame productie van de gekozen productketens.

“We promoten volop mee Ecuadoraanse producten op internationale handelsbeurzen. Dat creëert niet alleen kansen, op korte én lange termijn, maar bevordert ook de export en ontwikkeling van de productieketens.”

LUIS SORIA

CREA Projectcoördinator Business Management | Rikolto

Met wie werken we?

Onze partners

Het CREA-project is een project van Rikolto, in samenwerking met Cooperación al Desarrollo de Países Emergentes (COSPE), Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB), Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) en KU Leuven. Daarnaast kan het project op de steun en ervaring rekenen van FAO, CONGOPE, ANECACAO, ASEMEC, de Italiaanse Kamer van Koophandel in Ecuador (CCIE) en de Frans-Ecuadoraanse Kamer van Koophandel (CCIE).

ANFAB
Cospe
KU Leuven
ESPOL

Contact

Johanna Renckens

CREA project manager

johanna.renckens@rikolto.org

Artikels over dit project

Meer nieuws