Goed eten voor steden

Een granola die voedsel redt: van idee tot productlancering

March 16, 2021
No items found.

Wat gebeurt er wanneer je een groep studenten uit verschillende opleidingen samenbrengt onder leiding van ervaren coaches om een maatschappelijk probleem aan te pakken? Dan krijg je fantastische ideeën. En één van die ideeën schopt het weldra tot in de winkelrekken: Délicé, een granola op basis van overschotten bij de verwerking van veenbessen.

Délicé komt voort uit een idee, dat als winnaar uit de bus kwam bij de Generation Food makeathon in september 2020. Generation Food bundelt, met financiële ondersteuning van Provincie Vlaams-Brabant, de krachten van Rikolto, KU Leuven, hogeschool UCLL, Boerenbond, EIT Food, stad Leuven, Proef en Berkuus om innovatie te stimuleren en startende ondernemers in de voedingssector een duw in de rug te geven.

Bij de makeathon kregen studenten voedings-en dieetkunde, bedrijfsmanagement en toegepaste informatica van hogeschool UC Leuven-Limburg, een taaie uitdaging voorgeschoteld: “Vind een oplossing voor nevenstromen die vandaag niet ten volle gevaloriseerd worden.” Na twee intensieve dagen van brainstormen, samenwerken, prototypes uitwerken…, kwamen uiteindelijk zes concepten tot stand. Het vergde de jury een lange deliberatie om de winnaar aan te duiden: Een granola die verrijkt wordt met appelpulp.

De pulp is een nevenstroom die anders in veevoeder verwerkt wordt maar in een granola voor extra vezels zorgt. Voedingsvezels hebben een gunstig effect op de gezondheid, maar de huidige vezelconsumptie is te laag in vergelijking met de aanbevelingen. “Het had veel potentieel door de eenvoudige implementatie en ook de business pitch was beloftevol. De doorslaggevende factor was de aanzienlijke hoeveelheid verwerkte reststroom van het totale product”, aldus Amy Verbeke van Robin Food, één van de juryleden.

Van idee naar prototype

Ondertussen heeft de tijd niet stil gestaan. Studenten van voedings- en dieetkunde hebben het recept van de granola zorgvuldig uitgewerkt. Intussen is ook een groepje jonge student-ondernemers volop bezig met de lancering van het product.

De multidisciplinariteit tussen de studenten werkte versterkend en hiermee werd er binnen voedings- en dieetkunde aan de slag gegaan. Na de makeathon ontwikkelde een groep studenten binnen het vak industriële voedselproductie het recept verder uit. Eerst werd er op papier gezet wat er precies ontwikkeld moest worden. Dan bespraken ze samen met de granolaproducent Zoete Potjes en de student-ondernemers aan welke eisen het eindproduct moest voldoen.

Uiteindelijk was er een eindevaluatie waarbij de studenten een aantal producten voorstelden aan de producent en de ondernemers van de start-up. Het product ziet er intussen helemaal anders uit en de appelpulp werd vervangen door overschotten afkomstig van veenbessen. Na het proeven en bespreken van de verschillende prototypes zijn er twee producten uitgekozen. Hierover werd een uitgebreid verslag geschreven. Daar ging Zoete Potjes vervolgens mee aan de slag. Ze schaalden het op naar hun productieproces.

Van prototype naar onderneming

In Februari zijn de studenten van de start-up, officieel met hun stage begonnen. Zij doen een alternatieve stage, waarbij ze hun eigen onderneming oprichten onder begeleiding van de coaches van UCLL StartMinds. Dit is een platform dat studenten helpt bij de opstart van hun onderneming en de business skills van de studenten aanscherpt.

Vier jonge ondernemers namen in september deel aan een makeathon. Zo raakten ze betrokken bij de productontwikkeling. Tijdens de start-up maken ze elk bijdragen over respectievelijk marketing(communicatie), financiën en toegepaste informatica. Vanaf februari werken ze full-time met die gedeelde kennis aan het op de markt brengen van de granola. “Het uitwerken van het businessplan, het zoeken naar de perfecte naam, de verpakking uitwerken, een webshop oprichten… er is enorm veel gebeurd om de granola te lanceren,” getuigt Natan Abeloos, één van de studenten van de start-up. Nu is het zover: vanaf maandag 15 maart is de granola commercieel beschikbaar onder de naam Délicé. Het kernidee achter het product ontstond alvast op de makeathon in september.

Multidisciplinair samenwerken

Het maatschappelijke probleem van reststromen die niet, of onvoldoende benut worden voor menselijke consumptie ligt aan de basis van dit traject. Het is dan ook een zeer relevant onderwerp, waarbij meerdere partners geëngageerd zijn. Zowel hogeschool UCLL, Flanders Food, Rikolto, Zoete Potjes, Konings NV en Generation Food waren hierbij betrokken.

Ook de studenten die meewerkten aan de makeathon en de start-up werkten multidisciplinair samen. Dit kon op veel positieve feedback rekenen van zowel de docenten, als de studenten, lieten Kristel Vanhoof en Yvon Ijsseldijk, docenten binnen voedings- en dieetkunde, weten. “Er ontstond een wederzijds respect tussen de verschillende opleidingen. Dingen werden vanuit een nieuw standpunt bekeken, die tijdens een theorieles nooit zo’n impact zouden nalaten”. Ook bij de studenten van de start-up is te horen dat ze veel van elkaar bijleren en elkaar echt nodig hebben om het product goed te kunnen lanceren.

Er werd een enorm traject afgelegd om van een idee tot een productlancering te geraken. Dit traject stopt niet wanneer de granola geproduceerd is. Zo zal de start-up vanaf nu een eigen business moeten runnen.

Een initiatief zoals de makeathon kan mooie dingen verwezenlijken, zo is gebleken. De samenwerking tussen de verschillende partners en het multidisciplinair samenwerken bij de studenten was hierbij de sleutel tot het succes. Dit werkt hopelijk inspirerend bij andere studenten of jonge ondernemers, waardoor er ongetwijfeld nog meer van zulke succesverhalen zullen volgen.

Heeft u na het lezen interesse gekregen in de granola? Bestellen kan vanaf nu op de website: www.delice.boutique

Tekst: Jana Peel

No items found.
No items found.

Volg onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een gratis recept voor goed eten.

Schrijf je in

Onze laatste artikels

Meer nieuws