Goed eten voor steden

Generation Food rolt internationaal uit

February 1, 2022
Irene Salvi
International Communications

Onder de dreiging van een veranderend klimaat, de aantasting van onze ecosystemen en politieke inertie op internationaal niveau, voelen de meesten van ons zich hopeloos en ontmoedigd. Jongeren doen dat niet. Getuige daarvan is de klimaatbeweging.

Aan de ene kant staat ons voedselsysteem, dat verantwoordelijk is voor bijna 1/3 van de wereldwijde broeikasgasemissies en vaak achterblijft in de discussie rond klimaatverandering. Aan de andere kant is er de jeugd (42% van de wereldbevolking is jonger dan 25 jaar!) die de landbouw en de banen in de voedselsector in het algemeen steeds meer de rug toekeert, op zoek gaat naar beter betaalde banen of de handdoek in de ring gooit bij gebrek aan kansen en fatsoenlijke banen.

Wat als een deel van de oplossing ligt in het versterken van de fundamenten van de brug tussen jongeren en het voedselsysteem?

Met ons Generation Food-programma willen we de droom ondersteunen van jongeren die hun eigen bedrijf willen starten of uitbreiden en de wereldwijde "voedselvoetafdruk" willen verkleinen. Er zijn al voedselincubatoren opgezet in Leuven (België), Arusha (Tanzania) en Ouagadougou (Burkina Faso). Dankzij onze samenwerking met YOUCA zullen fondsen ingezameld door jongeren voor jongeren aanleiding geven tot twee nieuwe projecten, één in Mbale (Oeganda) en één in Quito (Ecuador), en verdere steun geven aan het initiatief in Ouagadougou (Burkina Faso).

Generation Food: Een tijdslijn

Generation Food: Een tijdslijn
  • De eerste incubator van Generation Food werd in Leuven opgericht dankzij een gezamenlijke investering van de provincie Vlaams-Brabant en EIT Food.
  • In 2020 werd, dankzij een gezamenlijke investering van de stichting DOEN, een incubator opgestart in Arusha. Een door de Europese Unie gefinancierde Generation Food Accelerator met 4 cycli van ondernemers (2021-2024) ging in 2021 van start in vijf regio's van de zuidelijke hooglanden in Tanzania.
  • Ouagadougou: een 2-jarig project ging in 2020 van start dankzij de Stichting Gillès.
Creativiteit, passie, moed en de wil om zich in te zetten zijn allemaal kenmerken van jongeren. Het is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om het lont van hun bereidheid tot positieve veranderingen aan te steken.

De uitdagingen

  • Of het nu gaat om het produceren van hun eigen duurzame, gezonde voeding, of het runnen van een klein bedrijfje dat voedsel op ecologische wijze verwerkt en/of verpakt, het ontbreekt jongeren vaak aan technische ondernemersvaardigheden (financieel beheer, strategische planning, boekhouding, bedrijfsbeheer, marktanalyse....) en essentiële ondernemersvaardigheden (leiderschap, teamwerk, problemen oplossen, netwerken, communicatie...) om hun ideeën om te zetten in concrete bedrijfsplannen. Deze vaardigheden kunnen moeilijk worden ontwikkeld in een ongunstige omgeving. Jongeren hebben vaak geen aansluiting bij een netwerk van dienstverleners waarop zij kunnen terugvallen, en van succesvolle bedrijven en ondernemers van wie zij kunnen leren.
  • Een goed ondernemingsplan gaat samen met de nodige investeringen. De beperkte toegang tot financiering met gunstige voorwaarden is een van de belangrijkste oorzaken die nieuwe potentiële en innovatieve ondernemers ervan weerhouden de uitdaging aan te gaan.
  • Jeugdwerkloosheid: uit gegevens van het Nationaal Instituut voor Statistiek en Volkstelling (INEC) blijkt dat in december 2019 37% van de werklozen in Ecuador jongeren tussen 15 en 24 jaar zijn. In Burkina Faso, waar bijna 80% van de bevolking in de landbouw werkt, zijn de werkloosheidscijfers niet hoog, maar de overgrote meerderheid van de banen is informeel en onzeker. Oeganda heeft een van de jongste bevolkingen ter wereld (78% jonger dan 30 jaar), en 83,5% van de Oegandese bevolking van 15-29 jaar werkt in informele banen, een cijfer dat voor jonge vrouwen 10% hoger ligt dan voor mannen.
  • Tot slot worden jongeren nauwelijks betrokken bij de besluitvorming over voedselbeleid dat het kader bepaalt waarbinnen zij hun bedrijf willen ontwikkelen.

