Goed eten voor steden

Belgische landbouwers worden koolstofboeren: deze partners doen praktijkervaring op

February 8, 2022
No items found.

Lidl start een consortium met Boerenbond, Boerennatuur Vlaanderen, de Bodemkundige Dienst van België en Rikolto om Belgische landbouwers te helpen de shift te maken naar ‘koolstofboeren’ of ‘carbon farming’. In de strijd tegen klimaatverandering kunnen landbouwers immers een belangrijke rol spelen door CO2 in de bodem vast te leggen. De organisaties zullen de komende vijf jaar vijftien Belgische landbouwers begeleiden naar een duurzamer bedrijfsmodel. Via ervaringen op het terrein en academisch onderzoek kunnen ook andere landbouwers op weg gezet worden om koolstofboer te worden.

De grond van de aarde kan de sleutel zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Dat toonde de Netflix-documentaire ‘Kiss the Ground’ in 2020 nog duidelijk. Landbouwers kunnen daarin de motor zijn. Door hun grond zo veel mogelijk bedekt te houden met planten en de bodem minimaal te bewerken, kunnen broeikasgassen uit de atmosfeer gehaald worden. Planten halen CO2 immers uit de lucht en slaan ze in de vorm van humus langdurig op in de bodem en in hout.

"Het potentieel is dus groot", zegt Gert Engelen van Rikolto, "maar als we willen dat boeren ermee aan de slag gaan, moeten we zorgen dat ze daar een aantrekkelijke vergoeding voor krijgen. Deze samenwerking wil daar oplossingen voor tot stand brengen."

The retailer chain Lidl starts a consortium with Boerenbond, Boerennatuur Vlaanderen, Bodemkundige Dienst van België and Rikolto to help Belgian farmers make the shift to 'carbon farming'.

In Vlaanderen alleen al zouden zogenaamde ‘koolstofboeren’ of ‘carbon farmers’ over verschillende jaren heen tot 18,3 miljoen ton CO2 op kunnen slaan onder hun akkers. Dat komt overeen met 13% van de totale uitstoot van de landbouwsector in de afgelopen 20 jaar. "Bovendien zorgt deze manier van herstellende landbouw voor een betere bodemkwaliteit, waterhuishouding en meer biodiversiteit. Dat komt op termijn ook de oogst ten goede", voegt Gert Engelen toe.

Samenwerking tussen vijf partijen

Om landbouwers in de transitie tot koolstofboer te helpen, start Lidl een consortium op met de Bodemkundige Dienst van België, Rikolto, Boerenbond en Boerennatuur Vlaanderen.

Ze zullen samen gedurende vijf jaar vijftien boeren begeleiden om koolstofopslag een essentieel onderdeel te maken van hun bedrijfsvoering. De Bodemkundige Dienst van België (BDB) en Boerennatuur Vlaanderen staan in voor de directe begeleiding van de landbouwers. De BDB zal hun CO2-voetafdruk ook monitoren. Rikolto zoekt mee naar mogelijkheden voor opschaling, communiceert naar de buitenwereld en deelt de resultaten met zijn uitgebreide netwerk. Als initiatiefnemer heeft Lidl de eindverantwoordelijkheid en zal de supermarktketen het project financieel ondersteunen.

“Lidl engageert zich om haar klimaatvoetafdruk aan te pakken van ‘farm to fork’. Uit onderzoek blijkt dat het grootste deel van de emissies verbonden aan onze producten plaatsvinden aan het begin van onze keten, in de primaire sector. We willen dit als keten aanpakken en landbouwers in de transitie helpen, want de kosten vallen op korte termijn, terwijl de voordelen pas later voelbaar zijn. Het unieke aan deze samenwerking is dat met de Bodemkundige Dienst van België, Boerenbond, Boerennatuur Vlaanderen, Rikolto en Lidl de hele keten vertegenwoordigd wordt. Zo wordt de kennis die we via dit project opdoen breed verspreid waardoor we nog meer landbouwers kunnen stimuleren voor ‘carbon farming’."

Matúš Gála | CEO Lidl

Verdienmodel voor koolstofboeren

Naast de begeleiding van de landbouwers, werkt het consortium ook een duurzaam verdienmodel rond carbon farming uit. Door koolstof op te slaan in de bodem, kan de landbouw immers andere bedrijven helpen om hun klimaatdoelstellingen te realiseren. Zo kunnen boeren zogenaamde ‘carbon credits’ verkopen aan bedrijven die de uitstoot van CO2 willen verminderen. Boerenbond zal de concrete uitwerking van het verdienmodel op zich nemen.

No items found.
No items found.

“Carbon farming vormt een win-win voor landbouwer en maatschappij. Door CO2 op te slaan in hun bodems als humus, leveren zij een dienst. En op lange termijn zorgt het voor een betere bodemkwaliteit, wat de landbouwer dan weer ten goede komt. Met onze deelname aan dit project willen we er bovendien voor zorgen dat boeren ook een correcte vergoeding krijgen voor de inspanningen die ze leveren voor de vermindering van de CO2-concentratie uit de atmosfeer."

Lode Ceyssens | voorzitter Boerenbond

Het consortium zal de komende weken vijftien Belgische boeren selecteren die mee willen stappen in het project.

Volg onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een gratis recept voor goed eten.

Schrijf je in

Onze laatste artikels

Meer nieuws