Goed eten voor steden

Koolstofboeren

August 21, 2023

Vijftien landbouwers krijgen de komende vijf jaar begeleiding om "koolstofboer" te worden. Daarbij passen ze hun methodes aan, om zoveel mogelijk CO2 vast te leggen in de bodem. Ze kunnen daaraan verdienen door de CO2 in de vorm van "carbon credits" te verkopen. Het einddoel? Een Carbon Farming model voor landbouwers in België van de grond krijgen om voor koolstofopslag te zorgen.

Icon Place

Land

Regio

Vlaanderen

Icon Scope

Scope

15 boeren

Icon Duration

Looptijd

2022-2027 (5 jaar)

Uitdagingen

De grond van de aarde kan de sleutel zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Landbouwers kunnen daarin de motor zijn. Door hun grond zo veel mogelijk bedekt te houden met planten en de bodem minimaal te bewerken, kunnen broeikasgassen uit de atmosfeer gehaald worden. Planten halen CO2 immers uit de lucht en slaan ze in de vorm van humus langdurig op in de bodem en in hout. Het potentieel is dus groot, maar als we willen dat boeren ermee aan de slag gaan, moeten we zorgen dat ze daar een aantrekkelijke vergoeding voor krijgen. Deze samenwerking wil daar oplossingen voor tot stand brengen.

In Vlaanderen alleen al zouden zogenaamde ‘koolstofboeren’ of ‘carbon farmers’ over verschillende jaren heen tot 18,3 miljoen ton CO2 op kunnen slaan onder hun akkers. Dat komt overeen met 13% van de totale uitstoot van de landbouwsector in de afgelopen 20 jaar. "Bovendien zorgt deze manier van herstellende landbouw voor een betere bodemkwaliteit, waterhuishouding en meer biodiversiteit. Dat komt op termijn ook de oogst ten goede", voegt Gert Engelen toe.

“Carbon farming vormt een win-win voor landbouwer en maatschappij. Door CO2 op te slaan in hun bodems als humus, leveren zij een dienst. En op lange termijn zorgt het voor een betere bodemkwaliteit, wat de landbouwer dan weer ten goede komt. Met onze deelname aan dit project willen we er bovendien voor zorgen dat boeren ook een correcte vergoeding krijgen voor de inspanningen die ze leveren voor de vermindering van de CO2-concentratie uit de atmosfeer.

Lode Ceyssens | voorzitter Boerenbond

Onze aanpak

Om landbouwers in de transitie tot koolstofboer te helpen, start Lidl een consortium op met de Bodemkundige Dienst van België, Rikolto, Boerenbond en Boerennatuur Vlaanderen.

Ze zullen samen gedurende vijf jaar vijftien boeren begeleiden om koolstofopslag een essentieel onderdeel te maken van hun bedrijfsvoering. De Bodemkundige Dienst van België (BDB) en Boerennatuur Vlaanderen staan in voor de directe begeleiding van de landbouwers. De BDB zal hun CO2-voetafdruk ook monitoren. Rikolto zoekt mee naar mogelijkheden voor opschaling, communiceert naar de buitenwereld en deelt de resultaten met zijn uitgebreide netwerk. Als initiatiefnemer heeft Lidl de eindverantwoordelijkheid en zal de supermarktketen het project financieel ondersteunen.

No items found.

Eerste resultaten

Via de toeleverancies van Lidl stapten in 2022 al eeneerste groep van vier boeren in het project. Zij pasten in 2022 en 2023 de eerste experimentele maatregelen toe: werken met groenbedekkers (vlinderbloemigen, sorghum,...), aanplant van houtkanten, planten van tussengewassen, gebruik van niet-kerende grondbewerking (in plaats van traditioneel ploegen).

Lidl engageert zich om haar klimaatvoetafdruk aan te pakken van ‘farm to fork’. Uit onderzoek blijkt dat het grootste deel van de emissies verbonden aan onze producten plaatsvinden aan het begin van onze keten, in de primaire sector. We willen dit als keten aanpakken en landbouwers in de transitie helpen, want de kosten vallen op korte termijn, terwijl de voordelen pas later voelbaar zijn. Het unieke aan deze samenwerking is dat met de Bodemkundige Dienst van België, Boerenbond, Boerennatuur Vlaanderen, Rikolto en Lidl de hele keten vertegenwoordigd wordt. Zo wordt de kennis die we via dit project opdoen breed verspreid waardoor we nog meer landbouwers kunnen stimuleren voor ‘carbon farming’.

Matúš Gála | CEO Lidl

Met wie werken we?

Lidl
Boerenbond
Boerennatuur Vlaanderen
Bodemkundige dienst van België

Contact

Artikels over dit project

Meer nieuws