Goed eten voor steden

Goed eten op school? It takes a village!

September 27, 2023
Chloé Van Uytven
Communicatiemedewerker

In welke mate speelt de schoolomgeving een rol om mee werk te maken van goed eten? Hoewel ze enorm belangrijk zijn, is het niet eenvoudig om alle relevante actoren in de schoolomgeving mee te krijgen in het verhaal. We organiseerden een leerrijk webinar om hen alvast wat op weg te helpen met enkele inspirerende voorbeelden.

A picture containing circle, font, text, screenshotDescription automatically generated

Rikolto past de Whole School Food Approach (WSFA) toe. De WSFA is een integrale aanpak waarmee we leerlingen gezondere en duurzamere voedingskeuzes bieden op lange termijn. Dat wil zeggen dat we niet enkel kijken naar het voedselaanbod op scholen, maar ook naar voedseleducatie- en beleid en de schoolomgeving. We kijken steeds samen met elke school wat voor hen de beste aanpak is om zo zorgen voor een blijvende impact te kunnen zorgen.

Goed eten op school eindigt niet aan de schoolpoort

In dit webinar focusten we ons dus vooral op die schoolomgeving, pijler D van de ‘Whole School Food Approach’. We merkten dat dit voor veel scholen en steden geen eenvoudige pijler is om rond te werken. Willen we een zo groot mogelijke impact maken, dan is het nochtans belangrijk dat alle relevante actoren samenwerken. Het gaat dan van de leerkrachten zelf tot winkels in de buurt, boerderijen, organisaties en buurtverenigingen. Goed eten zou voor leerlingen immers de eenvoudigste keuze moeten zijn, waar ze ook zijn, en dat betekent ook buiten de schoolmuren.

"Willen we een zo groot mogelijke impact maken, dan is het belangrijk dat alle relevante actoren in de schoolomgeving samenwerken."

Om de schoolomgevingen alvast wat op weg te helpen, zetten we in het webinar enkele interessante initiatieven in de kijker uit Valencia, Dordogne, Gent en Slovakije. Boeiend om van zo’n diverse omgevingen te horen! En ideaal om daarna even met z’n allen in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen. De aanwezigen werden opgedeeld rond drie thema’s: ouderbetrokkenheid, Farm2School Twinning en samenwerking met lokale handelaars in de schoolomgeving. De tweede sessie, rond Farm2School Twinning, focuste op de samenwerking tussen scholen en boerderijen uit de buurt en wist inhoudelijk heel wat aanwezigen aan te trekken.

Belangrijke lessen voor de toekomst

Er werd druk gediscussieerd, gebrainstormd en ervaringen uitgewisseld. Wat was het fijn om te horen wat er al allemaal gebeurt! Het doel van dit webinar was uiteraard ook om te kijken waar er nog moeilijkheden zijn en hoe we beter kunnen. We zetten de belangrijkste lessen even op een rijtje:

  • Het blijft moeilijk om families uit kwetsbare situaties te bereiken.
  • Het is makkelijker om ouders te bereiken in basisonderwijs dan in secundair onderwijs.
  • Supermarkten hebben dikwijls heel wat regels over het (al dan niet) weggeven van voedseloverschotten. Voor scholen is het dus niet altijd evident om die overschotten te bemachtigen.
  • Hoeveelheden zijn vaak nog een issue voor samenwerkingen met lokale handelaars.
  • Er is geen goed evenwicht tussen gezonde en ongezonde voedseloverschotten.

Dat het dus zeker en vast een boeiend webinar was. We weten alvast waarmee we in de toekomst aan de slag moeten om ook in de schoolomgeving met alle relevante actoren werk te maken van goed eten op school. Zodat goed eten de norm wordt, voor élk kind, overal.

No items found.
No items found.

Volg onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een gratis recept voor goed eten.

Schrijf je in

Onze laatste artikels

Meer nieuws