De aanpak van Generation Food

Jonge mannen en vrouwen in landelijke en stedelijke gebieden met elkaar in contact brengen en versterken.

Rikolto zal in elke stad een communicatiecampagne voeren om het grootste aantal jongeren te bereiken en hen uitnodigen voor een 2-daagse Generation Food Hackathon. Tijdens de hackathon worden jongeren uitgenodigd om na te denken over levensvatbare bedrijfsideeën voor een duurzaam en eerlijk voedselsysteem: de hele productcyclus komt aan bod, van voedselproductie tot distributie en consumptie. Deelnemers worden verdeeld in aanvullende en gemengde groepen om uitwisselingen te verrijken en een bron van wederzijdse inspiratie te zijn, en deskundigen bieden technische achtergrond en inzichten over specifieke onderwerpen. De meest gemotiveerden worden uitgenodigd om deel te nemen aan een 6 maanden durend programma "Start your startup".

Aantrekkelijke banen voor plattelands- en stadsjongeren in de voedingssector creëren.

Tijdens een lokale regionale wedstrijd worden vervolgens tussen 10 en 20 ideeën geselecteerd om deel uit te maken van de Generation Food-incubator. De winnende teams zullen worden begeleid bij de ontwikkeling of verbetering van hun start-up door middel van opleiding, coaching, mentorschap en netwerking. De deelnemers krijgen individuele feedback en aanvullende opleidingen, worden in contact gebracht met een netwerk van dienstverleners, worden in contact gebracht met potentiële klanten en krijgen de kans om toegang te krijgen tot startkapitaal (subsidie of lening) om hun bedrijf van de grond te helpen krijgen. Nieuwe door jongeren geleide ondernemingen zullen jonge vrouwen en mannen kansen op werk bieden.

Jongeren meer betrekken bij besluitvormingsprocessen

Om precies te zijn: besluitvormingsprocessen die van invloed zijn op het voedselsysteem van de toekomst. Daar waar zij werk van moeten maken. Rikolto zal jonge ondernemers in contact brengen met nationale en internationale netwerken die jonge ondernemers ondersteunen, door hun deelname aan netwerkevenementen, platforms en thematische discussies. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan een grotere vertegenwoordiging van jongeren in beleidsdiscussies over voedsel en landbouw in de multistakeholderplatforms in elke stad waar Rikolto al actief is. Als we willen dat jongeren een sleutelrol spelen bij het vormgeven van een toekomstbestendig voedselsysteem, moeten zij een stem hebben in het debat.

We zetten lokale communities op met jonge voedselondernemers.

Een bloeiende community van sterke ondernemers levert grote voordelen op, niet alleen voor de jonge ondernemers maar ook voor een grotere gemeenschap van consumenten. Complementariteit en synergieën tussen jonge ondernemers zijn essentieel om schaalvoordelen in de waardeketen te realiseren, een meer inclusieve bedrijfscultuur te bevorderen en de toegang tot gezonder en duurzamer voedsel voor de burgers te verbeteren. Rikolto wil de "Generation Food"-incubatoren in de drie steden integreren om ervoor te zorgen dat zij na afloop van het programma door de steden worden ondersteund.


No items found.
No items found.

Volg onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een een gratis recept voor goed eten.

Schrijf je in

Onze laatste artikels

Meer nieuws