Colruyt Group en Rikolto verdiepen samenwerking voor duurzame chocolade

Colruyt Group en Rikolto verdiepen samenwerking voor duurzame chocolade

04/06/2020

De komende drie jaar zullen Colruyt Group en Rikolto in Ivoorkust samenwerken met Fairtrade Belgium, chocoladeverwerker Puratos en de UGent om de huismerkchocolade van Colruyt Group te verduurzamen. Een leefbaar inkomen voor producenten zal daarbij hand in hand gaan met behoud en herstel van bossen. De samenwerking kadert binnen het Beyond Chocolate-initiatief, dat de ganse Belgische chocoladesector 100% eerlijk en duurzaam wil maken.

Rikolto en Colruyt Group deden de voorbije jaren al ervaring op door een transparante cacaoketen op te zetten met jonge cacaoboeren van de Nicaraguaanse coöperatie La Campesina. Deze ervaring wordt nu naar een hoger niveau getild. “Met het nieuwe project in Ivoorkust gaan we de grote uitdaging aan om ook in Afrika een echt duurzame cacaoproductie op te zetten”, zegt Heleen Verlinden van Rikolto. “Voor Rikolto is dit de eerste keer dat we in Ivoorkust gaan werken.”

Vanaf juni 2020 investeren de partners 3 jaar lang in een duurzame cacaoketen. Colruyt Group start met de jaarlijkse afname van 100 ton cacao van 102 cacaoproducenten.

“Bovenop de marktprijs zullen we een living income differential, een fairtrade- en kwaliteitspremie, een chocoladebonus én een premie betalen om de kloof met de zogenaamde ‘Living Income Reference'-prijs te dichten”, legt Mieke Vercaeren van Colruyt Group uit. De Living Income Reference-prijs is de prijs die een producent in staat stelt om met een rendabele bedrijfsgrootte en een duurzaam productiviteitsniveau een leefbaar inkomen te verdienen.

“Het grootste deel van deze meerprijs gaat rechtstreeks naar de boer. Een deel gaat naar de coöperaties en de overheid zodat ook zij de noodzakelijke investeringen kunnen doen, bijvoorbeeld in scholen. Door zo de welvaart op het platteland te vergroten, bestrijden we ook het hardnekkige probleem van kinderarbeid.”

Een ‘living income’: meer dan een goede prijs voor cacao

Om structureel een leefbaar inkomen voor boeren te verwezenlijken, is meer nodig dan enkel een hogere prijs voor cacao. “Je productie moet voldoende hoog zijn, anders kan je zelfs bij een hoge prijs geen goed inkomen realiseren”, legt Johan Van den Bossche van Rikolto uit.

“Het is een complex verhaal, want tegelijk wil je geen overaanbod van cacao creëren. Daarom werken we ook aan inkomensdiversificatie naast de cacaoproductie. Zo wordt in dit project ingezet op het trainen van vrouwen om in de dorpen lokaal cacaobonen te fermenteren. Dit betekent dat meer inkomsten in het dorp blijven en de positie van de vrouwen versterkt wordt. ”

Het is een complex verhaal. De productiviteit moet omhoog, maar tegelijk moet je overaanbod van cacao vermijden. Daarom werken we ook aan inkomensdiversificatie naast de cacaoproductie.

Een belangrijke sleutel ligt bij productiviteitsverhoging van de cacaoplantages. Zo komt ruimte vrij voor andere gewassen en herbebossing. Nu halen de boeren een cacaoproductie van 400kg/ha. Door het toepassen van duurzame landbouwtechnieken kan dat naar 800 kg/ha getild worden.

“Over 3 jaar verwachten we zo 50 ha vrij te maken voor andere gewassen en nog eens 50 ha kan herbebost worden. Op 150 ha van de cacaoplantages zal aan “agroforestry” gedaan worden, wat betekent dat tussen de cacaobomen andere schaduwbomen worden geplant die meerwaarde opleveren. Denk aan de productie van fruit of hout. Het planten van bomen leidt ook tot meer koolstofopslag per hectare, wat positief is om klimaatverandering af te remmen.”

Beyond Chocolate

De investering bedraagt 525.000 euro over 3 jaar. Colruyt Group, Puratos en IDH nemen daarvan het grootste deel voor hun rekening. Vanaf juni 2021 zal een eerste nieuwe Boni-chocoladetablet in de winkelrekken liggen en kan iedereen proeven van deze (h)eerlijke chocolade. Vervolgens is het de bedoeling dat het initiatief verder groeit, zodat Colruyt Group alle cacao voor haar huismerken rechtstreeks kan afnemen via duurzame, transparante cacaoketens.

Dit ketenproject is een eerste concrete stap naar de realisatie van het sectorakkoord ‘Beyond Chocolate’, dat de kwaliteit en duurzaamheid van Belgische chocolade wil versterken. Concreet moet alle Belgische chocolade tegen 2025 gecertificeerd zijn voor duurzaamheid. Tegen 2030 is er een ander objectief: de cacaoboeren een leefbaar inkomen garanderen.

Vorig jaar zetten Rikolto en Fairtrade Belgium al een samenwerking met Lidl. Dat leidde tot de “Way to Go”-chocoladereep, een product dat ondertussen door verschillende afdelingen van Lidl in Europa werd overgenomen.

Een strakke rolverdeling

Om het in project in Ivoorkust te doen slagen, is samenwerking tussen verschillende partners cruciaal.

Rikolto is verantwoordelijk voor de coördinatie en implementatie van het project ter plaatse, in samenwerking met de Ivoriaanse coöperatieve ECSP en de opleidingscentra Agro-Insight en Access Agriculture. Daarnaast zal Rikolto de boeren ook begeleiden om makkelijker toegang tot krediet te krijgen.

Fairtrade België zal helpen bij het implementeren en testen van de verschillende elementen van het “living income”-concept. Tot nog toe is dit vooral een theoretisch concept, dat nu vertaald moet worden naar de verschillende realiteiten van cacaoproducenten wereldwijd.

De Universiteit Gent zal met een doctoraatsonderzoek de resultaten van het project opvolgen en vastleggen.

Chocoladeverwerker Puratos zal zich focussen op de kwaliteitsverbetering van de cacao en de opleidingen die daarvoor nodig zijn.

Colruyt Group is de project lead en coördineert de samenwerking in de keten, investeert financieel en engageert zich om op lange termijn af te nemen van de producenten en hen te verzekeren van een goede prijs (living income reference price). Dit zorgt voor een solide onderbouw.