Goed eten voor steden

SchoolFood4Change

December 18, 2023

Het Europese SchoolFood4Change-project (SF4C), gefinancierd door Horizon 2020, wil van duurzame en gezonde voeding op school de norm maken. Ze werken daarvoor samen met maar liefst 12 EU-landen en bieden een hele reeks ‘good practices’ aan die zowel binnen als buiten de EU kunnen worden toegepast. Rikolto ontwikkelde zo de Whole School Food Approach (WSFA), andere partners ontwikkelden dan weer allerlei andere materialen, zoals criteria voor openbare aanbestedingen. In Vlaanderen ziet Rikolto graag een voedingsbeleid in alle Vlaamse scholen.

Icon Place

Land

Regio

EU (België, Oostenrijk, Frankrijk, Estland, Duitsland, Tsjechië, Italië, Hongarije, Denemarken, Zweden, Spanje, Slovakije)

Icon Scope

Scope

600.000 leerlingen, 3.000 scholen

Icon Duration

Looptijd

2022-2026

De specifieke doelstellingen van SF4C zijn:

  • Steden motiveren om hun aankoopbeleid rond schoolvoeding te verbeteren, zodat schoolmaaltijden duurzamer en gezonder worden. Dit beleid moet in lijn liggen met de EU-strategie Farm to Fork en de SDG’s (Sustainable Development Goals).
  • De job van koks/cateraars opwaarderen en stedelijke producenten opleiden om de kennis rond duurzame, gezonde voeding te vergroten, met oog voor de lokale context.
  • Zorgen voor een stimulerende onderwijsomgeving dankzij de innovatieve Whole School Food Approach (WSFA), een methode om van een gezonde eetcultuur in en rond scholen de realiteit te maken. De WSFA draagt bij aan een systeemverandering in de hele gemeenschap en heeft invloed op onderwijs, duurzaamheid, ongelijkheid, gemeenschappen en gezondheid.
  • De impact van SF4C evalueren, de daadwerkelijke resultaten in de praktijk laten zien (“evidence for impact”, E4I), met name op de gezondheid en gedragsverandering van kwetsbare kinderen, en bewijzen dat het kostenefficiënt kan zijn.
  • Streven naar impact voor alle EU-burgers, aantonen dat het in heel de EU kan worden toegepast, ook buiten scholen, en samenwerken met diensten en projecten van de Europese Commissie om de impact van Farm to Fork tegen 2030 te vergroten.

Uitdagingen

Alle kinderen gaan naar school en zijn kwetsbaar voor gezondheidsproblemen die gelinkt kunnen worden aan voeding, en lopen risico op kansarmoede. Lees hier meer over alle uitdagingen waarmee we te maken krijgen.

Momenteel lijden 800 miljoen mensen wereldwijd honger, terwijl zo’n 650 miljoen mensen overgewicht of obesitas hebben. Bovendien gooien we maar liefst 1/3de van ons voedsel weg. Het zou niet mogen dat de ene groep massaal eten blijft weggooien, terwijl de andere groep onvoldoende toegang heeft tot voedzame voeding. Dat moet anders. Met SF4C willen we werk maken van die verandering.

SF4C ziet scholen en kinderen (0-18 jaar) als katalysatoren voor systemische verandering door de verschuiving naar duurzame en gezonde voeding voor alle EU-burgers. Als alle kinderen op school gelijke toegang hebben tot gezonde en duurzame voeding en al van jongs af aan goede eetgewoonten ontwikkelen, heeft dat op lange termijn een positieve impact. Zoiets op grote schaal toepassen is natuurlijk niet eenvoudig. Rikolto heeft daarom de Whole School Food Approach (WSFA) ontwikkeld, een aanpak die werk wil maken van goed eten op en rond scholen wereldwijd.

Onze aanpak

Binnen het SchoolFood4Change-project is Rikolto verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Whole School Food Approach (WSFA). De WSFA is een integrale aanpak. Dat wil zeggen dat we niet enkel kijken naar het voedselaanbod op scholen, maar ook naar voedseleducatie- en beleid en de schoolomgeving. Enkel zo zorgen we voor een blijvende impact.

Hoe doen we dat?

Ontwikkeling van het WSFA-kader

Het WSFA-kader is wetenschappelijk onderbouwd met bevindingen uit o.a. het Tsjechisch/Slowaakse model van Truly Healthy Schools, het Britse Food4Life en het Belgische GoodFood@School-programma (GF@S). Het WSFA-kader is bovendien gekoppeld aan het UNESCO-programma Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO). Het model werd ontwikkeld met partners uit 12 EU-landen.

Capaciteitsopbouw van stadspartners en schoolpersoneel

We begeleiden verschillende partners, zodat ze zelf aan de slag kunnen. Met dit plan streven we naar een succesvolle implementatie van de hele schoolvoedselaanpak in de verschillende steden en deelnemende scholen van het SchoolFood4Change-project. Onze coaching heeft verschillende doelen:

  • Methodologische ondersteuning bieden bij de implementatie van de WSFA
  • Technische expertise bieden over de verschillende elementen van de WSFA
  • De verschillende partners in het project motiveren en betrekken

We richten ons specifiek op het faciliteren van het ‘peer-to-peer’ leren tussen steden en scholen. Hier kan je een voorbeeld terugvinden van wat we precies doen.

No items found.

Resultaten

Het SchoolFood4Change-project ging van start in 2022. Tegen 2026 willen we maar liefst 600.000 leerlingen bereiken in 3.000 scholen.

Met wie werken we?

De doelstellingen van het GoodFood@School-programma van Rikolto passen binnen de doelstellingen van het Europese SchoolFood4Change-project. Een lijst van alle partners kan je hier terugvinden.

EU

Contact

Annelies Smets

Projectcoördinator SchoolFood4Change (EU)

annelies.smets@rikolto.org
016 31 65 88

Artikels over dit project

Meer nieuws