Goed eten voor steden

YOUCA en Rikolto stomen een nieuwe generatie voedselondernemers klaar

September 27, 2022
Irene Salvi
International Communications

Op 20 oktober gaan 14.000 scholieren een dag werken bij tal van bedrijven en organisaties tijden de YOUCA Action Day.. Hun loon schenken ze aan het Generation Food-project van Rikolto om een nieuwe generatie jonge voedselondernemers klaar te stomen die elke dag werken aan een duurzamer en rechtvaardiger voedselsysteem.

Wereldwijd ervaren jongeren onzekerheid door de gevolgen van de klimaatcrisis en de Covid-19-pandemie. In landen zonder sociaal vangnet, betekenen stijgende werkloosheidscijfers een val in de armoede. Maar tegelijk is er nog nooit zo een grote groep jongeren geweest die zich internationaal verbonden voelt om positieve veranderingen te brengen. Rikolto en YOUCA zijn overtuigd van dat potentieel en werken al sinds 2009 samen in verschillende projecten die jongeren ondersteunen.

Wat is de YOUCA Action Day?

YOUCA, YOUth for Change and Action - is een organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dat doen ze door hen bewust te maken van belangrijke maatschappelijke uitdagingen en door hen te ondersteunen in hun engagement. Daarnaast zorgt YOUCA voor unieke ontmoetingen met impact op het culturele, zakelijke en publieke leven.

Tijdens de YOUCA Action Day op 20 oktober 2022 engageren 15.000 jongeren zich om één dag te gaan werken bij een bedrijf, organisatie of overheidsinstelling. Het loon dat ze die dag verdienen, gaat naar projecten die wereldwijd jongeren ondersteunen om zich in te zetten voor een rechtvaardige en duurzame samenleving.

"Onze Generation Food-incubators verbinden plattelands- en stadsjongeren om met hun ondernemingen het voedselsysteem in hun stad duurzamer te maken."

BERNADETTE OUATTARA

Coördinator 'Goed eten voor steden' | Rikolto in West-Afrika

#FeedTheFuture

De komende twee jaar zal Rikolto jongeren uit Mbale (Oeganda), Ouagadougou (Burkina Faso) en Quito (Ecuador) begeleiden om hun ideeën om te zetten in businessplannen. Een van de lessen uit de ervaringen in België en Tanzania, is dat jongeren vaak wel levensvatbare ideeën hebben voor een voedingsbedrijf, maar dat die bij gebrek aan omkadering vaak strop lopen. Het doel van het Generation Food-programma is deze leemte op te vullen door de ontwikkeling van een incubator voor bedrijven die

 • ondersteuning biedt met opleiding, advies en feedback
 • de toegang tot financiële en technische diensten vergemakkelijkt
 • jongeren een plaats aan tafel geeft bij beleidsdiscussies die hen aanbelangen.
No items found.
No items found.

Wat is de toegevoegde waarde van Generation Food?

Dankzij de samenwerking met partners met verschillende achtergronden wil Rikolto jonge ondernemers in contact brengen met nationale en internationale netwerken waarmee Rikolto al samenwerkt. Wij zijn ervan overtuigd dat jongeren bij besluitvormingsprocessen betrokken moeten worden om frisse ideeën en nieuwe perspectieven op tafel te leggen.

Generation Food is een van de 5 vlaggenschepen van het internationale Food Smart Cities-programma van Rikolto. In steden over de hele wereld, waaronder Arusha, Leuven, Quito en Ouagadougou, brengen we stadsbesturen, boeren, wetenschappers en ondernemers uit de voedingsindustrie samen om het lokale voedselsysteem eerlijker en duurzamer te laten werken.

Generation Food in een notendop

 • Innovatieve ideeën genereren: tijdens de 2-daagse Generation Food Hackathons denken 60 jongeren na over levensvatbare bedrijfsideeën voor een duurzaam en eerlijk voedselsysteem. De hele productcyclus komt aan bod, van voedselproductie tot distributie en consumptie.
 • Capaciteitsopbouw: het opleidingsprogramma focust op bedrijfsvaardigheden (financieel beheer, strategische planning, boekhouding, bedrijfsbeheer, marktanalyse...) en sociale vaardigheden (leiderschap, teamwerk, probleemoplossend vermogen, netwerken, communicatieteam...). Daarvoor hanteren we de methodologie van het actieleren. Die zet mensen aan na te denken en te leren uit hun ervaringen om concrete problemen op te lossen.
 • Ondernemers van morgen: tijdens een regionale wedstrijd worden 10 tot 20 ideeën per stad geselecteerd die verder ontwikkeld worden in de Generation Food-incubator.
 • Bedrijfsincubator: de deelnemers krijgen individuele feedback en aanvullende opleidingen, worden in contact gebracht met een netwerk van dienstverleners, leren potentiële klanten kennen en krijgen toegang tot startkapitaal (subsidie of lening) om hun bedrijf te helpen opstarten.

YOUCA en Rikolto: een vruchtbare geschiedenis

 • Tien jaar na de beëindiging van het project zijn de Oegandese jeugdboerderijen in de scholen van Amach en Apaca nog steeds operationeel. Meer dan 700 leerlingen zijn betrokken bij landbouwclubs en veldwerk en de inzet van de schooldirecties tijdens de coronapandemie zijn bewonderenswaardig. Tijdens de 10 maanden durende sluiting van de school hebben leraren, personeel en studenten uit de buurt zich ingezet om de landbouwactiviteiten voort te zetten.
 • In Indonesië hebben 735 jongeren uit Bali en Java met Gezond eten, gezond leven kennis gemaakt met duurzame landbouw** en bijgedragen aan het verspreiden van een cultuur van gezond en voedzaam eten onder de jeugd.
 • In Peru zijn bijna 150 jongeren opgeleid tot technicus in kwaliteitskoffie of professionele koffiecuppers en ontwikkelden ze een op maat gemaakt bedrijfsplan.
 • Tot slot hebben 250 jongeren deelgenomen aan het #YesYouthCan-project in Nicaragua in samenwerking met de cacaocoöperatie La Campesina. Het project had tot doel de plattelandsvlucht van jongeren te verminderen door economische kansen te creëren in de cacaosector. Aan het einde van het project bestond 17% van de leden van de coöperatie uit jongeren onder de 35 jaar, die cacao verbouwden op ten minste 1 hectare. Bovendien zijn 5 startups opgericht. Sinds 2018 verkoopt Colruyt chocolade gemaakt van de cacao geproduceerd door de jongeren van La Campesina onder het huismerk Boni..

Dank YOUCA voor het geloof in Generation Food!

Volg onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een een gratis recept voor goed eten.

Schrijf je in

Onze laatste artikels

Meer nieuws