Goed eten voor steden

Rikolto zet schouders onder Antwerpse voedselstrategie

July 7, 2022
Caroline Huyghe
Program Coordinator Food Smart Cities

Antwerpen heeft een voedselstrategie! Samen met Rikolto, Let Us, Commonlabs en ambassadeur Seppe Nobels stelde schepen voor leefmilieu Tom Meeuws de strategie op 6 juli voor. De strategie is opgebouwd rond drie pijlers: voedsel van de toekomst’, ‘iedereen aan tafel’ en ‘niets gaat verloren’. De komende jaren wordt de strategie in praktijk gebracht in samenspraak met de inwoners.

Schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws: “De productie, verwerking en distributie van voeding hebben een belangrijk aandeel in de totale broeikasgasuitstoot. Hoe voeding wordt geproduceerd, getransporteerd, verwerkt, verpakt, verkocht, bereid en uiteindelijk geconsumeerd of verloren gaat, dat alles draagt bij tot de impact van de voedselketen op het klimaat.”

Drie thema’s

“Met de voedselstrategie wordt nu voor de eerste keer de volledige voedselketen onder de loep genomen”, zegt Caroline Huyghe van Rikolto. “Van productie over logistiek en verkoop tot consumptie en overschotten. De strategie richt zich zowel tot het bedrijfsleven, kennisinstellingen, verenigingen als individuele bewoners.”

De Antwerpse Voedselraad betrok burgers bij het proces

De strategie is opgebouwd rond drie grote thema’s. ‘Voedsel van de toekomst’ focust op innovatieve vormen van voedselproductie in de stad en nieuwe voedingsproducten met een lage ecologische impact. De pijler ‘iedereen aan tafel’ gaat voluit voor sociale inclusie om goed eten voor elke Antwerpenaar toegankelijk te maken, bijvoorbeeld via de scholen. De pijler ‘niets gaat verloren’ jaagt initiatieven aan die voedselverlies voorkomen, voedseloverschotten een tweede leven geven en afvalstromen als grondstof voor andere producten laten dienen.

Schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws: ‘Onze vele horecazaken en grootkeukens van scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen vormen een grote schakel tussen boer en bord. Een circulair voedselbeleid moet voorkomen dat nog perfect bruikbare voedseloverschotten onbenut blijven en verloren gaan. Samen met onze sociale economiebedrijven willen we kwetsbare werkzoekenden inschakelen om onbenutte kansen te verzilveren in het valoriseren van voedseloverschotten.”

Voortgezette inspanningen

De inspanningen van stad Antwerpen voor een duurzaam voedselbeleid bouwen voort eerdere inspanningen. Zo werkte de stad eerder al mee aan projecten zoals Foodsavers voor voedselhulp en Smakelijke scholen voor gezonde maaltijden op school, in samenwerking met Rikolto.

Leerlingen in Antwerpen met een smoothie van Rikolto

“De Antwerpse voedselstrategie geeft goesting”, zegt Caroline Huyghe van Rikolto. “Ze slaagt erin om eigen accenten te leggen door het potentieel van ondernemerschap en innovatie centraal te zetten. Vernieuwend is zeker ook de aandacht voor ‘voedselomgevingen’. Daarmee kijkt Antwerpen als eerste stad in Vlaanderen naar hoe voedselkeuzes en eetgedrag positief beïnvloed kunnen worden door de manier waarop eten wordt aangeboden op het werk, in de winkelstraat, de supermarkt, enz.”

De voedselstrategie kon rekenen op een ruimte participatie. Partners Rikolto, Let Us, Commons Lab Antwerpen en Levuur trokken mee aan de kar. Tal van Antwerpse organisaties, bedrijven en bewoners brachten hun stem in. "Antwerpen heeft in deze voedselstrategie unieke hefbomen vastgepakt", zegt Katrien Verbeke van Let Us. "De strategie verbindt de sterke culinaire wereld, de wereldhaven maar ook de sociale en wetenschappelijke innovaties die in de stad gebeuren. Het is een smaakvol beleid dat impact kan genereren de komende jaren."

Schepen Tom Meeuws, Seppe Nobels, Caroline Huyghe (Rikolto), Katrien (LetUs), Koen Wynants (Commonslab), Vincent Van Ryssegem (Stad Antwerpen)

“Het mooie verhaal van de stedelijk voedselstrategie ontkiemde in het voorjaar van 2019”, vertelt Koen Wynants van Commonslab. “In Antwerpen groeiden en bloeiden al heel wat waardevolle voedselinitiatieven, maar er bestond nog geen gecoördineerde actie of netwerk voor uitwisseling van kennis. Van onderuit hebben we toen de Antwerpse Voedselraad A Goesting opgericht om krachten te bundelen. Nu de strategie er ligt en de neuzen in dezelfde richting wijzen, willen we als Voedselraad die samenwerking met de stad en alle andere actoren graag verderzetten in concrete acties. Met topchef Seppe Nobels hebben we een fantastische pleitbezorger van deze filosofie.”

Benieuwd naar de volledige tekst van de voedselstrategie met meer details bij elke doelstelling?

Doorblader het document
No items found.
No items found.

Volg onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een een gratis recept voor goed eten.

Schrijf je in

Onze laatste artikels

Meer nieuws